דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס הכנסה טפסים

קו הפרדה אדום

טפסים לצורך דיווח למס הכנסה בעת פרישה , עזיבת עבודה , פיטורים:

טופס 161א I הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה - (הנחיות העובד - מס הכנסה)

טופס 161ב I הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מוות

טופס 116ג I פריסת מס - (טופס בקשה לפריסה - מס הכנסה).

 
טופס 161ד I בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - (טופס בקשה לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה).נספח לטופס 161 - נספח חובה לפי הוראות סעיף 3.6 לחוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה - לעניין הוראות סעיפים 3(ה3)(1א) + 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה - (אין מדובר בטופס רשמי של מ"ה), להלן קישור להסבר לגבי טופס זה - עדכון חשוב לעובדים שעוזבים את מקום העבודה החל מיום 1 בינואר 2017

נספח לטופס 161א - נספח לעניין הוראות סעיפים 3(ה3)(1א) + 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה - (אין מדובר בטופס רשמי של מ"ה), להלן קישור להסבר לגבי טופס זה - עדכון חשוב לעובדים שעוזבים את מקום העבודה החל מיום 1 בינואר 2017

נספח 1 לטופס 161ב - נספח לעניין הוראות סעיפים 3(ה3)(1א) + 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה - (אין מדובר בטופס רשמי של מ"ה), להלן קישור להסבר לגבי טופס זה - עדכון חשוב לעובדים שעוזבים את מקום העבודה החל מיום 1 בינואר 2017

נספח לטופס 161ד  -  פירוט קצבאות ופירוט היוונים - מומלץ לצרף נספח זה במקרים בהם לא מוגש באותה העת גם טופס 161א ואין מקום אחר לפרט מידע חיוני זה - (אין מדובר בטופס רשמי של מ"ה)

נספח 2 לטופס 161ב  -  פירוט קצבאות שאירים ומידע נוסף על הכנסות מקבל קצבת השאירים לצורך תיאום מס - ניתן לצרף נספח זה לטופס 161ב כאשר משולמת קצבת שאירים ואין מקום אחר לפרט מידע חיוני זה - (אין מדובר בטופס רשמי של מ"ה)

הצהרת מעסיק לעניין הפקדות שבוצעו לרכיב הפיצויים בקופות הגמל של העובד - כולל פירוט- נספח לטופס 161 - מיועד עבור מקרים בהם פקיד השומה דורש זאת כתנאי למתן אישור לרצף קצבה על כל כספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה - ראה הסבר במאמר - תקרה לרצף קצבה - האמנם ? (אין מדובר בטופס רשמי של מ"ה)

הצהרת מעסיק לעניין הפקדות שבוצעו לרכיב הפיצויים בקופות הגמל של העובד - ללא פירוט - נספח לטופס 161 - מיועד עבור מקרים בהם פקיד השומה דורש זאת כתנאי למתן אישור לרצף קצבה על כל כספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה - ראה הסבר במאמר - תקרה לרצף קצבה - האמנם ? (אין מדובר בטופס רשמי של מ"ה)


לא יודעים איך למלא את כל הטפסים ? הכירו את הסימולטור שעושה סוף לכל הבלבול והטעויות - סימולטור 161 (הסימולטור כולל מילוי אוטומטי של כל הטפסים לצורך הגשתם למס הכנסה)
 
 
ראו מכתב שהועבר ביום 20.05.2013 למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - בקשה לתקן את הטפסים המשמשים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה.

הנחיות נוספות:
 
טופס 161 - הנחיות לחישוב מס על ידי המעסיק - חוזר רשות המסים מיום 09/07/08 (יש לשים לב כי בהתייחס לחלק מהנחיות החוזר שבנדון על רשות המסים לבצע ריענון לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה).

טופס 161 - הנחיות מס הכנסה למילוי טופס 161 לאור שינויים ביתרות הפיצויים בקופות (עדכון 12/2008)

טופס 161 - נתוני פדיון פיצויים על פי טופס 161 - הנחיות לקופות הגמל חברות הביטוח וקרנות הפנסיה (עדכון 09/2009) (פורסם באתר מס הכנסה 12/2009).

