דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161 א - הודעת עובד - אי חובת מילוי הטופס - הבהרה למעבידים

קו הפרדה אדום

טופס 161 - חובת המעסיק למסור לעובד טופס 161 ללא תנאי

 

161א - הבהרה למעסיק

טופס 161א' - הודעת העובד - באופן מעשי לא חלה החובה למילוי טופס 161א' על ידי העובד במעמד הפרישה כתנאי מוקדם לקבלת טופס 161 מהמעביד וזכות העובד לקבל סיוע במילוי הטופס בפקיד השומה ו/או לפנות לייעוץ מס על ידי איש מקצוע  והכל בהתאם להוראות ביצוע של מס הכנסה.

מתוך דברי ההסבר למילוי טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד - סע' (27):

"המעביד רשאי לחשב את סכום המענק הפטור ולשלמו או להורות למשלם נוסף אחד לשלמו, רק אם העובד מילא טופס 161א' במלואו כולל חתימה על ההצהרה, (במענק מוות ימלאו השאירים טופס 161ב'). אם העובד לא מילא את הנדרש או לא חתם על ההצהרה - אין המעביד רשאי לתת פטור, או להורות על מתן פטור, וחובה עליו לנכות מהמענק מס בהתאם לתקנות בדבר ניכוי במקור ממשכורת אלא אם כן פקיד השומה הורה אחרת."

הפרשנות:

 • אין להתנות מסירת טופס 161 על ידי המעביד לעובד במילוי וקבלת טופס 161א על ידי העובד .
 • במידה והעובד מעוניין להיוועץ בפקיד השומה ו/או באיש מקצוע בטרם הוא חותם על טופס 161א'  על המעביד לאפשר לעובד לממש זכות זו.
 • אי מילוי ואי מסירת טופס 161א' על ידי העובד למעביד מונעת בלבד (זמנית) חישוב הפטור על כספי הפיצויים על ידי המעביד וזאת עד להמצאת אישור פקיד השומה בדבר שיעור ניכוי המס.

מתוך חוזר מס הכנסה מס' 04/2006 - משפטית / שומה :

סעיף ב' (2) - "להבדיל מהמעביד הבקיא בנושא, עשוי העובד הפורש להיתקל בקושי למלא את הטופס והוא יוכל להיעזר במעביד או בנותני האישורים במשרדי השומה." 

הפרשנות:

 • אף בחוזר מס הכנסה הדן בטופס 161 החדש מצויין במפורש כי העובד רשאי לגשת לפקיד השומה לקבלת סיוע במילוי טופס 161א'.
 • על מנת שיוכל העובד לקבל סיוע במילוי טופס 161א' ולהיוועץ עם איש מקצוע בטרם הוא חותם על הטופס ומעביר את ההנחיות לפקיד השומה הוא זקוק לקבל את טופס 161 מהמעביד הכולל בתוכו את כל הנתונים הרלבנטיים לפרישתו ואת כל המידע הדרוש לו על מנת לקבל את ההחלטות האופטימליות עבורו.
טופס 161 - הנחיות לחישוב מס על ידי המעסיק - חוזר רשות המסים מיום 09/07/08. (יש לשים לב כי ייתכנו שינויים בהתייחס לחלק מהנחיות החוזר שבנדון לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה, מומלץ לעקוב).

 
 
ראו חוזר מס הכנסה - חוזר מס הכנסה מס' 04/2006- משפטית / שומה מיום 8/11/2006 העוסק בטופס 161. (יש לשים לב כי ייתכנו שינויים בהתייחס לחלק מהנחיות החוזר שבנדון לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה, מומלץ לעקוב).
 

התייחסות נוספת לטופס 161א - הודעת עובד - מתוך חוזר מס הכנסה  - חטיבת שומה ובקורת- למעסיקים:

 
 • "למען הסר ספק הטופס (טופס 161א) ימולא על ידי העובד ויוגש למעביד או לפקיד השומה".
 • "קופת הגמל תקבל את אישור המעביד או אישור פקיד השומה, באשר לסכום הפטור לו זכאי העובד ושיעור המס שיש לנכות במקור מהמענקים המשולמים על ידי הקופה".
 • "קופת הגמל אינה נזקקת לטופס 161א' על מנת לבצע את הנחיות המעביד או פקיד השומה".
 • לפיכך נחזור שוב על הדגשים כי:
 • במידה והעובד מעוניין להיוועץ בפקיד השומה ו/או באיש מקצוע בטרם הוא חותם על טופס 161א' על המעביד לאפשר לעובד לממש זכות זו.
 • אי מילוי ואי מסירת טופס 161א' על ידי העובד למעביד מונעת בלבד (זמנית) חישוב הפטור על כספי הפיצויים על ידי המעביד וזאת עד להמצאת אישור פקיד השומה בדבר שיעור ניכוי המס.
 • משניתן אישור המעביד או אישור פקיד השומה, בהתאם, אין צורך עוד בהגשת טופס 161א לקופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח.

התייחסות נוספת לחובת המעביד למסור לעובד טופס 161 ללא תנאי וללא דיחוי - ניתנה גם בפסיקה: 
ראו העתק מכתב שהועבר למינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה (ולמכותבים נוספים) ביום 17.08.2016 - קובץ pdf - בקשה לאכיפת חוקי עבודה – בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה של עובד.
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.