דף הבית קצת עלינו צור קשר
פרישה בי. פור יועצי פרישה בע"מ
תכנון כלכלי פיטורין סימולטור מס
 
ייעוץ פרישה
מצגות
והרצאות
פורום מחשבונים
פיצויי פיטורים
תהליך ייעוץ פרישה או עזיבת מקום עבודה
פרישה מצה"ל
כתבות פרישה
תוכנית כלכלית לתקופת הפרישה
פרישה בטלויזיה
טפסים מס הכנסה
את/ה נמצא/ת ב: דף הביתמס הכנסהמיסוי הכנסות שכר דירה

מיסוי הכנסות דמי שכירות I שכר דירה

טבלה מרכזת

 

 

מיסוי הכנסות מדמי שכירות I שכר דירה מדירת מגורים בישראל בידי יחיד תושב ישראל 

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מסלול מיסוי

גובה ההכנסה

השוכר

שיעור המס

הערות

מסלול פטור

 עד 5,030 ₪ לחודש ברוטו לתא משפחתי (2016)

יחיד או גופים שקבע הנציב

פטור

ניתן לנכות הוצאות לרבות פחת רגיל  אך למעט כנגד החלק החייב במס (העולה על הפטור) בלבד. יש לשים לב כי תקרת הפטור מתייחסת להכנסה מדמי שכירות לפני ניכוי הוצאות!

 עד 5,070 ₪ לחודש ברוטו לתא משפחתי (2015)

מסלול מס מופחת

אין מגבלה

אין מגבלה

10%

לא ניתן לנכות הוצאות, המס הינו סופי ולא ניתן  לקזז את ההכנסה ו/או לקבל זיכוי או פטור ממס.

יש לבחון את הכדאיות  בבחירת אחד משני המסלולים בהתאם לגובה ההכנסה וגובה ההוצאות

           

פטור ממע"מ

אין מגבלה

אין מגבלה

פטור

בתנאי שתקופת ההשכרה על פי החוזה אינה עולה על 25 שנים.

           

מיסוי הכנסות מדמי שכירות מנכסים אחרים - פטור מיוחד לפי סע' 9ד לפקודת מס הכנסה

מסלול מיסוי

גובה הפטור

השוכר

שיעור המס

תנאים לקבלת הפטור

הכנסת "שכירות מוטבת"

35% *

יחיד "זכאי"

פטור

יחיד שהגיע לגיל פרישה או יחיד אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה ובתנאי אם הוא תושב ישראל ומלאו לו במועד הקובע 55 שנים.

ליחיד או לבן זוגו לא היו הכנסות מקצבה או הכנסות מריבית, (כלומר לא ניצלו את הפטור על הקצבה או הפטור על הכנסות מריבית).

דמי השכירות אינם משולמים על ידי קרוב או על ידי חבר בני אדם שהיחיד הוא בעל שליטה בו.

הפטור יינתן לאחד מבני הזוג בלבד

הנכס שימש בידי היחיד במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל.

           
           
           

הכנסת "שכירות מוטבת" - הכנסה חייבת בדמי שכירות שמקבל יחיד מהשכרת נכס שהיה בבעלותו ,ששימש בידיו במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, עד לתקרת ההכנסה כשהיא מוכפלת בשיעור הזכאות.

תקרת הכנסה - הסכום הנקוב בהגדרת קצבה מזכה ( 8,380 ₪ נכון ל-2016) כשהוא מוכפל ב- 12.

שיעור הזכאות - 2% לכל שנת מס שבה שימש הנכס, במישרין בידי היחיד להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, אך לא יותר מ- 70% .

           

מידע זה נועד להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. ההגדרות והתנאים המלאים מופיעים ביתר פירוט בפקודת מס הכנסה ובתקנות.

 

 

חישוב מס שבח במכירת דירה למגורים שהושכרה למגורים - הוראות ביצוע של מיסוי מקרקעין (מס הכנסה)

הכנסות משכר דירה - פירוט מסלולי המיסוי

דף קודם דף קודם הדפס את המאמר Bookmark and Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנון
מס
קרא עוד...
תכנון
כלכלי
קרא עוד...
פיטורים
והתפטרות
קרא עוד...
 
   
 

   

 
 
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.
חזור למעלה
תקנון | דף הבית | קצת עלינו | צור קשר