דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), תשע"א-2011

סדר משיכת כספים מקרן השתלמות

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק הפיקוח על קופות גמל), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות –

בתקנות אלה –

"המועד הקובע" – כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), ובקרן השתלמות לעצמאים – כ"ה בכסלו התשס"ג (30 בנובמבר 2002);

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

"מרכיבי חשבון קרן השתלמות" – מרכיב תשלומי המעביד ומרכיב תשלומי העובד;

"תשלומי ההפקדה המוטבת" – תשלומים ששולמו לקרן ההשתלמות מהמועד הקובע ואילך שהם: תשלומי ההפקדה המוטבת, כהגדרתה בסעיף 9(16א)(ג) או (16ב) לפקודה;

"תשלומים חייבים" – תשלומים ששולמו לקרן ההשתלמות מהמועד הקובע ואילך שאינם תשלומי ההפקדה המוטבת.

2. משיכה חלקית מקרן השתלמות -

(א) עמית בקרן השתלמות המבקש למשוך חלק מן הכספים מחשבונו בקרן ההשתלמות, תשלם לו החברה המנהלת של קרן ההשתלמות את הכספים מכל אחד ממרכיבי חשבון קרן ההשתלמות, לפי סדר זה:

(1) מחלק מרכיב חשבון קרן ההשתלמות של התשלומים החייבים;

(2) מחלק מרכיב חשבון קרן ההשתלמות של תשלומים עד המועד הקובע;

(3) מחלק מרכיב חשבון קרן ההשתלמות של תשלומי ההפקדה המוטבת.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ביקש העמית מן החברה המנהלת של קרן ההשתלמות למשוך את הכספים מחשבונו בקרן ההשתלמות באופן שונה מן הסדר שנקבע בתקנת משנה (א), תשלם לו החברה המנהלת את הכספים לפי בקשתו.

3. תחילה –

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

כ"ג באדר א' התשע"א (27 בפברואר 2011)
 
 
יובל שטייניץ
שר האוצר


משיכת כספים בפטור ממס מקרן השתלמות בתקופת הקורונה - הוראות החוק והנחיות מס הכנסה - 07/2020

אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות - מכתב הנחיות רשות המסים למעסיקים ולקופות הגמל מיום 28/07/2020 - (הנחייה זו מתייחסת לאופן ניכוי המס במקור בעת תשלום סכומים לעמית מקרן השתלמות וזאת לפני שחלפו המועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה למשיכת כספים מקרן השתלמות)

משיכת כספים מקרן השתלמות - הוראות פקודת מס הכנסה
 
תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), תשנ"ג-1993 - החלת וותק של קרן השתלמות אחת על קרן השתלמות שניה לצורך משיכת כספים מקרן השתלמות.
 
 
 
משיכה מקרן השתלמות - סעיפי החוק הרלבנטיים (סעיף 9(16א), סעיף 9(16ב), לפקודת מס הכנסה והוראות חוק נוספות).
 
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.