דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקרות מס הכנסה 2024

קו הפרדה אדום

מדרגות מס ותקרות נכון לחודש ינואר 2024

הורד קובץ PDF של כל העדכונים לשנת המס 2024 - עדכון מס הכנסה 2024


מדרגות מס הכנסה לשנת המס 2024 (שיעור מס שולי)
מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית
מדרגת המס הכנסה חודשית למדרגה הכנסה חודשית מצטברת הכנסה שנתית מתואמת
10% 7,010.00 7,010.00 84,120.00
14% 3,050.00 10,060.00 120,720.00
20% 6,090.00 16,150.00 193,800.00
31% 6,290.00 22,440.00 269,280.00
35% 24,250.00 46,690.00 560,280.00
47% כל שקל נוסף כל שקל נוסף כל שקל נוסף
מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
מדרגת המס הכנסה חודשית למדרגה הכנסה חודשית מצטברת הכנסה שנתית מתואמת
31% 22,440.00 22,440.00 269,280.00
35% 24,250.00 46,690.00 560,280.00
47% כל שקל נוסף כל שקל נוסף כל שקל נוסף
מס נוסף בשיעור של 3% נוספים, מעבר לשיעור המס המירבי, מעל הכנסה שנתית חייבת במס כוללת בסך של 721,560 ש"ח (נכון לשנת המס 2024) - ראה קישור לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה - מס על הכנסות גבוהות
המדרגות 10% + 14% + 20% הינן גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית של יחיד אשר בשנת המס מלאו לו 60 שנים !


תקרות ונתונים נוספים - ינואר 2024
נושא סעיף בפקודת מ"ה חדשי מתואם שנתי משוקלל
נקודת זיכוי 33א 242 2,904
פטור נכה יגיעה אישית לפי סעיף 9(5)(א)(1) 9(5)(א)(1) 57,000 684,000
פטור נכה יגיעה אישית לפי סעיף 9(5)(א1) 9(5)(א1) 37,100 445,200
פטור נכה זמנית או שלא מיגיעה אישית 9(5)(ב), 9(5)(א1)(2), 9(5)(א1)(2), 6,830 81,960
פטור נכה הכנסה מריבית 9(5)(ב) 28,100 337,200
פטור מענק פרישה 9(7א) 13,750
פטור מענק מוות 9(7א) 27,520
תקרת קצבה מזכה 9א(א) 9,430
תקרה לרצף קצבה 9(7א)(ז1) 405,900
תקרת שכר להפקדה תגמולי מעסיק 3(ה3) 31,340
תקרת שכר להפקדת פיצויים 3(ה3)(1א) 41,500
תקרת שכר להפקדה לקה"ל שכיר 15,712 לעת עתה ללא שינוי
תקרת (הוצאה) הפקדה לפיצויים לטובת שכיר בעל שליטה 32(9) 13,750
סכום מזערי למתן זיכוי 45א(ד)(1) 189 2,268
סכום (1) לפי סעיף 45א(ה)(1) 189 2,268
סכום (2) לפי סעיף 45א(ה)(2) 19,400 232,800
תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 47(א)(1)(1) 9,700 116,400
תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה (למי שיש הכנסת עבודה - בניכוי הכנסת העבודה או 9,700, לפי הנמוך) 47(א)(1)(2) 13,700 164,400
תקרת הכנסה מזכה לקצבה 47(א)(5) 24,250 291,000
תקרת הכנסה לעמית עצמאי 47(א)(3) ו- (5) 9,700 116,400
תקרת הכנסה חייבת בגין נטול יכולת שאין לו בן זוג 44 או 45 188,000
תקרת הכנסה חייבת בגין נטול יכולת ובן זוגו 44 או 45 301,000
פטור מריבית גיל פרישה – יחיד 125ד(ג)(1) 15,000
פטור מריבית גיל פרישה – זוג 125ד(ג)(2) 18,360
תקרה מוטבת לפטור בגין מעוט הכנסה 125ד(א) 69,840
פטור מריבית בגין מעוט הכנסה 125ד(ב) 10,920
פטור מירבי (35%) 125ה 39,606
הפקדה מוטבת 9(16א) ו- 9(16ב) 20,520
תקרה לקרן השתלמות – הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי) 293,397
הלנת שכר 9(21) 9,000
פטור ממס מהשכרת דירת מגורים 5,654
שכר ממוצע במשק 12,536
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה 79,005
סכום צבירה מזערי 104,140
סכום קצבה מזערי 5,012
שכר מינימום לעניין ההגדרה "הכנסה מזערית" לצורך משיכה מקופת גמל 34(ב)(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) 5,880.02 התעדכן לאחרונה באפריל 2024
 
 
 
 
 
 
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.