דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקרות מס הכנסה 2022

קו הפרדה אדום

מדרגות מס ותקרות נכון לחודש ינואר 2022
 
 
הורד קובץ PDF של כל העדכונים לשנת המס 2022 - עדכון מס הכנסה 2022

מדרגות מס הכנסה לשנת המס 2022 (שיעור מס שולי)
מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית
מדרגת המס הכנסה חודשית למדרגה הכנסה חודשית מצטברת הכנסה שנתית מתואמת
10% 6,450.00 6,450.00 77,400.00
14% 2,790.00 9,240.00 110,880.00
20% 5,600.00 14,840.00 178,080.00
31% 5,780.00 20,620.00 247,440.00
35% 22,290.00 42,910.00 514,920.00
47% כל שקל נוסף כל שקל נוסף כל שקל נוסף
מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
מדרגת המס הכנסה חודשית למדרגה הכנסה חודשית מצטברת הכנסה שנתית מתואמת
31% 20,620.00 20,620.00 247,440.00
35% 22,290.00 42,910.00 514,920.00
47% כל שקל נוסף כל שקל נוסף כל שקל נוסף
מס נוסף בשיעור של 3% נוספים, מעבר לשיעור המס המירבי, מעל הכנסה שנתית חייבת במס כוללת בסך של 663,240 ש"ח (נכון לשנת המס 2022) - ראה קישור לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה - מס על הכנסות גבוהות
המדרגות 10% + 14% + 20% הינן גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית של יחיד אשר בשנת המס מלאו לו 60 שנים !תקרות ונתונים נוספים - ינואר 2022
נושא סעיף בפקודת מ"ה חדשי מתואם שנתי משוקלל
נקודת זיכוי 33א 223 2,676
פטור נכה יגיעה אישית לפי סעיף 9(5)(א)(1)
9(5)(א)(1) 52,400 628,800
פטור נכה יגיעה אישית לפי סעיף 9(5)(א1)
9(5)(א1) 34,100 409,200
פטור נכה זמנית או שלא מיגיעה אישית 9(5)(ב), 9(5)(א1)(2), 9(5)(א1)(2), 6,280 75,360
פטור נכה הכנסה מריבית 9(5)(ב) 25,830 309,960
פטור מענק פרישה 9(7א) 12,640
פטור מענק מוות 9(7א) 25,290
תקרת קצבה מזכה 9א(א) 8,660
תקרה לרצף קצבה 9(7א)(ז1) 373,080
תקרת שכר להפקדה תגמולי מעסיק 3(ה3) 26,378
תקרת שכר להפקדת פיצויים 3(ה3)(1א) 34,900
תקרת שכר להפקדה לקה"ל שכיר 15,712
תקרת (הוצאה) הפקדה לפיצויים לטובת שכיר בעל שליטה 32(9) 12,640
סכום מזערי למתן זיכוי 45א(ד)(1) 173 2,076
סכום (1) לפי סעיף 45א(ה)(1) 173 2,076
סכום (2) לפי סעיף 45א(ה)(2) 17,800 213,600
תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 47(א)(1)(1) 8,900 106,800
תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה (למי שיש הכנסת עבודה - בניכוי הכנסת העבודה או 8,900, לפי הנמוך) 47(א)(1)(2) 12,600 151,200
תקרת הכנסה מזכה לקצבה 47(א)(5) 22,250 267,000
תקרת הכנסה לעמית עצמאי 47(א)(3) ו- (5) 8,900 106,800
תקרת הכנסה חייבת בגין נטול יכולת שאין לו בן זוג 44 או 45 173,000
תקרת הכנסה חייבת בגין נטול יכולת ובן זוגו 44 או 45 277,000
פטור מריבית גיל פרישה – יחיד 125ד(ג)(1) 13,800
פטור מריבית גיל פרישה – זוג 125ד(ג)(2) 16,920
תקרה מוטבת לפטור בגין מעוט הכנסה 125ד(א) 64,200
פטור מריבית בגין מעוט הכנסה 125ד(ב) 10,080
פטור מירבי (35%) 125ה 36,372
הפקדה מוטבת 9(16א) ו- 9(16ב) 18,960
תקרה לקרן השתלמות – הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי) 270,000
הלנת שכר 9(21) 8,280
פטור ממס מהשכרת דירת מגורים 5,200
שכר ממוצע במשק 10,551
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה 72,616
סכום צבירה מזערי 95,718
סכום קצבה מזערי 4,606
שכר מינימום לעניין ההגדרה "הכנסה מזערית" לצורך משיכה מקופת גמל 34(ב)(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) 5,300 
 
 
 
 
 
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.