דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים - עמדת רשות המסים - יוני 2016

קו הפרדה אדום

עדכון בדבר מדיניות חדשה של רשות המסים המחמירה עם הפורשים בנושא היוון מרכיב של פיצויים.

 
מבלי להיכנס לסקירה ולהשוואה של החלופות למיסוי כספי פיצויי פיטורים וכספי תגמולים שנצברו בתכניות הביטוח והפנסיה, בעת פרישה ויציאה לפנסיה, לרבות החלופות למיסוי תשלומי פנסיה חודשית והיוון קצבה ומבלי להיכנס לסקירה ולהשוואה של החלופות למימוש אותם הכספים בהתחשב בשיקולים נוספים (כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית):
 
מטרת פרסום זה, הינה אך ורק לעדכן בדבר שינוי שחל לרעה בעמדת רשות המסים ובמדיניות רשות המסים בקשר לבקשה של פורש לקבלת אישור פקיד השומה להיוון קצבה פטור ממס כאשר תכניות הביטוח והפנסיה מהן מבקש הפורש לבצע את היוון הקצבה, כוללות גם מרכיב של פיצויי פיטורים שהושארו בעת עזיבת מקום העבודה בתכניות הביטוח והפנסיה לטובת קבלת קצבה חודשית (רצף קצבה).
 
בכל זאת, כרקע מקדים לפרסום זה, להלן מס' קישורים למידע נוסף:
 
 
 
טופס 161ד  - בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - טופס בקשה לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה.
 
 
היוון קצבה הרואים בו חרטה מרצף קצבה לעניין דיני המס - סעיף 9א (ה) (4) לפקודת מס הכנסה


להלן העדכון:
 
מאז שנת 2012 ועד היום חלו שינויים בעמדת רשות המסים ובמדיניות של רשות המסים בנוגע להיוון קצבה פטור ממס:
 
בתחילה, במסגרת פרסום תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, לעניות דעתנו (ובניגוד לדעת נציגי רשות המסים לפיה סעיפי פקודת מס הכנסה מדברים בעד עצמם...) לא ניתנה כל התייחסות מפורשת וספציפית לתנאים ולמגבלות באשר לאפשרות לבצע היוון קצבה פטור ממס שמקורו רק (או גם) בכספי פיצויי פיטורים שהושארו בקופה תחת הסדר מס של רצף קצבה.
 
יתרה מכך, גם במסגרת פרסום חוזר מס הכנסה הנוגע בין היתר להיוון קצבה פטור ממס מיום 27 במאי 2013 המוזכר מעלה, לעניות דעתנו, לא ניתנה כל התייחסות לעניין שבנדון.
 
ואולם, במסגרת תיקון פקודת מס הכנסה שבוצע בשנת 2015, (סעיף 9א (ה)(4) המוזכר מעלה) לראשונה ניתנה התייחסות מפורשת וספציפית לתנאים ולמגבלות באשר לאפשרות לבצע היוון קצבה פטור ממס שמקורו רק בכספי פיצויי פיטורים שהושארו בקופה תחת הסדר מס של רצף קצבה, להלן תזכורת להסבר שאנחנו נתנו לשינוי זה באתר פרישה, עם פרסום תיקון זה לפקודה:
 
"מבלי להיכנס לדיון עד כמה הפעולות שנעשו מאז שנת 2012 ועד היום, היו לגיטימיות או כלכליות באופן מעשי, כאלו הצופות פני עתיד שאינן מכשילות את החוסך בהמשך הדרך ומבלי לפרט את כל סוגי הפעולות שנעשו, נאמר בפשטות, ישר ולעניין כי המחוקק הוסיף סעיף זה בפקודת מס הכנסה (ביוזמת רשות המסים...) על מנת לחסום אפשרות לתכנוני מס לא לגיטימים בראי המחוקק, לדוגמא (שתיים ויש יותר...), העברה של רכיב הפיצויים בלבד בין קופה לקופה לפני מועד הפרישה או הפקדה חד פעמית של פיצויים בקופת גמל לקצבה בצמוד למועד הפרישה כחלופה לקבלתם במזומן ומיסוי אותם הכספים כמענק פרישה/כפיצויי פיטורים ביום עזיבת מקום העבודה, קבלת אישור לרצף קצבה ומיד לאחר מכן בקשה להיוון קצבה פטור ממס... במסגרת סעיף זה נקבע כי יראו במשיכת הכספים כחרטה מרצף קצבה ולא כהיוון קצבה !"
 
