דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), תשנ"ג-1993

קו הפרדה אדום

החלת וותק של קרן השתלמות אחת על קרן השתלמות שניה לצורך משיכת כספים מקרן השתלמות

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(16א), ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

1. פתיחת חשבון בקרן השתלמות שניה -

(א) עובד אשר חשבונו בקרן השתלמות אחת נסגר לתשלומים נוספים ונפתח לו חשבון בקרן השתלמות שניה במקום החשבון שנסגר יראו את שני החשבונות, לענין סעיף 9(16א) לפקודה, כחשבון אחד אם מתקיימים התנאים הבאים:

(1) העובד והמעביד מסרו הודעת שינוי לקרן האחת ולקרן השניה והצהירו בה כי כל תשלומיהם לקרן השתלמות, לגבי אותו עובד, הם לקרן השניה בלבד;

(2) לא נמשכו כספים בפטור ממס מחשבונו בקרן האחת לפני סגירת אותו חשבון ולא יופקדו בו כספים לאחר סגירתו.

(ב) עמית-שכיר בקרן השתלמות שחשבונו נסגר לתשלומים נוספים ונפתח לו חשבון באותה קרן השתלמות או בקרן השתלמות אחרת במעמד של עמית-עצמאי, או להיפך, יראו את שני החשבונות לענין סעיף 9(16א) או (16ב) לפקודה כחשבון אחד, אם מתקיים בחשבון האמור בתקנת משנה (א)(2); לענין זה, "עמית-עצמאי" – לרבות חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי.

(ג) הוראה זו לא תחול על חשבון שנסגר לפי הוראות סעיף 9(16א) ו-9(16ב) לפקודה.

2. הודעה לקרן –

(א) בהודעה לקרן האחת יצויין שם הקרן השניה ומספר החשבון שייפתח בה במקום החשבון שנסגר.

(ב) הקרן האחת תמסור בהודעה לקרן השניה, מיד לאחר הודעת השינוי, את מועד התשלום הראשון לחשבון שנסגר, סכום הכסף שנמשך מאותו חשבון, מועד המשיכה ומטרתה, ותאשר את סגירת החשבון בהודעתה כאמור.

3. משיכת כספי קרן –

עובד רשאי למשוך כספים מחשבונו בקרן האחת רק לאחר משיכת כל הכספים מחשבונו בקרן השניה.

 
 
ח' בניסן תשנ"ג (30 במרס 1993)

אברהם (בייגה) שוחט

שר האוצר


לסיכום, כמה כללים בנקודות:

1. על פי התקנות, ניתן להחיל ותק מקרן השתלמות אחת על קרן השתלמות שניה (דהיינו בין 2 קרנות בלבד) (בפרקטיקה, ייתכן ובגופים מסוימים תינתן האפשרות להחיל ותק על יותר.. ואולם אין זה מוגדר כך בתקנות).

2. על פי התקנות, ניתן להחיל ותק מקרן השתלמות במעמד שכיר על קרן השתלמות במעמד עצמאי, ניתן להחיל ותק מקרן השתלמות במעמד עצמאי על קרן השתלמות במעמד שכיר, ניתן להחיל ותק מקרן השתלמות במעמד שכיר על קרן השתלמות במעמד שכיר, ואולם לא ניתן להחיל ותק מקרן השתלמות במעמד עצמאי על קרן השתלמות במעמד עצמאי.

3. יש לשים לב להוראה לפיה ניתן למשוך כספים מקרן ההשתלמות הותיקה יותר, רק לאחר משיכת כל הכספים מקרן ההשתלמות החדשה יותר.

4. החלת ותק אפשרית רק בתנאי ולא בוצעה משיכה מקרן ההשתלמות הותיקה.
משיכת כספים בפטור ממס מקרן השתלמות בתקופת הקורונה - הוראות החוק והנחיות מס הכנסה - 07/2020

אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות - מכתב הנחיות רשות המסים למעסיקים ולקופות הגמל מיום 28/07/2020 - (הנחייה זו מתייחסת לאופן ניכוי המס במקור בעת תשלום סכומים לעמית מקרן השתלמות וזאת לפני שחלפו המועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה למשיכת כספים מקרן השתלמות)

משיכת כספים מקרן השתלמות - הוראות פקודת מס הכנסה
 
 
 
משיכה מקרן השתלמות - סעיפי החוק הרלבנטיים (סעיף 9(16א), סעיף 9(16ב), לפקודת מס הכנסה והוראות חוק נוספות).
 
 
 
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.