דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם הלכה (תקדים) שנקבעה על ידי בית המשפט העליון עשויה להשתנות ?

קו הפרדה אדום

 
דיון בשאלה העקרונית: האם פסק דין אשר ניתן בבית המשפט העליון מחייב את בית המשפט העליון לפסוק באופן דומה גם במקרים הבאים ? או שמא בית המשפט העליון רשאי לסטות מההלכה שנקבעה על ידו במקרים קודמים ואף לשנותה באופן מהותי ?
 
עקרון התקדים - הלכה פסוקה - סעיף 20 לחוק יסוד השפיטה:
 
(א) הלכה שנפסקה בבית משפט תנחה בית משפט של דרגה נמוכה ממנו.
 
(ב) הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט העליון.
 
הרחבת הדיון:
 
במהלך השנים, בתי המשפט, בפסקי דין שונים, שפכו אור על הסוגיה שבנדון, להלן דוגמאות:
 
ד"נ 39/75 - רשות הנמלים בישראל נגד אררט חברה לביטוח בע"מ, ירדניה חברה לביטוח בע"מ, צים חברת השיט הישראלית בע"מ - מקבץ ציטוטים רלבנטים (ההדגשה אינה במקור)
 
"סעיף.... קובע שהלכה שנפסקה בבית-המשפט העליון אינה מחייבת אותו, אם כי מחייבת היא כל בית-משפט אחר. פשיטא שבית- המשפט העליון רשאי לסטות מתקדימיו, ואף לבטלם - ולכך אין צורך במעשה חקיקה; ואולם הנוהג הנהוג בבית-משפט זה שלא להשתמש על נקלה ברשות זו, נטע בלב משקיפים וטוענים רבים את הרושם (המוטעה) כאילו רואה עצמו בית-המשפט העליון, בדרך-כלל, קשור בתקדימיו. רושם זה נתחזק לא במעט באמרותיהם של שופטים שנתבקשו לסטות מתקדימים או לבטלם, ונרתעו מעשות כן...".
 
"מקום ושעה שבית-המשפט העליון רואה שהלכה שנפסקה בעבר עלולה להביא לידי אי- צדק, אם באשר נשתנו הנסיבות, ואם באשר נראתה בעיני השופטים מוטעית מלכתחילה, לא זו בלבד שרשאי הוא לסטות ממנה, אלא לדעתי חייב הוא לסטות ממנה. החובה המוטלת על בית-המשפט היא לשפוט משפט צדק בהתאם לחוק - ואין בית-המשפט העליון יוצא ידי חובה זו אם אין הוא משתמש בסמכות שהוענקה לו בחוק לשפוט משפט צדק גם ללא זיקה לתקדימיו".
 
ד"נ 25/80 - פנחס קטאשווילי נגד מדינת ישראל - מקבץ ציטוטים רלבנטים (ההדגשה אינה במקור)
 
"...השתלבות בפסיקה קודמת אין פירושה, שההלכה אינה מתפתחת ושאינה יכולה להשתנות. אדרבא, זה דרכה, והמופקד על תהליך זה הוא בית המשפט העליון....".
 
"עקרונית אינני רואה מניעה לכך שבית המשפט יחולל שינוי בהלכה השיפוטית, גם כאשר הצעת חוק באותה סוגיה תלויה ועומדת לפני הכנסת. שאלה אחרת היא, באילו נסיבות יראה בית-משפט זה לנהוג כך הלכה למעשה. בנדון זה לא הייתי קובע מסמרות, ואסתפק באמרי, שככל שהסוגיה המשפטית שנויה יותר במחלוקת, ייטיב בית-משפט זה להשאיר את ההכרעה בידי המחוקק".
 
 
 


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.