דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רצף זכויות פיצויים - חקיקת מס רטרואקטיבית - המאבק המשפטי

קו הפרדה אדום

בי. פור יועצי פרישה בע"מ נגד רשות המסים - המאבק המשפטי.

 

רצף זכויות פיצויים - התנהגות חסרת מבנה, אקראית ולא צפויה של מערכת המס בישראל


בתחילת חודש פברואר 2008 חדלה נציבות מס הכנסה מלהנפיק אישורים לרצף זכויות פיצויים עבור עובדים אשר עזבו מקום עבודתם האחד והחלו לעבוד במקום עבודה חדש בתואנה כי להוראות פקודת מס הכנסה הנוכחיות אין תוקף (רטרואקטיבית החל מה-1 בינואר 2008) וטרם בוצע תיקון להוראות פקודת מס הכנסה המורה אחרת. משמעות הדבר היא שעובדים רבים במשק מצאו עצמם בין הפטיש לסדן, אם בחרו לקחת לידיהם את כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה המגיעים להם מאת המעסיק האחרון הם נשאו בנטל מס כבד ומיותר מבחינתם בטרם עת, שכן אין בכוונתם לעשות שימוש בכספים אלו בשלב זה בחייהם, במידה ובחרו להמתין לפרסום הוראות פקודת מס הכנסה החדשות שבוששו לבוא הם מצאו עצמם בסיכון גדול שכן בתקופת מיתון כמו זו שאנו חווינו בעת האחרונה עלול היה המעביד האחרון להיקלע לקשיים כלכליים וקשיי נזילות אשר בעטיים עשוי היה להיבצר ממנו לעמוד בהתחייבות שלו להעביר את הכספים לעובד לכשנדרש בסופו של דבר לעשות כן. מיותר לציין כי בכל העת שהעובד המתין בעל כורחו לתיקון הוראות פקודת מס הכנסה, המעביד הוא הנהנה העיקרי מהרווחים על הכספים הנמצאים באמתחתו עד למועד תשלומם בפועל.

מן הראוי היה כי הוראות פקודת מס הכנסה הנוכחיות יוותרו בתוקף ויאפשרו לנישומים חופש פעולה ובחירה במסגרת החוק מבלי לגרום להם להפסדים כלכליים ומבלי לחשוף אותם לסיכונים מיותרים וזאת עד לכניסתו לתוקף של התיקון לפקודת מס הכנסה ככל שיהיה לרעת הנישומים.

 

לאחר המתנה ארוכה לרשות המסים, כצעד ראשון פנינו ביום 13.04.08 במכתב למנהל רשות המסים על מנת שזה יפעל למען הסדרת הנושא בהקדם האפשרי, לאחר משלוח מספר תזכורות קיבלנו מכתב תשובה שאינו מספק ולפיכך מצאנו לכתוב מכתב שני ביום 14.05.08. במקביל למכתבים אלו וכל אלו שבאו לאחריהם פעלנו לפרסום מאמרים בעיתונות, בגלובס ובדה מרקר ובעיתונים נוספים מתוך מחשבה נאיבית.. אולי מישהו ברשות המסים יחליט לפתור את הבעיה אולם כמובן שעד כה נתבדנו...מצ"ב המכתבים אשר נשלחו לרשות המסים ולמשרד האוצר לרבות מכתבי התשובה וקישור למאמרים שפורסמו, מצ"ב התייחסות למאבק המשפטי שבא לאחר מכן ולדיונים בועדת הכספים של הכנסת בנושא זה.

 

לסיכום הנושא - ראה דיווח עדכני בתחתית דף זה.

 

מכתבים לרשות המסים ומאמרים בעיתונים

 

מכתב ראשון לרשות המסים - רצף זכויות פיצויים

מכתב ראשון תגובת (1) רשות המסים

מכתב שני לרשות המסים - רצף זכויות פיצויים

מאמר ראשון בגלובס - כאוס פנסיוני

מאמר שני בדה מרקר - העיכובים ברשות המסים עולים לכם כסף

מאמר שלישי בגלובס - תביעה: רשות המסים מונעת משכירים דחיית תשלום מס במעבר עבודה

מאמר נוסף - מערכת עדיף - לדחות לינואר 2009 את יישום תיקון 3

מאמר נוסף - עיתון כלכליסט - פיצויים באפילה: מהם האיומים על כספי הפיצויים

 

