דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מענק פרישה ו מענקי פרישה

 

 

מענק פרישה

הסכומים המשולמים לעובד עקב פרישה המפורטים בטופס 161: כספי פיצויי פיטורים, לרבות פדיון ימי מחלה לא מנוצלים, פיצוי בגין אי הודעה מוקדמת , מענק הסתגלות ומענקים אחרים.

 

מענק פרישה פטור (פיצויי פיטורים פטורים ממס)

 

מענק עקב פרישה עד לסכום השווה למשכורת של חודש אחד לכל שנת עבודה, לפי משכורת אחרונה (או ממוצע, תלוי בהיקף ובסוג המשרה), גם אם עלה סכום המענק על השיעור האמור רשאי הנציב לפטור את העודף, ניתן להגדיל את הזכאות לפטור עד ל- 150% מהמשכורת האחרונה (במקרים מסויימים באישור מיוחד של רשות המסים אף יותר משיעור של 150%) אולם בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור על התקרה לכל שנת עבודה, כ- 12,340 שקלים, וכן חלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה. (נכון לינואר 2021).

 

מענק פרישה חייב (פיצויי פיטורים חייבים במס)

 

ההפרש בין סך מענקי הפרישה למענק הפרישה הפטור. ניתן לפטור ממס או להקטין את נטל המס ואף לדחות את מועד תשלום המס באמצעות ייעוד הכספים במלואם או בחלקם לקצבה (רצף קצבה) או באמצעות תכנוני מס נוספים כגון רצף זכויות פיצויים או פריסת מס.כל הסעיפים הרלבנטיים מפקודת מס הכנסה המתייחסים למענק פרישה:

מענק עקב פרישה  - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - סעיף 9 (7א)  (א) לפקודת מס הכנסה

מענק עקב מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק עקב מוות - סעיף 9 (7א)  (ב) לפקודת מס הכנסה 

מענק עקב פרישה - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (וחיוב במס של הרווחים שנצברו בגינם) - סעיף 9(7א)(א1) לפקודת מס הכנסה (חדש)
 
מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו) - סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה (חדש)
 
 
 
ועוד...

פיצויי פיטורים I מענק פרישה

   

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.