טופס 161א - הודעת עובד - הבהרה למעבידים - אי חובת מילוי הטופס

 

עוד... במס הכנסה טפסים:

האם יש יתרון ליועץ מס או רואה חשבון על פניי , בפניה לפקיד השומה באיזור מגוריי לצורך הטיפול בכל סוגיות המס הקשורות לפרישתי ממקום עבודתי ? - פרישה - שאלות ותשובות

דוגמאות לאישורים מפקיד שומה (מס הכנסה) הניתנים בעת עזיבת עבודה או פרישה: אישור על קבלת טופס 161, אישור ניכוי מס במקור לכל משלם, קבלת פטור על פיצויים ו/או מענק פרישה, פריסת מס, אישור על רצף זכויות פיצויים, אישור על רצף קיצבה, חרטה מרצף. - דוגמאות לאישור מס הכנסה

טופס מק/11 - טופס דיווח מעסיק למס הכנסה בגין חוב לפיצויים עבור עובדים בגין שנים קודמות


תאום מס - תאום קצבאות / הכנסות:

 
 תעודה רפואית (לזיכוי בעד אדם עם מוגבלות וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד)

מערכת להסמכת מייצג לעריכת תאום מס באינטרנט


דיווח שנתי למס הכנסה והגשת בקשות שונות:
 
 
 
 
הצהרת תושבות לשנת המס - נספח לדוח השנתי

 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2023 טופס 135

 
 

נספח 2 לדוח השנתי 2023 - ניירות ערך סחירים

נספח 3 לדוח השנתי 2023 - הפסדים מועברים - טרם פורסם
 

 
לעניין טפסים לצורך דיווח שנתי למס הכנסה בהתייחס לשנות מס קודמות ראה בהמשך עמוד זה, מטה.
 
טפסים נוספים בנושאים שונים:
 

 

 
 
 

טופס בקשה לניכוי מס מוקטן מהכנסות מריבית

 
 
 
טופס ייפוי כח / ייצוג ראשי מס הכנסה - ייצוג ראשי (מייצג ראשי)

טופס ייפוי כח / ייצוג נוסף מס הכנסה - ייצוג נוסף (מייצג נוסף)

דיווח שנתי למס הכנסה - שנים קודמות:
 
הצהרת תושבות לשנת המס - נספח לדוח השנתי

 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2022 טופס 135

 
 

נספח 2 לדוח השנתי 2022 - ניירות ערך סחירים

 


הצהרת תושבות לשנת המס - נספח לדוח השנתי

 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2021 טופס 135

 
 

נספח 2 לדוח השנתי 2021 - ניירות ערך סחירים

 


הצהרת תושבות לשנת המס - נספח לדוח השנתי

 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2020 טופס 135

 
 

נספח 2 לדוח השנתי 2020 - ניירות ערך סחירים

 


הצהרת תושבות לשנת המס - נספח לדוח השנתי

 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2019 טופס 135

 
 

נספח 2 לדוח השנתי 2019 - ניירות ערך סחירים

 


הצהרת תושבות לשנת המס - נספח לדוח השנתי

 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2018 טופס 135

 
 

נספח 2 לדוח השנתי 2018 - ניירות ערך סחירים

 


הצהרת תושבות לשנת המס - נספח לדוח השנתי

 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2017 טופס 135

 
 
 

נספח 2 לדוח השנתי 2017 - ניירות ערך סחירים

 

 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2016 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2016

 

נספח 2 לדוח השנתי 2016 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2015 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2015

 

נספח 2 לדוח השנתי 2015 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2014  - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2014

 

נספח 2 לדוח השנתי 2014 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2013 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2013

 

נספח 2 לדוח השנתי 2013 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2012 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2012

 

נספח 2 לדוח השנתי 2012 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2011 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס - 2011 - בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

 

נספח 2 לדוח השנתי 2011 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2010 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

 

נספח 2 לדוח השנתי 2010 - ניירות ערך סחירים

 

מדריך להגשת הדוח השנתי למס הכנסה - 2009

דוח שנתי למס הכנסה 2009 טופס 1301

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2009 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

נספח 1 לדוח השנתי 2009 - ניירות ערך סחירים

נספח 2 לדוח השנתי 2009 - ניירות ערך סחירים

נספח 3 לדוח השנתי 2009 - הפסדים מועברים

מדריך להגשת הדוח השנתי למס הכנסה - 2008

דוח שנתי למס הכנסה 2008 טופס 1301

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2008 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

נספח 1 לדוח השנתי 2008 - ניירות ערך סחירים

נספח 2 לדוח השנתי 2008 - ניירות ערך סחירים

נספח 3 לדוח השנתי 2008 - הפסדים מועברים

נושאים נוספים:
 
 
 
 
 

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.