הגשת תביעה נגד רשות המסים

 

ביום ג', 27.05.08 הגישה חברת בי.פור יועצי פרישה בע"מ תביעה נגד רשות המסים בבית המשפט המחוזי בירושלים במטרה שבית המשפט יורה לאלתר לרשות המסים להוציא אישורים לרצף זכויות פיצויים לעובדים שעזבו מקום עבודתם מאז ינואר 2008 והכל לפי הוראות פקודת מס הכנסה. (בי. פור נגד מדינת ישראל, ה"פ 7207/08 , בית המשפט המחוזי בירושלים)

 

מכתב שני תגובת רשות המסים

הודעת רשות המסים ותזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

 

לפיכך ביום א' ,29.06.08 הודיעה רשות המסים כי תחדש הוצאת אישורים לרצף זכויות פיצויים (ראה הודעת רשות המסים).

באותו היום, פרסם משרד האוצר תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה המתייחס בין היתר לרצף זכויות פיצויים.

 

תגובת רשות המסים לעניות דעתנו אינה מספקת מאחר והיא משקפת את כוונתה המקורית להמשיך ולבצע חקיקה רטרואקטיבית , בין היתר, בעצם הטלת מגבלות על בסיס תזכיר חוק בלבד שטרם עבר הליכי חקיקה בכנסת, על בקשות לרצף זכויות פיצויים של עובדים אשר פרשו החל מינואר 2008 ועד היום, באופן רטרואקטיבי.

 

 

מכתבי הסגות לתזכיר החוק

 

להלן קישור למכתב ההסגות הראשון שנשלח ביום 02.07.08 ליועץ המשפטי למשרד האוצר באמצעות רואה חשבון - אמיר גבאי - הערות לתזכיר חוק מיום 29 ביוני 2008, לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' ), התשס"ח - 2008.

 

להלן קישור למכתב ההסגות השני שנשלח ביום 06.07.08 ליועץ המשפטי למשרד האוצר באמצעות רואה חשבון - אמיר גבאי - הערות (מכתב 2) לתזכיר חוק מיום 29 ביוני 2008, לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' ), התשס"ח - 2008.

 

ביום ג', 08.07.08 , נכחנו בפגישה עם נציגי רשות המסים ומשרד האוצר- אגף שוק ההון. ביום ד', 09.07.08 קיימנו פגישה נוספת עם רשות המסים. להלן קישור לפרשנותנו ומסקנותינו האישיות לאור הפגישות ומספר נקודות להבהרה בעקבות שאלותינו שהוצגו בפני הגורמים הרלבנטיים. נדגיש כי בשלב זה אין מדובר בתגובה רשמית של משרד האוצר ו/או רשות המסים. סיכום ביניים - תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה.

 

משחזרה רשות המסים להמציא את האישורים לרצף זכויות פיצויים, בית המשפט המחוזי, הורה היום (09.07.08) לחברת בי. פור לפנות לערכאת ערעור מס בנוגע לטענותיה הנוספות, חברת בי. פור יועצי פרישה תמשיך לנקוט באמצעים המשפטיים למיצוי זכויות הפורשים על כל המשתמע מכך.

 

 

הגשת ערעורי מס לבית המשפט

 

ביום 27.08.08 - הגישה לראשונה חברת בי. פור יועצי פרישה בע"מ 4 ערעורי מס לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשמם של 4 פורשים בעניין רצף זכויות פיצויים.

 

הכלבים נובחים והשיירה עוברת - למרות כל פניותינו לכל הגורמים הרלבנטיים, עברה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה המתייחסת בין היתר לעניין רצף זכויות פיצויים, לעיון בהצעת החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח -2008.

 

עדכון - ביום 21.12.08 נשלח מכתב נוסף לרשות המסים בו דרישה לבטל לאלתר את החלטתה של רשות המסים לקבוע תקרה לרצף זכויות פיצויים מאחר ונכון למועד זה הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה טרם אושרה בכנסת וככל הנראה לא תאושר עוד במסגרת שנת המס הנוכחית.

 

מכתבים ומאמרים

 

לעיון ב- מכתב שלישי לרשות המסים - לחץ כאן.

 

מאמר שפורסם ב- ANET - אתר האינטרנט עדיף - 25/12/08 - שנת המס 2008 קרבה לסיומה ועדיין...אין דין ואין דיין בישראל.

