דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

התאלמנתם ? התייתמתם ? מהיום תשלמו יותר מס הכנסה על מענק מוות

נציבות מס הכנסה הורתה לאחרונה לפקידי השומה שלא לאשר בקשות של שאירי עובד שנפטר לפרוס קדימה מענק מוות ופיצויי פיטורים חייבים במס, פריסה שנועדה להקל על נטל המס.

כמי שהתייתם מאב בגיל צעיר, יכול אני להבין עד כמה כל שקל חשוב לבני המשפחה הנותרים כאשר המפרנס העיקרי בבית הולך לעולמו בטרם עת. לאחרונה נציבות מס הכנסה העבירה הנחיה לכל פקידי השומה להקפיא כל טיפול בבקשות של שאירי עובד שנפטר לפרוס קדימה מענק מוות וכספי פיצויי פיטורים חייבים במס, פריסה שכאמור נועדה להקל על נטל המס. איך נציבות מס הכנסה יכולה לעשות זאת ללא שינוי חקיקה ? אם נקרא את סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה נראה כי כתוב במפורש: "...רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע...". דהיינו רשאי ולא חייב.


ראשית, לדעתנו, עיקרון פריסת ההכנסה לשנים הבאות לצורך מס עולה בקנה אחד עם מהות הכספים, הכנסה לתא המשפחתי לשנים שלאחר הפרישה. הוראה זו פוגעת כלכלית בכל בית אשר מאבד בטרם עת, את אחד המפרנסים ואף מפלה בין תא משפחתי של עובד שנפטר לבין תא משפחתי של עובד שפרש מעבודתו שכן נכון להיום פקיד השומה מאשר פריסה קדימה לעובד שפרש מעבודתו.

שנית, לעניות דעתנו, גם אם רשות המסים רשאית לעשות כך, יש טעם לפגם בהתנהלותה. הוראה זו מצטרפת לרצף החלטות שאינן משקפות מנהל תקין של רשות שלטונית:


1. החלטה בתחילת 2008 להקפיא למשך חצי שנה ללא שינוי חקיקה מתן אישורים לרצף זכויות פיצויים לעובדים אשר החליפו מקום עבודתם.
2. חקיקת מס רטרואקטיבית כאשר בדצמבר 2009 נקבעה תקרה לרצף זכויות פיצויים עם תחולה לינואר 2008.
3. מניעת הזכות האלמנטארית מעובדים בעלי שכר נמוך ליהנות מפטור מוגדל על כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה במשך שנתיים וחצי, מינואר 2008 ועד יולי 2010 ורק בגלל שלא טרחו לעדכן את ההנחיות לפקידי השומה בהתאם למצב החדש שנוצר מאז כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני במשק.
4. מצב הביש אליו הביאה רשות המסים יחד עם האוצר, פורשים רבים כאשר כספי הפיצויים שלהם בקופת הגמל נסגרו בשוגג לקצבה לאחר ניכוי מס מהם מיד לאחר פרישתם הודות לחוסר הבהירות ששרר בקרב מנהלי קופות הגמל והעמיתים עצמם בכל הנוגע לתקנות המס החדשות מאז כניסתן או אי כניסתן לתוקף בינואר 2008 למשך שנה שלמה. אגב, למצוקתם של פורשים אומללים אלו לא ניתן מענה עד היום.

ניתן לקבוע בוודאות כי התנהלות רשות המסים בשנים האחרונות ללא ספק הסבה לפורשים רבים נזקים כספיים לא קטנים ויצרה כיאוס וחוסר ודאות במשך זמן רב מדיי בתחום המס.

 

אנו קוראים לרשות המסים לתת הודעה מוקדמת לציבור בטרם כל הוראה חדשה, בין אם היא חייבת ובין אם היא רשאית.


בכל זאת, אז על מה המהומה ?

 
מענק שנתקבל עקב מוות: פטור מתשלום מס עד לסכום השווה למשכורת של שני חדשי עבודה לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה אך לא יותר מהתקרה - 22,800 ₪ לכל שנת עבודה נכון לינואר 2010. שיעור המס החל על מענק מוות וכספי פיצויי פיטורים ששולמו לשאירים של עובד שנפטר הוא שיעור המס השולי של כל אחד מהשאירים אך בכל מקרה לא יותר משיעור של כ- 40%.
 
פריסת מס לשנים קודמות: ניתן לקבל מפקיד השומה אישור לביצוע פריסת מס לשנים קודמות, במקרה זה החלק החייב במס של מענק המוות וכספי הפיצויים יחולק על פני (עד) 6 שנים ויתווסף להכנסותיו החייבות במס של העובד הנפטר בכל אחת משנות הפריסה בדומה לפריסת מס המבוצעת על ידי עובד שפרש מעבודתו. כאן יחול שיעור המס של הנישום שנפטר בכל אחת משנות הפריסה ולא תחול ההוראה לגבי שיעור המס המקסימלי.
 
פריסת מס לשנים הבאות: עד לאחרונה - ניתן היה לקבל מפקיד השומה אישור לביצוע פריסת מס קדימה, לשנים הבאות. במקרה זה החלק החייב במס של מענק המוות וכספי הפיצויים חולק על פני (עד) 6 שנים והתווסף להכנסותיו החייבות במס של השאיר בכל אחת משנות הפריסה וזאת בדומה לפריסת מס המבוצעת על ידי עובד שפרש מעבודתו, כאשר כאן תחול ההוראה לגבי שיעור המס המקסימלי. למה שאיר ולא שאירים ? מאחר ואם קוראים את הכתוב בגב טופס 161ב - הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות, מצוין שם במפורש כי ניתן לקבל אישור לפריסת מס כאשר המענק משולם לשאיר אחד בלבד. כאשר המענק מחולק בין מספר שאירים – לא תותר פריסת מס. בכל מקרה ההתייחסות הנ"ל הינה רק לפריסת מס קדימה ולא לפריסת מס לאחור שכן אין משמעות במקרה של פריסה לאחור למספר השאירים מאחר וחישוב המס מבוצע על בסיס הכנסותיו של הנפטר בשנים שקדמו לפטירתו ולא על הכנסותיהם של השאירים.

במקרים רבים, בוודאי שלא בכולם, פריסה קדימה הביאה לחיסכון גדול יותר במס לעומת פריסה לאחור, מה שהביא ככל הנראה את נציבות מס הכנסה שלא להתיר עוד לפקידי השומה לאשר בקשת שאירים לפריסה קדימה של מענק מוות וכספי פיצויי פיטורים של עובד שנפטר וכל הנושא מוקפא עד לפרסום החלטת ועדה של רשות המסים בעניין זה, ככל הנראה בקרוב.

הכותב: רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.שאירי עובד שנפטר נאלצים לבחור בין הזכות לפטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין הזכות לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה - קול קורא מיום 19/04/2019

מענק מוות - מס הכנסה על מענק מוות של עובד שנפטר ואפשרויות תכנון מס

מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו) - סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה

 
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.