אז מה עכשיו ?
 
במסגרת שיחות ודיון מקצועי שניהלנו לאחרונה בנושא הנדון עם נציגי רשות המסים, עלה כי בחודש יוני 2016 לערך, רשות המסים עדכנה את מדיניותה ולעניות דעתנו הקשיחה את עמדתה משמעותית (כאשר לדברי נציגי רשות המסים לא חל כל שינוי בעמדתם...) כך שנכון להיום אם נפשט את ההסבר ככל האפשר וננסח זאת "בלשון רחוב", רשות המסים מגבילה את האפשרות לבצע משיכה של כספי פיצויים ב"דלת האחורית" - בדרך של היוון קצבה פטור ממס, שככלל, מהווה סכום פטור ממס הגדול יותר מזה המתקבל ממשיכת כספי הפיצויים באמצעות מימוש הפטור ממס לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה (מענק עקב פרישה או מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה) וזאת גם כאשר הפורש עומד בתנאים לפי סעיף 9א(ה)(4) לפקודת מס הכנסה המוזכר מעלה (כלומר אין מדובר אך ורק בכספי פיצויים בקופה ללא כספי תגמולים). 
 
נכון להיום, רשות המסים מאשרת בקשה של פורש להיוון קצבה פטור ממס בתנאים המפחיתים באופן משמעותי את מידת האטרקטיביות הכלכלית של חלופת מיסוי זו בהשוואה למצב הקודם, טרם שינוי מדיניותה (בהתחשב בתמונה הכוללת של תכנון הפרישה ובתכנון המס הכולל).
 
איך זה בא לידי ביטוי ? (בהיבט הטכני)
 
כאשר פורש מגיש בקשה לפקיד השומה להיוון קצבה פטור ממס, ככל שיש כספי פיצויי פיטורים בקופה תחת הסדר מס של רצף קצבה הוא נדרש להציג בפני פקיד השומה, בנוסף, אישורי יתרה מפורטים של הקופה המתייחסים גם לרכיב כספי התגמולים. (בכלל, ככל שאתם מעוניינים להגיש בקשה לפקיד השומה להיוון קצבה פטור או חייב במס - לקראת פנייתכם למשרד פקיד השומה הקפידו להצטייד באישורי יתרה מתאימים ובמספר תיק הניכויים של הקופה).
 
פקיד השומה מבצע חישוב ומעניק את הפטור ממס על היוון קצבה באופן יחסי, בנפרד, לכל אחד מהרכיבים בקופה (רכיב הפיצויים ורכיב התגמולים) לפי משקלם היחסי מתוך היתרה הכוללת בקופה. בדרך זו הוא "מבטיח" שלא תבצעו, כאמור בניגוד לעמדתו ומדיניותו העדכנית - היוון קצבה פטור ממס באופן סלקטיבי המתייחס אך ורק לכספי הפיצויים שברצף קצבה.
 
ככלל, פקיד השומה פועל לפי הכלל והיחס הבא: על כל 1 שקלים של כספי פיצויים אותם תרצו למשוך בדרך של היוון קצבה פטור ממס, תידרשו למשוך בדרך של היוון קצבה פטור ממס 1.2 שקלים של כספי תגמולים (זה נובע מיחס שיעורי ההפקדות, 8.33% פיצויים מול 10% תגמולים). דהיינו לפי היחס המתואר, זה אומר שלא ניתן למשוך כספים ממרכיב הפיצויים בדרך של היוון קצבה פטור ממס מעבר לסכום פיצויים המהווה כ- 45% מהיתרה הכוללת אותה מבקשים להוון בפטור ממס. כך לא מתאפשר מצב בו כל סכום ההיוון הפטור ממס מקורו רק בכספי פיצויים... אי אפשר "לנצל" את כל ההיוון הפטור ממס לטובת כספי פיצויים שברצף קצבה...אלא הרבה פחות מזה...
 
בהקשר זה נוסיף כי הנחיות פקיד השומה לעניין אופן החישוב היחסי, מתייחסות לכל הרכיבים בקופה (הן כספי פיצויים והן כספי תגמולים, הן כספים שהופקדו עד ינואר 2000 והן כספים שהופקדו החל מינואר 2000, ........), כמו כן, לדברי אנשי רשות המסים ולשיטתם, לא יינתן אישור להיוון קצבה פטור ממס כאשר בקופה כל כספי הפיצויים (שברצף קצבה) וכל כספי התגמולים - הופקדו עד ינואר 2000 בלבד (אמנם אנשי רשות המסים פירטו בפנינו את הנימוקים שלהם לכך יותר מפעם אחת, ואולם אם אנו נשאלים לדעתנו, אנו בספק רב, אם הרפרנטים במשרדי פקידי השומה הן מבינים והן מיישמים את ההנחיות החדשות של נציבות מס הכנסה, השנויות במחלוקת, כלשונן ובאופן מלא).
 
