דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

מיסוי הכנסות דמי שכירות I שכר דירה

טבלה מרכזת

 

 

מיסוי הכנסות מדמי שכירות I שכר דירה מדירת מגורים בישראל בידי יחיד תושב ישראל 

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מסלול מיסוי

גובה ההכנסה

השוכר

שיעור המס

הערות

מסלול פטור

 עד 5,010 ₪ לחודש ברוטו לתא משפחתי (2017)

יחיד או גופים שקבע הנציב

פטור

ניתן לנכות הוצאות לרבות פחת רגיל  אך למעט כנגד החלק החייב במס (העולה על הפטור) בלבד. יש לשים לב כי תקרת הפטור מתייחסת להכנסה מדמי שכירות לפני ניכוי הוצאות!

 עד 5,030 ₪ לחודש ברוטו לתא משפחתי (2016)

מסלול מס מופחת

אין מגבלה

אין מגבלה

10%

לא ניתן לנכות הוצאות, המס הינו סופי ולא ניתן  לקזז את ההכנסה ו/או לקבל זיכוי או פטור ממס.

יש לבחון את הכדאיות  בבחירת אחד משני המסלולים בהתאם לגובה ההכנסה וגובה ההוצאות

           

פטור ממע"מ

אין מגבלה

אין מגבלה

פטור

בתנאי שתקופת ההשכרה על פי החוזה אינה עולה על 25 שנים.

           

מיסוי הכנסות מדמי שכירות מנכסים אחרים - פטור מיוחד לפי סע' 9ד לפקודת מס הכנסה

מסלול מיסוי

גובה הפטור

השוכר

שיעור המס

תנאים לקבלת הפטור

הכנסת "שכירות מוטבת"

35% *

יחיד "זכאי"

פטור

יחיד שהגיע לגיל פרישה או יחיד אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה ובתנאי אם הוא תושב ישראל ומלאו לו במועד הקובע 55 שנים.

ליחיד או לבן זוגו לא היו הכנסות מקצבה או הכנסות מריבית, (כלומר לא ניצלו את הפטור על הקצבה או הפטור על הכנסות מריבית).

דמי השכירות אינם משולמים על ידי קרוב או על ידי חבר בני אדם שהיחיד הוא בעל שליטה בו.

הפטור יינתן לאחד מבני הזוג בלבד

הנכס שימש בידי היחיד במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל.

           
           
           

הכנסת "שכירות מוטבת" - הכנסה חייבת בדמי שכירות שמקבל יחיד מהשכרת נכס שהיה בבעלותו ,ששימש בידיו במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, עד לתקרת ההכנסה כשהיא מוכפלת בשיעור הזכאות.

תקרת הכנסה - הסכום הנקוב בהגדרת קצבה מזכה ( 8,360 ₪ נכון ל-2017) כשהוא מוכפל ב- 12.

שיעור הזכאות - 2% לכל שנת מס שבה שימש הנכס, במישרין בידי היחיד להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, אך לא יותר מ- 70% .

           

מידע זה נועד להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. ההגדרות והתנאים המלאים מופיעים ביתר פירוט בפקודת מס הכנסה ובתקנות.

 

 

חישוב מס שבח במכירת דירה למגורים שהושכרה למגורים - הוראות ביצוע של מיסוי מקרקעין (מס הכנסה)

הכנסות משכר דירה - פירוט מסלולי המיסוימיסוי דירה שלישית (הוראות חוק עיקריות)
       
מס ריבוי דירות - פרק י"ב לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.