דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

עיזבון המנוחה ט'

קו הפרדה אדום

פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה במחוז ת"א - תמ"ש 10421-06-12 מיום 15/11/2012 - האם ניתן לראות בצוואה משום שינוי של המוטב בקופת הגמל ? האם יש תוקף לשינוי זה, שנודע לקופת הגמל רק לאחר פטירתו המנוח ? האם תקנון קופת הגמל מאפשר שינוי זה באמצעות צוואה, למרות שנמסר לקופת הגמל לאחר פטירת המנוח ? ראו קביעת בית המשפט.

 
פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה במחוז ת"א - תמ"ש 10421-06-12 מיום 15/11/2012 - עיזבון המנוחה ט' - לחץ לצפיה - קובץ PDF.


מתוך פסק הדין:

האם ניתן לראות בצוואה משום שינוי של המוטב בקופת הגמל ?

לאחר שבית המשפט בחן את הצוואה הוא הגיע למסקנה לפיה: "יש לראות בהוראות הצוואה התייחסות ברורה וחד משמעית לפיה המנוח רצה לכלול אף את כספי קופת הגמל בצוואתו והצוואה מהווה הוראה ברורה של שינוי המוטב".

האם יש תוקף לשינוי זה, שנודע לקופת הגמל רק לאחר פטירתו המנוח ? 

לאחר שבית המשפט סקר בהרחבה הוראות חוק ופסקי דין, מאמרים, פרשנות ודיעות, לכאן ולכאן ! (מומלץ לעיין בפסק הדין) הוא קבע כך: "סיכומו של דבר: על פי הגישה הסוברת כי ניתן לראות בצוואה שהועברה לקופה לאחר פטירת המוריש משום הודעה כדין ניתן לקבוע במקרה דנן כי יש לקבל את תביעת התובעים היות ובצוואה שינה המנוח את המוטבים ודין התביעה להתקבל. ואולם, לפי הדעה הסוברת כי יש צורך שהצוואה תשלח בחיי המוריש, יש לבחון האם בתקנון קופת הגמל נקבעה הוראה המאפשרת משלוח הודעה אף לאחר הפטירה".

האם תקנון קופת הגמל מאפשר שינוי זה באמצעות צוואה, למרות שנמסר לקופת הגמל לאחר פטירת המנוח ?

לאחר שבית המשפט סקר את תקנון קופת הגמל הוא קבע כך: "מסעיפים אלו עולה כי "המועד הקובע" שעד אליו ניתן להגיש את הצוואה לקופה הוא המועד שבו בוצעה הוראת הנהנים, דהיינו. תקנון הקופה מאפשר משלוח הודעה על הנהנים בצוואה אף לאחר פטירת העמית. הדרישה היחידה היא שהצוואה תוצג לפני שהכספים שולמו למוטב".


 
 
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נגד ורדה סטולובי - פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב - יפו - ק"ג 19827-05-15 מיום 18/06/2017 - למי מגיעים הכספים בקופת הגמל, ליורשים על פי דין של המוטבים (המוטבים הלכו לעולמם) או לעיזבון / ליורשים על פי צוואה של העמית ? האם יש להשיב את הכספים ששולמו בטעות ?

זה המקום להדגיש כי כיום, הן לפי תקנון קופת גמל תקני והן לפי תקנון קרן פנסיה חדשה תקני, ניתן לקבוע מוטבים באמצעות מסירת צוואה לקופת גמל ולקרן פנסיה חדשה, גם לאחר פטירת העמית בקופה, בכפוף לכל התנאים המפורטים בתקנון, בחוק ובפסיקה, להלן קישור להוראות הרלבנטיות:

מוטבים בקופת הגמל - הוראות מינוי מוטבים בקופת גמל מתוך תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שהופץ על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום 25/08/2015

הגדרת מוטבים והגדרת יורשים לפי התקנון התקני האחיד לקרנות הפנסיה החדשות - מתוך הנספח להוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה - חוזר פנסיה 2016-3-4 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29/09/2016

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.