בהערת אגב, נכון להיום, הרפרנט במשרד פקיד השומה, מציין את הערותיו (המגבלות וההנחיות למשלמים) בכתב יד על גבי האישור המודפס (ומוסיף חתימה וחותמת), כך הוא מוודא כי הקופה תפעל בצורה נכונה אך ורק על פי האישור שהמציא עבורה.
 
זה המקום להוסיף ולהעיר כי בדומה לנושאים אחרים, לצערינו, גם בנושא זה, אין אחידות בין משרדי פקידי השומה באשר לאופן יישום ההנחיות שקיבלו הרפרנטים מנציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל, עדיין אנו נתקלים בהבדלים בין גישה של משרד פקיד שומה אחד לבין גישה של משרד פקיד שומה אחר, בבואו של הרפרנט ליישם את ההנחיות שקיבל. כל אחד פועל לפי מיטב הבנתו ופרשנותו... למה ? כי אין הנחיות כתובות ולא הופץ חוזר מקצועי פורמלי בנדון.
 
לאור מדיניות עדכנית זו של רשות המסים, אנו ממליצים לכל פורש:
  1. לבחון באופן יסודי את כל חלופות המיסוי העומדות לבחירתו בטרם פניה לפקיד השומה וזאת על מנת לוודא מעל לכל ספק כי לא קיים תכנון מס חלופי העדיף יותר על תוצאה זו אליה יגיע בביקורו במשרדי פקיד השומה. 
  2. לוודא מעל לכל ספק כי אופן מימוש הכספים שצבר בתכניות הביטוח והפנסיה שלו, עליו הוא החליט, הוא המיטיבי בעבורו, בטרם מסירת הנחיות סופיות לסוכן הביטוח ולקופות.
  3. להצטייד במסמכים המתאימים לקראת ביקורו במשרד פקיד השומה.
 
היכרות עם אופן היישום של המדיניות העדכנית של רשות המסים על ידי פקיד השומה - בהחלט יכולה להביא את הפורש לכדי הצורך בתכנון מסלול מחדש ביחס להחלטות אותן תכנן הפורש לקבל עם פרישתו ויציאתו לפנסיה לפני השינוי שחל במדיניות רשות המסים !
 
מבלי להיכנס לדיון מקצועי בסוגיה שבנדון, מבלי להיכנס לדיון משפטי ואף לטיעונים של בעד ונגד במישור המהותי והערכי, נוסיף בזהירות יתרה, כי לעניות דעתנו, רשות המסים בוחרת לנקוט במדיניות מחמירה שאינה בהכרח עולה בקנה אחד עם הוראות פקודת מס הכנסה בניסוחן הנוכחי, הוראות החוזר המקצועי שפרסמה בעצמה והוראות יתר החוקים הרלבנטיים ומוטב היה אם היתה מעדכנת מדיניותה בדרך של חקיקה או לכל הפחות בדרך של פרסום חוזר מקצועי מטעמה, אותו לא טרחה לפרסם עד היום.
 
לעניות דעתנו, לא די בקבלת נימוקים והסברים שבעל פה מפקיד השומה, עליהם צריך לבסס פורש את החלטותיו בהתייחס לכספים שחסך בעמל רב במשך שנים רבות עד ליציאתו לפנסיה.
 
כאשר רשות המסים משנה מדיניות בעלת משמעות כספית כה גדולה (כאשר לטענת נציגיה לא חל כל שינוי ודה פקטו אנו כמייצגים המסייעים לפורשים יום יום, יודעים באופן ודאי שחל שינוי מהותי)  הציבור ראוי לקבל הסברים מבוססים יותר מהסברים שבעל פה.
 
אולי בהמשך, נעדכן על פורש שהרים את הכפפה וניהל מאבק שהוביל את רשות המסים לחזור בה מעמדתה הנוכחית, כאשר בכל מקרה בכוונתנו להמשיך ולדון בסוגיה שבנדון עם נציגי רשות המסים בתקווה להגיע להישגים בעניין זה עבור ציבור הפורשים בישראל.
 