 

כתבה שפורסמה בעיתון כלכליסט - 28/12/08 - צדק נוסח רשות המסים - מפוטרים משלמים מס מיותר.

 

מאמר שפורסם ב- ANET - בשבועון עדיף - 22/01/09 - חקיקת מס רטרואקטיבית.

 

באיחור רב, השיבה רשות המסים למכתבנו השלישי והאחרון, לעיון במכתב נוסף - תגובת (2) רשות המסים- לחץ כאן.

 

סיכום מצב נכון לאפריל 2009 :

 

מאז 2008 ועד היום הגשנו באמצעות עורכי הדין שלנו, 6 ערעורים לבית המשפט המחוזי בשמם של חלק מהפורשים אותם אנו מייצגים מול הרשויות, גלגלי הצדק נעים לאיטם והמחדל ממשיך להתקיים, נדגיש כי הצעת החוק טרם עברה אישור בכנסת !

בסוף מרץ 2009 טרחה רשות המסים להגיש נימוקי שומה לבית המשפט, תגובה ראשונית של רשות המסים לערעורים שהוגשו לבית המשפט. לעיון בדוגמא של נימוקי שומה (לחץ על הקישור). בכוונתנו להגיש ערעורים נוספים במידת הצורך.

 

סיכום מצב נכון ליולי 2009 :

 

ביום 15 ביולי 2009 התקיים דיון ראשון בנושא רצף זכויות פיצויים בבית המשפט המחוזי בפני השופט אלטוביה מגן.

לדיון שנקבע בבית המשפט המחוזי בפני השופט אלטוביה מגן לא טרחה המדינה להגיע ולא הגיע הפרקליט המטפל בתיקים אלו של פורשים ומפוטרים שרשות המסים גבתה מהם מס ביתר על כספי הפיצויים. מאחר ולא הגיעה המדינה לדיון, נדחה הדיון ליום 21/09/09 .

 

 

החלטת בית משפט (1)

 

לעיון בהחלטת בית המשפט לחץ כאן - החלטת בית משפט 15.07.09

"רק המדינה יכולה להרשות לעצמה לא להגיע לדיון עקרוני וחשוב בעניינים של פורשים ומפוטרים רבים בשנתיים האחרונות שמחכים לקביעת בית המשפט בעניינם. וככל הנראה רק כלפי המדינה בית המשפט סלחני ומאפשר לה לעומת אחרים, לדחות את הדיון הכל כך חשוב עוד ועוד ואת הסעד אותו מבקש הציבור כנגד החלטות שרירותיות של רשות המסים שאינן מבוססות על הוראות חוק כלשהן" - אמיר גבאי, רו"ח.

 

מאמר שפורסם ב- ANET - אתר האינטרנט עדיף - 15/07/09 - רצף זכויות פיצויים - נדחה הדיון בערעורי המס נגד רשות המסים

 

סיכום מצב נכון לספטמבר 2009 :

 

ביום 21 בספטמבר 2009 התקיים דיון שני בנושא רצף זכויות פיצויים בבית המשפט המחוזי בפני השופט אלטוביה מגן.

לדיון שנקבע בבית המשפט המחוזי בפני השופט אלטוביה מגן טרח הפעם להגיע הפרקליט מטעם המדינה המטפל בתיקים אלו של פורשים ומפוטרים שרשות המסים גבתה מהם מס ביתר על כספי הפיצויים. אולם ביקש הוא להביא בפני בית המשפט עדות של מר יעקב כהן (רו"ח) מנהל מחלקת קופות גמל ברשות המסים ולפיכך נקבע דיון חדש ליום 06/09/10 - לשנה מהיום !

 

החלטת בית משפט (2)

 

לעיון בהחלטת בית המשפט ובפרוטוקול הדיון לחץ כאן - החלטת בית משפט 21.09.09

 

נדגיש כי מאחר ונושא זה סבוך ואינו נהיר די לצדדים, לצערנו, הפרוטוקול רצוף בטעויות, הן שמקורן בטענות לא מדוייקות של שני הצדדים והן בטעויות הקלדה של בית המשפט, פנינו לבית המשפט בבקשה לתקן את הפרוטוקול ונענינו בחיוב - להלן פרוטוקול מתוקן:

