דף הבית קצת עלינו צור קשר
יום רביעי 01 אפריל 2015
פרישה פרישה
תכנון כלכלי פיטורין סימולטור מס
 
מצגות
והרצאות
פורום מחשבונים
תהליך ייעוץ לפרישה או עזיבת מקום עבודה
פרישה בטלויזיה
פרישה מצה"ל
פרישה בעיתונים
תוכנית כלכלית לתקופת הפרישה
את/ה נמצא/ת ב: דף הביתפיטוריןהודעה מוקדמת

הודעה מוקדמת בעת פיטורים או התפטרות

 
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות מסדיר את נושא מתן הודעה מוקדמת, במקרה של פיטורים או התפטרות. החוק מסדיר, בין היתר, את אופן מתן ההודעה על הפסקת העבודה, וקובע מהו אורכה של תקופת ההודעה המוקדמת בהתאם לוותק של העובד. חוק זה מעניק לעובד את הזכויות המינימליות, מהן אין לגרוע, אך ניתן להוסיף עליהן בהסכם / הסדר קיבוצי או חוזה אישי.
            
  
משך תקופת ההודעה המוקדמת על פי החוק
  
ותק בעבודה
  
עובד במשכורת חודשית
עובד בשכר שעתי או יומי
עד שנה
עבור חודשים 1-6
1 יום בגין חודש עבודה
1 יום בגין חודש עבודה
עבור חודשים
7-12       
2.5 ימים בגין חודש עבודה
1 יום בגין חודש עבודה
שנה
חודש ימים
14 ימים
בין שנה לשנתיים
חודש ימים
14 ימים + יום נוסף לכל חודשיים עבודה בשנה זו
שנתיים
חודש ימים
21 ימים
בין שנתיים לשלוש שנים
חודש ימים
21 ימים + יום נוסף לכל חודשיים עבודה
בשנה זו
3 שנים
חודש ימים
חודש ימים
 
  
  
  
מה ההבדל בין מתן הודעה מוקדמת לעובד לבין תשלום פיצוי כספי בגין אי מתן הודעה מוקדמת ?
  
כאשר מעביד מחליט לפטר עובד עומדות בפניו שתי אפשרויות:
  
א. מתן הודעה מוקדמת לעובד, שבסופה של תקופת ההודעה המוקדמת ינותקו יחסי עובד מעביד.
ב. ניתוק יחסי עובד מעביד באופן מיידי, ואז יש לשלם לעובד פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת.
  
  
מתן תקופת הודעה מוקדמת לעובד
תשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת
     
מועד ניתוק יחסי עובד מעביד
בתום תקופת ההודעה המוקדמת
ביום מסירת הודעת הפיטורים
מועד תשלום פיצויי פיטורים על פי החוק
בתוך 15 יום מיום ניתוק יחסי עובד מעביד
בתוך 15 יום מיום מסירת הודעת הפיטורים, שהוא מועד ניתוק יחסי עובד מעביד
סיווג התשלום מבחינת מס הכנסה
שכר עבודה רגיל, חייב בשיעור המס השולי של העובד ולכן לא ניתן לתכנן את המס.
משולם בחודש העבודה האחרון ואולם מהווה פיצוי, חלק  ממענקי הפרישה ולא שכר עבודה רגיל ולכן ניתן לתכנן את המס (ניצול פטור, רצף פיצויים, פריסת מס וכדומה)
סיווג התשלום מבחינת ביטוח לאומי
שכר עבודה רגיל
שכר עבודה רגיל **
תקופת אכשרה לביטוח לאומי
צובר
צובר
 
דמי אבטלה
מתקיימים יחסי עובד מעביד ולכן אין זכאות
אין זכאות בגין החודש בעדו ניתן הפיצוי
     
המשך תנאים נלווים לשכר כגון רכב צמוד, אחזקת טלפון
יש
אין
המשך צבירת זכויות על פי החוק
יש
אין
הפרשות לקופות גמל ופנסיה
יש
אין

 
    

** - "פיצוי בשל אי-מתן הודעה מוקדמת שניתן לעובד לתקופה העולה על התקופה הקבועה בחוק, כגון תשלומים לפי הסכם קיבוצי, הסכם עבודה אישי וכדומה נחשבים כפיצויי פיטורין, ויהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח".

  
חשוב לדעת !
                         
מעביד רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת ובתנאי שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. גם כאשר העובד התפטר, מעביד רשאי להודיע לעובד, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת ובתנאי שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.
 
תקופת הודעה מוקדמת היא תקופת עבודה לכל דבר ועניין, למעט האיסור לכפות על העובד לצאת לחופשה על חשבון ימי החופשה שצבר.
  
עוד...

הביטוח הלאומי מצטרף למס הכנסה ופותח חזית נוספת - מהיום תשלמו גם דמי ביטוח לאומי על חלק ממענקי הפרישה. 07.12.08 

חוזר ביטוח לאומי מיום  20/01/2009: תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק 

דף קודם דף קודם הדפס את המאמר Bookmark and Share
 
תכנון
מס
קרא עוד...
תכנון
כלכלי
קרא עוד...
פיטורין
והתפטרות
קרא עוד...
 
   
 

 ו ו פיצויי פיטורים ו פנסיה ו פיטורים ו טופס 161ד ו פריסת פיצויים ו רצף פיצויים ו רצף קצבה ו יועץ פרישה ו ייעוץ במקרה פטירה ו החזר מס ו פרישה ו

 
 
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.
חזור למעלה
תקנון | דף הבית | קצת עלינו | צור קשר