עדכון מיום 31/07/2016:

ראו העתק מכתב שהועבר לרו"ח צור גינת - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל - ביום 31.07.2016 - עמדת רשות המסים, מדיניות ונהלים בנושא היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים. בכוונתנו להמשיך ולשלוח תזכורות עד אשר נקבל מענה. נמשיך לעדכן.

 
עדכון מיום 09/08/2016:
       
בתגובה למכתב שהועבר לרו"ח צור גינת - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל - ביום 31.07.2016 - עמדת רשות המסים, מדיניות ונהלים בנושא היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים והתזכורות אשר שלחנו, נמסר לנו בעל פה כי הנושא יטופל ויתקבל מענה ואולם זה עשוי לקחת מספר חודשים. לפי ההתרשמות שלנו, אכן תינתן התייחסות והנושא יוסדר (ללא צפי לשינוי בעמדה הנוכחית של רשות המסים). במישור המקצועי, אין אנו מסכימים עם עמדת רשות המסים אלא אם כן עמדת רשות המסים תעוגן בחקיקה באופן מפורש, במישור השירות הניתן לנישום הפורש ויוצא לפנסיה, אנו מבקשים להביע מחאתנו על כך שהציבור ייאלץ להמתין במשך חודשים (כך לדברי נציגי רשות המסים) עד אשר הנושא יוסדר ויובהר והמדיניות החדשה של רשות המסים תקבל ביטוי בהוראות ברורות ושקופות לציבור שיפורסמו בהמשך.
 
איך יקבל החלטות, גימלאי היוצא בימים אלו לפנסיה, הנדרש להעביר, באופן מיידי, הנחיות לקופות ולמשלמי הפנסיה תוך המצאת אישורים מתאימים מפקיד השומה ? אין זה הוגן שהפורש יידרש לקבל החלטות בהתבסס על הנחיות חדשות שהועברו בעל פה לרפרנטים במשרדי פקידי השומה, שאינן מוצגות בפניו ואין הוא יכול לערער עליהן ככל שהוא מעוניין בכך. נכון לעכשיו הפורש עלול למצוא את עצמו בין הפטיש לסדן, במקרים רבים, שיהוי בהתנהלות מול פקיד השומה מביא לעיכובים במימוש הכספים ובקבלת הפנסיה החודשית.
 
בכוונתנו להמשיך ולבחון איך ניתן לפעול בעניין זה מול רשות המסים. נמשיך לעדכן.
 
 
עדכון מיום 16/08/2016:
       
להלן קישור לדוגמא לאישור פקיד שומה להיוון קצבה פטור ממס - תוך ציון ההתניות וההגבלות החדשות - אישור היוון קצבה פטור ממס.
 
 
עדכון ינואר 2017 -
 
המחוקק, בהליכי החקיקה האחרונים, מבקש, מצד אחד, "לתת הכשר" פורמלי לפעולה שכבר נעשית בפועל מזה שנים על ידי עובדים ומעסיקים במועד סיום יחסי עובד מעביד, בהמלצת סוכן הביטוח או מנהל ההסדר, דהיינו הכוונה לביצוע הפקדה חד פעמית של כספי פיצוייים לטובת רצף קצבה ומצד שני, להגביל את אותה הפעולה בתקרה.
 
במסגרת "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017, בעמוד מס' 4 הדגישה רשות המסים שאכן היא מתירה לבצע זאת גם במועד סיום יחסי עובד מעביד ולא רק במהלך תקופת העבודה:
 
"התיקון קובע בסעיף 3(ה3)(1ב) לפקודה, כי ניתן לבצע הפקדה בקופת גמל לקצבה לטובת השלמת פיצויים. השלמת פיצויים הינה השלמה עד גובה השכר המבוטח כשהוא מוכפל בתקופת העבודה שבה הפקיד המעביד לקופת גמל לקצבה בגין אותו עובד, בניכוי הסכומים הצבורים בכל קופות הגמל. הפקדה כאמור ניתן יהיה לייעד לקצבה. השלמה זו אפשרית במועד הפרישה מהמעסיק ובהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון". 
 
נדגיש כי האמור, בכל מקרה, אינו "מבטל" את ההנחיות ועמדת רשות המסים, כמפורט מעלה !
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


טופס 161ד - מכשולים בדרך לקיבוע זכויות והמלצות לעריכה והגשה של טופס 161ד - ידיעה ומאמר שפורסמו בגיליון עדיף - בתאריך 20/12/2017.
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.