דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), תשנ"ג-1993

החלת וותק של קרן השתלמות אחת על קרן השתלמות שניה לצורך משיכת כספים מקרן השתלמות

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(16א), ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

1. פתיחת חשבון בקרן השתלמות שניה -

(א) עובד אשר חשבונו בקרן השתלמות אחת נסגר לתשלומים נוספים ונפתח לו חשבון בקרן השתלמות שניה במקום החשבון שנסגר יראו את שני החשבונות, לענין סעיף 9(16א) לפקודה, כחשבון אחד אם מתקיימים התנאים הבאים:

(1) העובד והמעביד מסרו הודעת שינוי לקרן האחת ולקרן השניה והצהירו בה כי כל תשלומיהם לקרן השתלמות, לגבי אותו עובד, הם לקרן השניה בלבד;

(2) לא נמשכו כספים בפטור ממס מחשבונו בקרן האחת לפני סגירת אותו חשבון ולא יופקדו בו כספים לאחר סגירתו.

(ב) עמית-שכיר בקרן השתלמות שחשבונו נסגר לתשלומים נוספים ונפתח לו חשבון באותה קרן השתלמות או בקרן השתלמות אחרת במעמד של עמית-עצמאי, או להיפך, יראו את שני החשבונות לענין סעיף 9(16א) או (16ב) לפקודה כחשבון אחד, אם מתקיים בחשבון האמור בתקנת משנה (א)(2); לענין זה, "עמית-עצמאי" – לרבות חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי.

(ג) הוראה זו לא תחול על חשבון שנסגר לפי הוראות סעיף 9(16א) ו-9(16ב) לפקודה.

2. הודעה לקרן –

(א) בהודעה לקרן האחת יצויין שם הקרן השניה ומספר החשבון שייפתח בה במקום החשבון שנסגר.

(ב) הקרן האחת תמסור בהודעה לקרן השניה, מיד לאחר הודעת השינוי, את מועד התשלום הראשון לחשבון שנסגר, סכום הכסף שנמשך מאותו חשבון, מועד המשיכה ומטרתה, ותאשר את סגירת החשבון בהודעתה כאמור.

3. משיכת כספי קרן –

עובד רשאי למשוך כספים מחשבונו בקרן האחת רק לאחר משיכת כל הכספים מחשבונו בקרן השניה.

 
 
ח' בניסן תשנ"ג (30 במרס 1993)

אברהם (בייגה) שוחט

שר האוצרמשיכת כספים מקרן השתלמות - הוראות פקודת מס הכנסה
 
 
 
משיכה מקרן השתלמות - סעיפי החוק הרלבנטיים (סעיף 9(16א), סעיף 9(16ב), לפקודת מס הכנסה והוראות חוק נוספות).
 
 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.