לעיון בפרוטוקול הדיון המתוקן לחץ כאן - פרוטוקול מתוקן 21.09.09"שוב, נדחה הדיון ונדחתה ההחלטה בעניינם של פורשים ומפוטרים רבים - לא פחות מאשר בשנה שלמה ! האם בקשתה של פרקליטות המדינה מבית המשפט לזמן עד מטעם המדינה שהיא בעצם הנתבעת לכאורה, עד מרכזי אשר יכול וצריך היה להגיע לדיון הנוכחי כפי שאנו טרחנו להתלוות לעורכי הדין ולהגיע לבית המשפט, זו למעשה דרך של פרקליטות המדינה להרוויח זמן ? דעתנו בעניין זה כנראה ברורה. לדחות את הדיון הכל כך חשוב עוד ועוד ואת הסעד אותו מבקש הציבור כנגד החלטות שרירותיות של רשות המסים שאינן מבוססות על הוראות חוק כלשהן זה דבר בלתי נתפס בעיניי, הרי מדובר בעניין עקרוני - חקיקתי אשר לו השפעה רחבת היקף על ציבור גדול ואין מדובר בדיון בתשלום מס של פלוני, לפיכך אנו ננסה בכל כוחנו במהלך התקופה הקרובה לחזור למחוקק שזה יורה לרשות המסים "לרדת מהעץ עליו טיפסה" ואולי בכך נוכל לקדם יצירת פתרון לבעיה מחוץ לכתלי בית המשפט שכן גלגלי הצדק בישראל איטיים בצורה מחרידה והתוצאה בכיסם של הפורשים והמפוטרים ברורה" - אמיר גבאי, רו"ח.

 

כתבה שפורסמה ב- ANET - אתר האינטרנט עדיף - 22/09/09 - רצף זכויות פיצויים - נדחה הדיון במשפט הפורשים לספטמבר 2010

מכתב לשר האוצר

 

ראה מכתב אשר נשלח לשר האוצר - ד"ר יובל שטייניץ - 11/10/09 - שר האוצר

 

פניה לשר האוצר להתערב במציאת פתרון לסוגיית כספי פיצויי פיטורים - מאמר שפורסם בעדיף - אתר האינטרנט- Anet - בתאריך 11/10/09

דיונים בועדת הכספים של הכנסת

 

פרוטוקול מס' 1 מישיבת ועדת הכספים של הכנסת 20.10.09 סדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח-2008 - ראה פרוטוקול 20.10.09

 

פרוטוקול מס' 2 מישיבת ועדת הכספים של הכנסת 18.11.09 סדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח-2008 - ראה פרוטוקול 18.11.09


ביום ב', 23.11.09, נערך דיון נוסף בועדת הכספים של הכנסת ב- הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 171) התשס"ח - 2008 הנוגעת בין היתר לרצף זכויות פיצויים. הדיון התנהל בראשותו של חבר הכנסת מר חיים כץ. בדיון השתתפו בין היתר, נציגי אגף שוק ההון הביטוח והחסכון במשרד האוצר ונציגי רשות המסים. לצערי נעדרו מהדיון מרבית חברי הכנסת החברים בועדת הכספים. לקראת הדיון בו השתתפנו, ובמהלכו, הגשנו באמצעות לשכת יועצי המס בישראל אליה התלוונו לדיון, מכתב תגובה להצעת החוק, אשר בעיקרה, חזרנו על טענותינו אשר השמענו אותן מאז ינואר 2008 בפני נציגי האוצר, נציגי רשות המסים ואף בדיונים בבית המשפט.

 

ראה מכתב התגובה שלנו אשר נשלח לגברת חנה ג'ינו - יו"ר הועדה לענייני חקיקה בלשכת יועצי המס בישראל לקראת הדיון בועדת הכספים - 23.11.09 - מכתב תגובה - רואה חשבון אמיר גבאי

 

ראה מכתב התגובה אשר הוגש לועדת הכספים - על ידי לשכת יועצי המס בישראל בסיוע של רו"ח אמיר גבאי - 23.11.09- לשכת יועצי המס - מכתב תגובה.

 

ראה מכתב תגובה נוסף, של לשכת רואי חשבון אשר מצאנו לנכון לפרסמו כאן - לשכת רואי חשבון בישראל - מכתב תגובה.

