דף הבית קצת עלינו צור קשר
יום חמישי 26 נובמבר 2015
פרישה פרישה
תכנון כלכלי פיטורין סימולטור מס
 
מצגות
והרצאות
פורום מחשבונים
תהליך ייעוץ לפרישה או עזיבת מקום עבודה
פרישה בטלויזיה
פרישה מצה"ל
פרישה בעיתונים
תוכנית כלכלית לתקופת הפרישה
את/ה נמצא/ת ב: דף הביתפיצויי פיטוריםפיצויי פיטורים - אופן החישוב

פיצויי פיטורין - אופן החישוב

איך מחשבים פיצויי פיטורים ?

חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסוג העובד ובהתאם לאופן העסקתו
 
על-פי חוק פיצויי פיטורים (להלן: "החוק"), פיצויי פיטורין מחושבים על פי משכורתו האחרונה של העובד X שנות הוותק שלו. עם זאת, בחוק, בתקנות פיצויי פיטורים ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב פיצויי פיטורין, כמפורט להלן.
 
אופן העסקה
המשכורת לעניין חישוב פיצויי פיטורין
אסמכתא
עובד בשכר חודשי
שכר אחרון
סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים
עובד בשכר יומי/שעתי
ממוצע ימי/ שעות עבודה של 12 חודשי עבודה שקדמו לפיטורים מוכפל בתעריף אחרון ליום/שעה
דב"ע נז/3-57 פסק דין סנונית הדגמות וקידום מכירות נ. שלומית פרץ (עבודה ארצי, כרך כז (1), 26)
עובד בשכר קבלני
ממוצע המשכורת של 12 החודשים שקדמו לפיטורין
תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים.
עובד שעבר ממשרה חלקית למלאה ולהפך
החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה
בכל תקופת עבודה, על-פי השכר ערב הפיטורים
תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים.
עובד ששכרו האחרון הופחת
לגבי התקופה שלפני ההפחתה - לפי השכר ערב ההפחתה. לגבי יתרת התקופה – לפי השכר האחרון
תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים.
עובד שחל שינוי זמני בשכרו האחרון
לפי השכר האחרון לפני השינוי כאמור
תקנה 6 לתקנות פיצויי פיטורים.
עובד שחל שינוי מהותי בצורת העסקתו
החישוב יעשה באופן יחסי עבור כל תקופת עבודה בנפרד, על-פי השכר האחרון ששולם עבור כל תקופה.
דב"ע שנ/3-107 מנפאואר (ישראל) בע"מ נ. צפריר גוטמן פד"ע כב 138.
עובד שחל שינוי מהותי בתפקידו
החישוב יעשה עבור כל תקופת עבודה בנפרד, כאשר,לגבי התפקיד הראשון תחושב המשכורת, בהתאם לשכר עובד אחר בתפקיד זהה, נכון ליום סיום יחסי העבודה.
דב"ע נו/3-269 ד"ר איסר מזר נ. הסתדרות מדיצינית הדסה פד"ע ל (1) 57.
עובד בשכר בסיס + עמלות
שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים
דב"ע נג/3-85 רגב רוני נ. חב' טלקום פד"ע כ"ו (3) 350.
 
מחשבון פיצויי פיטורים               
 
מס על פיצויי פיטורין ומענק פרישה - כל המידע, כל סעיפי פקודת מס הכנסה, חוזרי מס הכנסה, פסקי דין ועוד..
 
פיצויי פיטורים - זכאות - סעיפי החוק והתקנות, פסקי דין, מאמרים ודוגמאות
  
רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורין
 
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) מגדירות מהם רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה, לעניין חישוב פיצויי פיטורין. בהתאם לחוק ולתקנות, "השכר האחרון" יכלול אך ורק את הרכיבים הבאים:
 
  1. שכר יסוד.
  2. תוספת ותק.
  3. תוספת יוקר מחיה.
  4. תוספת משפחה.
  5. תוספת מחלקתית או מקצועית.
 
 
בפסיקה נקבע כי כל רכיב שהוא בגדר "תוספת", למעט הרכיבים שפורטו לעיל, לא יהווה חלק מ"שכר היסוד" לעניין חישוב פיצויי פיטורין.
 
יחד עם זאת נקבע, כי יש לבחון בכל מקרה ומקרה, אם הרכיב/התוספת, הוא בגדר "תוספת אמיתית" אם לאו. אם מדובר ב"תוספת אמיתית", הרי שאז, כאמור, אין לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, אולם אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק מ"שכר היסוד", הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורין.
 
בית הדין לעבודה קבע,  כי תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות ופרמיה, לדוגמא, אינם חלק מרכיבי השכר שנקבעו בתקנות שלעיל כחלק מהשכר, לצורך חישוב פיצויי פיטורין, ולפיכך אין להביאם בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים. יחד עם זאת, אם יוכיח העובד, כי תשלום מסוים המכונה תוספת הוא פיקציה בלבד כאמור, יראו בתשלומים אלו חלק משכר העבודה הרגיל.
 
רכיבי שכר לחישוב פיצויי פיטורים - דוגמאות  - כל רכיבי השכר, חוק, תקנות, פסיקה ודוגמאות - מומלץ לקרוא!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף קודם דף קודם הדפס את המאמר Bookmark and Share

 

 
תכנון
מס
קרא עוד...
תכנון
כלכלי
קרא עוד...
פיטורין
והתפטרות
קרא עוד...
 
   
 

 ו ו פיצויי פיטורים ו פנסיה ו פיטורים ו טופס 161ד ו תכנון פרישה ו  B4 פרישה ו רצף פיצויים ו רצף קצבה ו יועץ פרישה ו אתר הפרישה הישראלי  ו קיבוע זכויות ו פרישה ו

 
 
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.
חזור למעלה
תקנון | דף הבית | קצת עלינו | צור קשר