דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

לפני שאתה יוצא ממשרדי מס הכנסה, עצור לרגע ובדוק האם קיבלת אישורים תקינים !

קו הפרדה אדום

למה חשוב לבדוק את האישורים המתקבלים מפקיד השומה בזמן אמת ?

 

מדהים ומתסכל עד כמה קשה לקבל שירות פשוט ובסיסי מפקיד השומה...

זה לא משנה באיזו דרך יצירתית אפנה את תשומת לבם של עובדי משרדי פקידי השומה ואדגיש ואבליט בפניהם את הנתונים המופיעים בצורה פשוטה במסגרת טופס 161 נתונים אליהם הם נדרשים להתייחס כאשר פונה אליהם פורש בבקשה לקבל אישורי מס הכנסה עבור אותם הגופים המשלמים לו את כספי הפיצויים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה (כל אותם משלמים המופיעים בסעיף ח' בדף השני של טופס 161, קופות הגמל, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה והמעסיק), עדיין יום אחר יום, שבים אליי לקוחות, לאחר שביקרו במשרדי פקיד השומה, כשבידיהם אישורים שגויים, מה שמצריך מאותם הלקוחות, לגשת פעם נוספת למשרדי פקיד השומה, לתיקון האישורים, בטרם הם יכולים למסור אותם לקופות ולמעסיק ולהתקדם בכל הקשור לטיפול בפרישתם.

למה אני מתכוון ?

במאמר זה הנני מתמקד בסוג אחד בלבד של טעות מיותרת החוזרת על עצמה בכל משרדי פקידי השומה בארץ.

אם תעיפו מבט חטוף בטופס 161 , בדף השני, בסעיף ח', תוכלו לראות את פירוט כל כספי הפיצויים שנצברו או משולמים לעובד. בין היתר, תוכלו לראות בצד שמאל, שדה נוסף שנקרא: "צבירה נוספת".

לשם מה נועד שדה זה ?

פעמים רבות, בעת מילוי טופס 161, המעסיק עושה שימוש בשדה זה ורושם במסגרתו את התשלומים האחרונים של רכיב הפיצויים (בדרך כלל בגין החודש האחרון לעבודה) שביצע המעביד או עתיד לבצע עבור העובד בקופות השונות, תשלומים שטרם נקלטו בקופות ולפיכך אינם כלולים באישורי היתרה שנתקבלו מהקופות, אשר שימשו את המעביד בעת מילוי טופס 161.

ללא כל הדגשה, ללא כל הבלטה וללא כל בקשה מיוחדת, צריך פקיד השומה להתייחס גם לסכומי הפיצויים הללו, המופיעים בשדה "צבירה נוספת", בנוסף לכספי הפיצויים המופיעים בכל שורה ושורה בסעיף ח', בשדה העיקרי שנקרא: "הסכום ששולם או שנצבר ליום הפרישה".

מעבר לכך, הרי שלטופס 161 מצורף גם טופס 161א (הודעת העובד), ובטופס 161א בהתאם לפירוט בקשותיו השונות של העובד, מצויינים כל כספי פיצויי הפיטורים, בכל קופה וקופה, בסכומם הכולל (הן הסכום ששולם או שנצבר ליום הפרישה והן הצבירה הנוספת, ככלל, סך הכל, בסכום אחד!) ולפיכך אם לא טרח פקיד השומה להפנות תשומת ליבו לצבירה הנוספת המופיעה בסעיף ח' בטופס 161, טופס 161א (שכנראה פקיד השומה לא טורח לעיין בו...) היה מסייע לו בנקל לעלות על הטעות שביצע, בזמן אמת.

אז...בטח ובטח כאשר אני, כמייצג המסייע ללקוחותיי במילוי טפסים למס הכנסה, טורח מבעוד מועד, להוסיף בכתב יד, במסגרת סעיף ח' בטופס 161, סימני קריאה גדולים לצד סכומי הצבירה הנוספת כדי להקל על מלאכתו של פקיד השומה ולהפנות תשומת ליבו, וכן טורח להוסיף הערה בכתב ידי, במסגרת טופס 161א, לצד סכומי הפיצויים הכוללים, כי הם כוללים גם את הצבירה הנוספת ואלו הם הסכומים אשר צריכים להופיע באישורי פקיד השומה לקופות, פקיד השומה צריך לספק אישורים תקינים ואין כל סיבה המתיישבת עם השכל הישר, למה מתרשל בעבודתו פקיד השומה ומספק אישורים שגויים, פעם אחר פעם, פורש אחר פורש.