 

פרוטוקול מס' 3 מישיבת "ועדת המשנה" - של ועדת הכספים של הכנסת 23.11.09 סדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח-2008 - ראה פרוטוקול 23.11.09

 

במהלך הדיון השמענו בפני חבר הכנסת מר חיים כץ ושאר הנוכחים את הטענות שלנו. חבר הכנסת מר חיים כץ חתם את הדיון בועדת הכספים בבקשה לדחות את הדיון לשבוע הבא, לאחר שישמע הסברים נוספים מאגף שוק ההון הביטוח והחיסכון באוצר, שכן לדבריו " תיקון 3 לחוק קופות הגמל רצוף עוולות לציבור החוסכים בישראל ויש לתת מענה למספר סוגיות בטרם ממשיכים לאישור הצעת החוק".

 

בכוונתנו להתלוות ללשכת יועצי המס בישראל ולהופיע בפני ועדת הכספים של הכנסת גם בדיון הקרוב על מנת למצות כל אפשרות למנוע העברת הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה במתכונתה הנוכחית. ראה מכתב תגובה חוזר שלנו אשר נשלח ללשכת יועצי המס בישראל והופץ לחברי הכנסת - חברי ועדת הכספים - לקראת הדיון הקרוב בועדת הכספים - 24.11.09 - מכתב תגובה שני - רואה חשבון אמיר גבאי

 

כתבה שפורסמה ב- ANET - אתר האינטרנט עדיף - 29/11/09 - עיכוב נוסף בחקיקה המוצעת לתיקון 171 לפקודת מס הכנסה.

 

"כי בתחבולות תעשה לך מלחמה ותשועה ברוב יועץ" - (ספר משלי, כ"ד, ו)

בעוד אנו ממתינים לזימון לדיון נוסף בועדת הכספים של הכנסת בנושא תיקון מס' 171 לפקודת מס הכנסה, הבוקר, יום ב', 30.11.09 התברר לנו כי נקבע דיון בועדת הכספים של הכנסת בנושא זה "מעכשיו לעכשיו" תוך שלא ניתנה "לכל הצדדים" הודעה מראש על קיומו של הדיון ולפיכך נבצר מאיתנו מלהגיע לדיון. לצערנו, אין לנו ספק כי מדובר בתחבולה נוספת מבית היוצר - משרד האוצר, רשות המסים ואגף שוק ההון הביטוח והחסכון, שמטרתה לגרום לנו להדיר רגלינו מהדיון ולמנוע מאיתנו להשמיע דעתנו באוזני חברי הועדה ולהפריע לנציגי האוצר מלהעביר את הצעת החוק במתכונתה הנוכחית. תחבולה זו מתווספת למהלכים לא הוגנים נוספים שננקטו בעבר על ידי המדינה, כמו לדוגמא היעדרות נציגי פרקליטות המדינה מהדיון הראשון שנקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב בנושא זה בקיץ האחרון ודחיית המשך הדיון בעניין זה בבית המשפט לסוף שנת 2010. לא נותר לנו אלא לקוות שחברי הכנסת - חברי ועדת הכספים, יפעילו שיקול דעת נוסף בטרם יאשרו את הצעת החוק במתכונתה הנוכחית.

 

כתבה שפורסמה ב- ANET - אתר האינטרנט עדיף - 30/11/09 - תיקון 171 לפקודת מס הכנסה - ועדת הכספים לא הודיעה על קיום הדיון.

 

פרוטוקול מס' 4 מישיבת ועדת הכספים של הכנסת 30.11.09 סדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח-2008 - ראה פרוטוקול 30.11.09


הכלבים נובחים והשיירה עוברת - ועדת הכספים אישרה חלקים מהצעת החוק לתיקון (171) לפקודת מס הכנסה

 

היום, יום ב', 7 בדצמבר 2009 אישרה ועדת הכספים של הכנסת חלקים מהצעת החוק לתיקון מס' 171 לפקודת מס הכנסה.

