דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פיצויי פיטורים - אופן החישוב

קו הפרדה אדום

 

חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסוג העובד ובהתאם לאופן העסקתו

 
על-פי חוק פיצויי פיטורים (להלן: "החוק"), ככלל, פיצויי פיטורין מחושבים על פי מכפלת משכורתו האחרונה של העובד בשנות הוותק שלו. עם זאת, בחוק, בתקנות פיצויי פיטורים ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת הקובעת לעניין חישוב פיצויי פיטורין, כמפורט להלן.
 
אופן העסקה
המשכורת לעניין חישוב פיצויי פיטורין
אסמכתא
עובד בשכר חודשי
שכר אחרון
עובד בשכר יומי/שעתי
החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה
בכל תקופת עבודה, על-פי השכר ערב הפיטורים*
עובד בשכר קבלני
ממוצע המשכורת של 12 החודשים שקדמו לפיטורין
עובד שעבר ממשרה חלקית למלאה ולהפך
החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה
בכל תקופת עבודה, על-פי השכר ערב הפיטורים
עובד ששכרו האחרון הופחת
לגבי התקופה שלפני ההפחתה - לפי השכר ערב ההפחתה. לגבי יתרת התקופה – לפי השכר האחרון
עובד שחל שינוי זמני בשכרו האחרון
לפי השכר האחרון לפני השינוי כאמור
עובד שחל שינוי מהותי בצורת העסקתו
החישוב יעשה באופן יחסי עבור כל תקופת עבודה בנפרד, על-פי השכר האחרון ששולם עבור כל תקופה.
דב"ע שנ/3-107 מנפאואר (ישראל) בע"מ נ. צפריר גוטמן פד"ע כב 138.
עובד שחל שינוי מהותי בתפקידו
החישוב יעשה עבור כל תקופת עבודה בנפרד, כאשר, לגבי התפקיד הראשון תחושב המשכורת, בהתאם לשכר עובד אחר בתפקיד זהה, נכון ליום סיום יחסי העבודה.
דב"ע נו/3-269 ד"ר איסר מזר נ. הסתדרות מדיצינית הדסה פד"ע ל (1) 57.
עובד בשכר בסיס + עמלות
שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים
דב"ע נג/3-85 רגב רוני נ. חב' טלקום פד"ע כ"ו (3) 350.
 
* פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה מיום 04/06/2017 שינה את ההלכה שנקבעה קודם לכן במסגרת פסק דין קודם. פסק הדין החדש - ע"ע 44824-03-16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נגד ADHENOM BERH TEAMI , מפנה במקרה של עובד בשכר שעתי לתקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים. לפני פסק דין אחרון זה - המשכורת לעניין חישוב פיצויי פיטורין עבור עובד בשכר שעתי היתה ממוצע שעות עבודה של 12 חודשי עבודה שקדמו לפיטורים מוכפל בתעריף אחרון לשעה, הלכה שנקבעה בדב"ע נז/3-57 פסק דין סנונית הדגמות וקידום מכירות נ. שלומית פרץ (עבודה ארצי, כרך כז (1), 26), (הפניה לתקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים).
 
 
 
מחשבון פיצויי פיטורים               
 
מס על פיצויי פיטורין ומענק פרישה - כל סעיפי פקודת מס הכנסה, חוזרים מקצועיים, פסקי דין ועוד.
 
פיצויי פיטורים - זכאות - חוק ותקנות, פסקי דין, מאמרים ודוגמאות.
 
 

רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורין

 
תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) מגדירה מהם רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה, לעניין חישוב פיצויי פיטורין:
  1. שכר יסוד.
  2. תוספת ותק.
  3. תוספת יוקר מחיה.
  4. תוספת משפחה.
  5. תוספת מחלקתית או מקצועית.
 
בפסיקה נקבע כי כל רכיב שהוא בגדר "תוספת", למעט הרכיבים שפורטו לעיל, לא יהווה חלק מ"שכר היסוד" לעניין חישוב פיצויי פיטורין.
 
יחד עם זאת נקבע, כי יש לבחון בכל מקרה ומקרה, אם הרכיב/התוספת, הוא בגדר "תוספת אמיתית" אם לאו. אם מדובר ב"תוספת אמיתית", הרי שאז, כאמור, אין לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, אולם אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק מ"שכר היסוד", הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורין.
 
בית הדין לעבודה קבע,  כי תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות ופרמיה, לדוגמא, אינם חלק מרכיבי השכר שנקבעו בתקנות שלעיל כחלק מהשכר, לצורך חישוב פיצויי פיטורין, ולפיכך אין להביאם בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים. יחד עם זאת, אם יוכיח העובד, כי תשלום מסוים המכונה תוספת הוא פיקציה בלבד כאמור, יראו בתשלומים אלו חלק משכר העבודה הרגיל.
 
רכיבי שכר לחישוב פיצויי פיטורים - דוגמאות לכל רכיבי השכר, חוק, תקנות ופסקי דין.
 
פיצויים בבית הדין לעבודה - דוגמאות, הסברים וניתוח פסקי דין. 
 
 
 
  
 

זכאות לתשלום פיצויי פיטורים & מיסוי פיצויי פיטורים (קישורים מהירים):

 
 
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - האם ומתי אנו זכאים לפיצויים שנצברו בקופות ? האם ומתי חובה על המעביד לבצע השלמה של פיצויים ?
 
סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין משוריינים - האם סכומים ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ניתנים להחזרה למעביד ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פיצויי פיטורים ומענק פרישה - מה הם התנאים לזכאות לפטור ממס הכנסה?
 
 
 
 
 
 
מענק פרישה או פיצויים - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות (חדש)
 
 
 
 

סרטונים בנושא פיצויי פיטורים:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.


 

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.