אז מה אני מציע לך אם טרם ביקרת במשרדי פקיד השומה ?

1. בדוק האם במסגרת סעיף ח' בטופס 161 קיימים כספי פיצויים נוספים בשדה "צבירה נוספת". במידה וכן:

א. בכל דרך אפשרית הדגש והבלט סכומים אלו על גבי הטופס ואם ניתן, הפנה תשומת לב פקיד השומה בעת ביקורך במשרדי פקיד השומה לסכומים הנוספים.

ב. במסגרת טופס 161א, תחילה אל תשכח גם אתה, לציין את הסכומים הנכונים במסגרת הסעיפים השונים, בקשתך כמו פטור על פיצויים, רצף קצבה או רצף פיצויים) וכן הוסף במלל חופשי בכתב ידך הערה בולטת כי סכומי הפיצויים בטופס 161א כוללים גם צבירה נוספת !

2. בין אם מסיבה זו ובין אם מסיבה אחרת, אל תצא ממשרדי פקיד השומה לפני שבדקת כי האישורים תקינים ! בדוק האם הם כוללים את סך כל כספי הפיצויים המופיעים בטופס 161 ובטופס 161א אשר הגשת לפקיד השומה.

 
ואולי בכלל... אם נכון להיום, המצב כל כך גרוע והוא גרוע ! ולא ניתן לסמוך על פקידי השומה בביצוע פעולה כל כך פשוטה, עד כדי כך שאני כיועץ פרישה מוטרד מהתופעה השכיחה וטורח לכתוב על כך מאמר, אז כפי שנאמר, ברומא תהיה רומאי, אולי המעסיק צריך לצרף את סכום הצבירה הנוספת לסכום העיקרי ("הסכום ששולם או שנצבר ליום הפרישה") בכל שורה ושורה בסעיף ח' בטופס 161, ולהציג סכום אחד כולל של פיצויים, בכל שורה, ללא כל שימוש בשדה "צבירה נוספת".

לא מצאתי עד היום דרך סבירה ומעשית, מעבר למתואר מעלה, למנוע טעויות פשוטות כגון אלו הגורמות לטרטור מיותר, כמעט של כל פורש !

 

למה זה חשוב ?

הנה לכם דוגמא פשוטה, נניח כי הפורש ביקש לייעד לקצבה (רצף קצבה) את כל כספי הפיצויים שנצברו בקרן פנסיה או בפוליסה לקצבה ופקיד השומה התעלם מסכום הצבירה הנוספת. במקרה זה, קרן הפנסיה או חברת הביטוח, על בסיס האישור השגוי של פקיד השומה, צפויה לנכות מס (שיעור מס מירבי החל על יחיד בישראל) מאותם כספי הפיצויים הנוספים, שלא צריך היה לנכות מהם מס בכלל !

לא חסרות דוגמאות אחרות נוספות לנזקים כספיים מיותרים הנגרמים לפורשים עקב חוסר תשומת לב ורשלנות של פקידי השומה, ובהתייחס לנקודה זו בלבד, כמו אי מימוש מלוא הפטור ממס המגיע לפורש על כספי הפיצויים ועוד...

בסופו של דבר, כמעט כל טעות של פקידי השומה גוררת אחריה תשלום מס מיותר וחבל !

 

אין צדיק בסדום 

הדוגמאות, הבסיס למאמר זה, הינן דוגמאות למקרים אמיתיים לחלוטין של פורשים מבין לקוחותינו אשר הגיעו אלינו לצורך ייעוץ מס בעת עזיבת עבודה או פרישה, אתמול, שלשום ובמהלך השנים האחרונות, כאשר כל העובדות המצויינות בדוגמאות נכונות ללא סייג ובאשר לנקודה זו, אין צדיק בסדום מקרב כל משרדי פקידי השומה בארץ ! פקיד השומה רחובות, פקיד השומה חיפה ופקידי שומה אחרים ! אנו קוראים לכל פקידי השומה לשפר לאלתר את השירות הניתן לפורשים הפונים אליהם, הן בעניין זה ובכלל.

 
 
הכותב: רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה. 
 
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.