 

" אישור הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 171 בועדת הכספים של הכנסת במתכונתה הנוכחית ובנוסחה המקורי יהווה ראייה לכך כי נציגי הציבור - חברי הכנסת, אינם בקיאים בנושאים לגביהם הם מקבלים החלטות ואינם קשובים לרחשי הציבור ולגורמים המקצועיים אשר טרחו להפנות את תשומת ליבם מאז יוני 2008 ועד היום, לעוולות הטמונות בהצעת החוק. חברי הכנסת מוכיחים שוב כי הם נתונים ללחץ מצד אגף שוק ההון במשרד האוצר לאשרר כל רפורמה מבית יוצר משרד האוצר. מאחר ופרוטוקולים של דיוני הועדה והחלטות הועדה אינם מפורסמים בזמן אמת, באתר האינטרנט של ועדת הכספים, לשם כך הוא נועד, טרם ניתן לומר באופן פורמלי אילו סעיפים אושרו בדיון האחרון,במדויק. אולם אני מבטיח כי נמשיך לפעול מול רשות המסים ומול משרד האוצר - אגף שוק ההון, בערוץ המשפטי, על מנת להבטיח כי עובדים העוזבים מקום עבודתם יוכלו לממש זכויותיהם על פי החוק וזה אומר כי נעשה ככל יכולתנו לסכל גם את הניסיון הזה להעביר לראשונה בישראל חקיקת מס בעלת תוקף רטרואקטיבי. (ראה תביעה אותה אנו מנהלים בימים אלו נגד מדינת ישראל בעניין זה, בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני כבוד השופט אלטוביה מגן). אנו סמוכים ובטוחים כי בית המשפט עוד יגיד את דברו ויטיח דברי ביקורת כלפי המחוקק, חבל שועדת הכספים של הכנסת מתעלמת מהערותינו המקצועיות וטורחת לאשר הצעת חוק אשר לבטח בית המשפט יטיל בה דופי". - רו"ח אמיר גבאי.

 

כתבה שפורסמה ב- ANET - אתר האינטרנט עדיף - 07/12/09 - ועדת הכספים אישרה את תיקון 171 לפקודת מס הכנסה (יש לשים לב כי תוכן הכתבה שגוי בחלקו, שכן רק חלקים מהצעת החוק אושרו בשלב זה בועדת הכספים של הכנסת).

 

פרוטוקול מס' 5 מישיבת ועדת הכספים של הכנסת 07.12.09 סדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח-2008 - ראה פרוטוקול 07.12.09

 

כתבה שפורסמה בגיליון עדיף - 10/12/09 - ועדת הכספים אישרה את עיקרי הצעת החוק לתיקון 171 לפקודת מס הכנסה

 

לקראת הישיבה הקרובה בועדת הכספים של הכנסת ראה נייר עמדה אשר הוגש לועדת הכספים - על ידי לשכת יועצי המס בישראל בסיוע של רו"ח אמיר גבאי - 15.12.09- לשכת יועצי המס - נייר עמדה.

 

ועדת הכספים של הכנסת מושכת בחזרה את הצעת החוק מהמליאה לצורך דיון נוסף אולם דבקה בעמדתה שלא לשנות את תאריך התחילה של התיקון לפקודת מס הכנסה המתייחס לרצף זכויות פיצויים. חבר הכנסת מר משה גפני - יו"ר ועדת הכספים של הכנסת כינה במהלך הדיון את דרישתו של רו"ח גבאי שלא לאשר חקיקת מס בעלת תחולה רטרואקטיבית: "אידיאולוגיה".

 

סיכום הדיון בועדת הכספים של הכנסת (היום), יום ד', 16 בדצמבר 2009:

 

הדיון נסוב סביב בקשת (נציגי משרד האוצר) מחברי ועדת הכספים: למשוך בחזרה את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 171 ), התשס"ח – 2008 מהמליאה - על מנת שיוכלו לתקן את הצעת החוק. האוצר מעוניין לתקן את הצעת החוק כך שתאריך התחילה של התיקון לפקודת מס הכנסה – בהתייחס לעדכון התקרות והסכומים בלבד הנקובים בסעיפים 45א + 47 לפקודת מס הכנסה המתייחסים להטבות המס בגין הפקדות לקופות גמל– יהיה 01.01.09 ולא 01.01.08 . חברי הועדה הצביעו בעד ויו"ר הועדה ח"כ משה גפני יפנה לכנסת למשיכת הצעת החוק בחזרה לדיון חוזר בועדת הכספים תחילה. במהלך הדיון הוצגה בפני חברי הועדה פעם נוספת עמדת לשכת יועצי המס באמצעות רו"ח אמיר גבאי, יועץ בתחום הפנסיה והגמל של הלשכה, לפיה לא תיתכן חקיקה בעלת תחולה רטרואקטיבית וזאת בהתייחס להחלטת ועדת הכספים מהשבוע שעבר לאשר את הסעיפים המתייחסים בהצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה בנושא רצף זכויות פיצויים. בתגובה לדברי הביקורת שהושמעו על ידי רו"ח אמיר גבאי בפני חברי הועדה לרבות ציון העובדה כי במקביל מתנהל מאבק משפטי בנושא רצף זכויות פיצויים השיב יו"ר הועדה – ח"כ משה גפני כי אין בכוונתם לשנות את החלטתם מהשבוע שעבר בנושא רצף פיצויים וגם הם ימתינו לפסיקת בית המשפט בעניין זה. תגובת רו"ח גבאי: "אם חברי ועדת הכספים נעתרו לבקשת האוצר לדחות תאריך תחילה של חלק מהסעיפים בהצעת החוק ,זו ראיה לכך כי יכולים היו להיעתר גם לדרישותינו לדחות את תאריך התחילה של תיקון פקודת מס הכנסה בכללותו לרבות הסעיפים המתייחסים לנושא רצף זכויות פיצויים" , "זה רק מיטיב עימנו במאבק המשפטי ומחזק את טענותינו בבית המשפט" .

