דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חיים סבג וסמדר סבג נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ

קו הפרדה אדום

פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב - ק"ג 2898-10-19 מיום 28/03/2020 - עובד שנפטר ואין לו שאירים כהגדרתם בסעיף 5 לחוק 15 פיצויי פיטורים, זכאים יורשיו לקבל את פיצויי הפיטורים שנצברו עבורו בקופת פיצויים ושהופקדו "במקום" פיצויי פיטורים בהתאם לצו הרחבה פנסיה חובה.


פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב - ק"ג 2898-10-19 מיום 28/03/2020 - חיים סבג וסמדר סבג נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ - לחץ לצפיה - קובץ PDF.


מתוך פסק הדין:

"מתכלית החוק ניתן להבין זאת – היכן שאין שאירים בדין, הזכות לקבל את פיצויי הפיטורים שהופרשו לקופת הפיצויים נקבעת על פי הדין הרגיל. קרי, דיני הירושה. פירוש אחר היה מביא לתוצאה שהזכות לפיצויי פיטורים הייתה הולכת לאיבוד כתוצאה מפטירתו של העובד. כספי הפיצויים היו חוזרים למעסיק. תוצאה כזו איננה סבירה בעיניי ואינה עולה בקנה אחד עם הסביבה הנורמטיבית שסעיף 5 לחוק פועל בתוכו. אסביר.

ראשית, הסכומים הצבורים בקופת פיצויי הפיטורים הם קניינו של העובד. משהופקדו הסכומים במקום פיצויי הפיטורים, בהתאם לצו ההרחבה פנסיה חובה, שייכים הכספים שהופקדו לעובד. לא ניתן להחזירן למעביד "למעט במקרה שבו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד (סעיף 8 לצו הרחבה פנסיה חובה).

בהקשר זה, מגדיר צו הרחבה פנסיה חובה "אירוע מזכה" – "מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים"......

שלישית, סעיף 5(ג) לחוק מדגיש שרק פיצויים ששולמו לשאירים מוחרגים מן העיזבון. לו הייתה כוונת המחוקק להחריג את פיצויי הפיטורים מן העיזבון בכלל, היה מורה המחוקק שפיצויי פיטורים אינם חלק מהעיזבון. ההוראה "ששולמו לשאירים" היא מיותרת. היא מלמדת על כך שכוונת המחוקק הייתה להחריג את פיצויי הפיטורים מהעיזבון רק היכן שיש שאירים.

רביעית, מקום שיש יורשים מחד, ואין שאירים מאידך, הכרה בזכותם של היורשים לכספים שנצברו בקופת פיצויי הפיטורים היא משום הוראה מטיבה בהסכם (בהתאם לצו ההרחבה פנסיה חובה שהוא צו הרחבה להסכם קיבוצי). לא בלבד שמדובר בהוראה מטיבה אלא שהיא גם לא גורעת מזכויותיו של אף צד אחר במשוואה. זה נהנה וזה אינו חסר. כך, אין שאירים התלויים בנפטר הזקוקים לפיצויי הפיטורים; המעסיק אינו זכאי לכספים בהתאם להוראות צו ההרחבה פנסיה חובה (אלא אם יימצא שהעובד לא היה זכאי לפיצויי פיטורים בכלל מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק); והעובד שנפטר "מרוויח" מזכותם של יורשיו לקבל את כספי הפיצויים ובכך ניתן ביטוי לרצונו:....

מסקנת הדברים היא כזו – עובד שנפטר ואין לו שאירים (כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים), זכאים יורשיו לקבל את פיצויי הפיטורים שנצברו עבורו בקופת פיצויים ושהופקדו "במקום" פיצויי פיטורים בהתאם לצו הרחבה פנסיה חובה. זאת בהינתן שלמעסיק אין טענה כלפי העובד שיש לשלול ממנו את פיצויי הפיטורים לפי סעיפים 16 ו-17 לחוק".פיצויי פיטורים ו מענק פרישה ו מענק מוות ו למי הם שייכים במקרה שהעובד נפטר ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.