דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקופת התיישנות של תביעה של עובד - דיני עבודה

קו הפרדה אדום

שכר עבודה ו/או פיצויי פיטורים, פיצויי הלנת שכר עבודה ו/או פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, תשלומים לחיסכון פנסיוני במקום העבודה, ימי חופשה שנתית, דמי הבראה, פגיעה בזכות לשוויון ההזדמנויות בעבודה, פגיעה בזכות לשכר שווה לעובדת ולעובד, מניעת כניסה של נציג של ארגון עובדים להיכנס למקום עבודה שבו מועסק עובד לשם קידום הזכות לפעילות או לחברות בועד עובדים או בארגון מעבידים ו/או פגיעה בעובד לענין חברות או פעילות בועד עובדים או בארגון עובדים, הטרדה מינית והתנכלות – (העוולות האזרחיות) - טבלת מידע מרוכזת.

נשוא התביעה / עילת התביעה

סעיף

תקופת ההתיישנות

הערות

שכר עבודה ו/או פיצויי פיטורים

סעיף 5(1) לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן – תקופת ההתיישנות) היא – (1) בשאינו מקרקעין – 7 שנים.

 

פיצויי הלנת שכר עבודה ו/או פיצויי הלנת פיצויי פיטורים

סעיף 17א לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

(א) הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה תשכ"ט-1969 (להלן – בית דין אזורי) תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 ימים מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של 60 ימים לתקופה של 90 ימים. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הלין המעביד את שכרו של העובד, או חלקו, שלוש פעמים בתקופה של שנים עשר חדשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות 3 השנים האמורות.

אותן ההוראות - כך גם לגבי זכות לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים להבדיל מפיצויי פיטורים 

תשלומים לחיסכון פנסיוני במקום העבודה

סעיף 5(1) לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן – תקופת ההתיישנות) היא – (1) בשאינו מקרקעין – 7 שנים.

 

ימי חופשה שנתית / פדיון ימי חופשה

סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

תקופת ההתיישנות לכל תביעה על פי חוק זה, בין אזרחית ובין פלילית, היא 3 שנים.
 
(הערה: בדומה לכל זכות חוזית, ככל שקיימת זכות נוספת המעוגנת בהסכם/בחוזה בין הצדדים (לרבות הסכם קיבוצי, צו הרחבה...), מעבר לקבוע בחוק חופשה, הרי שבהתייחס לחלק נוסף זה, תקופת ההתיישנות עשויה להיות 7 שנים).
מאחר ולפי סעיף 7(א) לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 : "אין החופשה ניתנת לצבירה; ואולם רשאי העובד בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות" - תביעת העובד בגין ימי חופשה מוגבלת לזכאות לימי חופשה בגין 3 שנים בלבד (בתוספת הזכאות השוטפת).
 
מומלץ לעיין בקישור:

דמי הבראה

סעיף 5(1) לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן – תקופת ההתיישנות) היא – (1) בשאינו מקרקעין – 7 שנים.

ההסכמים הקיבוציים תוקנו לעומת המצב בעבר, כך שכיום תקופת ההתיישנות לגבי דמי הבראה היא "כדין" ולא קצרה יותר...

פגיעה בזכות לשוויון ההזדמנויות בעבודה

סעיף 14 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988

לא יזדקק בית-הדין לעבודה לתביעה אזרחית בשל הפרת הוראות חוק זה שהוגשה לאחר שחלפו 3 שנים מיום שנוצרה העילה.

 

פגיעה בזכות לשכר שווה לעובדת ולעובד

סעיף 7א לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

תקופת ההתיישנות לתובענה לפי חוק זה היא 5 שנים.

 

מניעת כניסה של נציג של ארגון עובדים להיכנס למקום עבודה שבו מועסק עובד לשם קידום הזכות לפעילות או לחברות בועד עובדים או בארגון מעבידים ו/או פגיעה בעובד לענין חברות או פעילות בועד עובדים או בארגון עובדים

סעיף 33יג לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957

לא ייזקק בית דין אזורי לעבודה לתביעה אזרחית בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-33י לאחר שחלפו 3 שנים מיום שנוצרה העילה.

 

הטרדה מינית והתנכלות – (העוולות האזרחיות)

סעיף 6ג לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 המפנה לסעיף 5(1) לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

לא יזדקק בית המשפט או בית הדין לעבודה, לפי הענין, לתביעה בשל עוולה לפי סעיף זה או לפי סעיף 7, שהוגשה לאחר שחלפה התקופה הקבועה בסעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 מיום שנוצרה העילה והוראות סעיפים 18א ו-18ב לחוק האמור, לא יחולו על תביעה כאמור. (דהיינו: 7 שנים).

 
 
 
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.