כתבה שפורסמה ב- ANET - אתר האינטרנט עדיף - 17/12/09 - ועדת הכספים תערוך דיון חוזר בהצעת החוק לתיקון 171

 

פרוטוקול מס' 6 מישיבת ועדת הכספים של הכנסת 16.12.09 סדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח-2008 - ראה פרוטוקול 16.12.09

 

נא להכיר - השם החדש של הצעת החוק: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173), התש"ע-2009

 

לאור העיכוב באישור הצעת החוק מאז 2008 (הכנסת הקודמת) ועד היום שונה שמה של הצעת החוק ולקראת אישורה הסופי של הצעת החוק בכנסת בשבוע הבא בקריאה שניה ושלישית כניסיון אחרון למנוע העברת הצעת החוק במתכונתה הנוכחית פנינו בכתב באופן אישי (היום), יום ה', 17 בדצמבר 2009 לכל אחד מחברי הכנסת הבאים : ח"כ זאב בוים, ח"כ גלעד ארדן, ח"כ מירי רגב, ח"כ דן מרידור, ח"כ זאב בנימין בגין, ח"כ חיים אורון, ח"כ משה גפני, ח"כ שלי יחימוביץ, ח"כ עמיר פרץ, ח"כ איתן כבל, ח"כ אבי דיכטר, ח"כ שאול מופז, ח"כ מתן וילנאי, ח"כ דניאל בן סימון, ח"כ מאיר שטרית, ח"כ אופיר פינס, אשר בחלקם הם עצמם פרשו בעבר מצה"ל וכוחות הביטחון בבקשה אישית לפעול בעניין ולא לאשר את הצעת החוק בנוסחה הנוכחי. אנו תקווה כי לפחות אחדים מהם יסייעו לנו במניעת חקיקת מס רטרואקטיבית בישראל.

 

חברת הכנסת שלי יחימוביץ - יש לי שאלה

משיטוטיי באינטרנט בחיפוש אינטנסיבי אחר כל כתובת אפשרית בה אמצא סיוע למציאת פתרון לבעיית רצף הפיצויים לרבות מציאת דרך לבלום את הכנסת בדרכה לחקיקה רטרואקטיבית של חוקי מס הגעתי לאתר האינטרנט שלך הגדוש בציונים לשבח על פעילותך למען העובדים ולמען נושאים חברתיים וכלכליים. בין היתר מצאתי באתרך הזמנה לכנס שצפוי להיערך בקרוב, ביוזמתך - ראי ההזמנה לכנס: שוק ההון ואנחנו . לא פחות ולא יותר בראש ההזמנה כתוב: "מי שומר על החסכונות שלנו במערב הפרוע של שוק ההון ? " , "מה עושים המשקיעים המוסדיים כדי לשמור עלינו ? ", "איך יוצאים למאבק ציבורי אפקטיבי ? ", "איך שומרים על החוליות החלשות: החוסכים והעובדים". ואני שואל אותך חברת הכנסת המכובדת הגברת שלי יחימוביץ, איך את כחברה בועדת הכספים בחרת להתעלם מכל פניותינו ? הנה לך מאבק ציבורי אשר היה ביכולתך להטות לו אוזן, הנה לך דרך איך לשמור על החוסכים והעובדים ואני שואל מה עושים חברי הכנסת ככלל וחברי ועדת הכספים בפרט כדי לשמור עלינו ? לבטח שלא בדרך של חקיקת חוקי מס בעלי תחולה רטרואקטיבית, לבטח שלא בדרך של מיסוי ביתר של כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה, לבטח שלא בדרך של חוסר הבעת עניין במתרחש בועדת הכספים. נתחיל בתרגול "נוכחות חובה" בדיונים בועדת הכספים ואז...נמשיך משם... לכנסים יומרניים המטילים דופי ודברי ביקורת בכל שאר הגורמים המשפיעים על החסכונות של הציבור. בכבוד רב, רו"ח אמיר גבאי.

 

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173) התש"ע – 2009

 

ביום 22 בדצמבר 2009 אושרה בכנסת בקריאה שלישית הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובעת בין היתר תקרה לרצף זכויות פיצויים רטרואקטיבית החל מינואר 2008. תם ונשלם המאבק הציבורי בנושא מול חברי הכנסת, ועדת הכספים, אגף שוק ההון ורשות המסים אשר התנהל במשך שנתיים תמימות, מבלי שעלה בידינו להניא אותם מלהוביל לחקיקת מס בעלת תחולה רטרואקטיבית בישראל. כל שנותר לנו הוא לקוות כי במישור המשפטי תהא לנו הצלחה וכבוד השופט אלטוביה מגן לכשיתן פסק דין בעניין ערעורי המס לגבי רצף זכויות פיצויים ישנה את פני הדברים.

 

סיכום - ספטמבר 2010

 

רשות המסים הודיעה היום, יום ה' , 02.09.2010, לבית המשפט המחוזי בתל אביב כי תחזיר לנישומים שהגישו ערעור לבית המשפט, את המס שניכתה מכספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה ששולמו להם בשנת 2008 ותמציא להם כבר ביום א' הקרוב, אישור חדש לרצף זכויות פיצויים והפעם ללא תקרה. הודעה זו נמסרה לבית המשפט לקראת הדיון שצפוי להתקיים בעניינם של המערערים בפני כבוד השופט אלטוביה מגן, ביום ב' הקרוב, 06.09.2010.

ערעורי המס שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בשמם של עובדים אשר פרשו ממקום עבודתם במהלך שנת 2008, היו השלב האחרון במאבק ציבורי ומשפטי מתמשך, שהוביל רו"ח אמיר גבאי, מנכ"ל B4 יועצי פרישה, במטרה למנוע מרשות המסים ומשרד האוצר מלבצע תיקון רטרואקטיבי להוראות פקודת מס הכנסה הפוגע בעובדים שפרשו ממקום עבודתם בשנת 2008.

לתגובת רו"ח אמיר גבאי, לא די בכך, שכן אמנם נעשה צדק עם אותם פורשים אך הנזקים הכלכליים שנגרמו ועדיין נגרמים לאנשים הפורשים מעבודתם מאז ינואר 2008 ועד היום, בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל והחקיקה הנוספת שבאה לאחריו, גדולים ומיותרים ויש עוד הרבה מה לעשות. "אנו מחכים בקוצר רוח לכנסת שתחזור מהפגרה כדי להמשיך לפעול מולה לטיפול בעוולות נוספות".תקרה לרצף זכויות פיצויים - מס הכנסה

רצף זכויות פיצויים I רצף מעסיקים I רצף פיצויים I רצף פיצוים - סעיף 9 (7א) (א) (4) + (5) לפקודת מס הכנסה

רצף זכויות פיצויים, רצף פיצויים, רצף זכויות, רצף מעבידים, רצף מעסיקים

 

עוד בנושא תיקון 3 לחוק קופות הגמל -

משרד האוצר מטיל גזירות על הציבור וקופות הגמל שותקות

המעסיק התחלף ? המפעל נמכר לבעלים חדשים ? החברה מוזגה לחברה אחרת ? -  רצף זכויות עובדים - חילופי מעסיקים

האם מותר למדינה לשנות חוקי מס רטרואקטיבית ? באילו מקרים מדובר בחקיקת מס רטרואקטיבית והאם היא חוקית ? חקיקה רטרואקטיבית, החלה רטרוספקטיבית או החלה אקטיבית של תיקון לחוק (שהיא מותרת) - דיון

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.