דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

32 שנים או 32 שנות עבודה ? ניואנס קטן, יותר מס.

קו הפרדה אדום

מאמר ראשון בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)

 

מאת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

בחודש מאי 2013 פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי העוסק בפטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה: חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 (תיקון 190 לפקודה – הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה). להזכירכם, תחילתו של תיקון 190 לפקודה ביום 1 בינואר 2012 (למעט סעיפים מסויימים להם נקבע ספציפית תאריך תחילה שונה).

למרבה הצער, גם לאחר פרסומו של החוזר, כשנה וחצי מאז תחילתו של תיקון 190 לפקודה, אני בספק רב אם יש פקיד שומה המכיר את כל הוראות תיקון 190 לפקודה ויודע ליישם את אותן ההוראות כהלכה. עובדה זו פוגמת באופן ניכר בשירות לו זוכים הנישומים הפונים למשרדי פקיד השומה בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה.

פורשים רבים מטורטרים שלא לצורך בין פקיד השומה לבין המעסיק לבין סוכן הביטוח לבין חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל. הן המעסיק והן סוכן הביטוח, הניצבים בתווך, לא בהכרח מעודכנים בכל השינויים ומשמעותם ורובם המכריע נמנע מלספק לפורשים כל הכוונה.

יתרה מכך, עד לרגע זה, עדיין, כל הטפסים המשמשים את הנישומים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, אינם מעודכנים ואינם מותאמים להוראות החוק והפסיקה, עד כדי הכשלת הנישומים בעת פנייתם לפקידי השומה. אגב, עניין מהותי זה הביא אותי לפנות לרשות המסים בבקשה לפעול בהקדם לעדכון כל הטפסים. (ראו העתק מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר ביום 20.05.2013 - קובץ pdf - בקשה לתיקון הטפסים המשמשים נישומים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה).

הקדמה לסדרת המאמרים ותזכורת חשובה -

ככלל, מטרת פרסום החוזרים המקצועיים, הינה לסייע לפקידי השומה לפרש וליישם את הוראות החוק והתקנות, ליצור אחידות באופן הטיפול בכל תיקי הנישומים בכל פקידי השומה (לבטח כאשר מדובר במקרים דומים) ולשקף את מדיניות רשות המסים כלפי הציבור הרחב לגבי אותן הסוגיות.

אך מה קורה כאשר לציבור הנישומים או לנו, כאנשי מקצוע, יש ביקורת על עמדתה ומדיניותה של רשות המסים הבאה לידי ביטוי באותם הפרסומים ? האם מדובר ב"סוף פסוק" מבחינת הנישום ?

פרסומים אלו יכולים להוות מקור שיש בו כדי לסייע לפקיד השומה, לנישום, לאיש המקצוע ולבית המשפט לפרש את הוראות החוק והתקנות, אולם אין לפרסומים אלו תוקף משפטי מחייב ובית המשפט רשאי לתת להוראות החוק ולתקנות פרשנות אחרת שלעיתים אף עומדת בסתירה לעמדתה של רשות המסים !

יתרה מזה, בכל הקשור לתחום מיסוי החיסכון הפנסיוני והזכויות הסוציאליות, לבטח בעת פיטורין או יציאה לפנסיה, לעניות דעתי ראוי כי רשות המסים, כאשר מדובר בעניין של פרשנות, תנקוט בגישה מקלה ולא מחמירה. קחו לדוגמא את הגישה המוצגת על ידי כבוד השופט איתן אורנשטיין בפסק הדין ע"מ 7261-06-12 כתר אחזקות בע"מ נגד מנהל מס רכוש וקרן פיצויים:

"עסקינן בשאלה פרשנית, שעה שההחלטה נעדרת אחיזה בלשון התקנות, ובהעדרה, יש להעדיף את הפרשנות לטובת הנישום, קרי המערערת, וכקבוע בהלכה הפסוקה. בהקשר זה אפנה לע"א 364/80 מנהל מס רכוש וקרן פיצויים חיפה נ'פרוסקאואר, פ"ד לד(3) 581,579:

"אשר לפרשנותם של חוקים פיסקאליים, כבר נפסק לא פעם בבית משפט זה שכל כללי הפרשנות היאים לחוקים אחרים נאים גם לחוקים אלה. רק כשחיוב לשלם מס, מוטל על פי לשון החוק בספק, מפרשים את החוק לטובת משלם המס, ואין מחייבים אותו מספק.""

זוהי נקודת הפתיחה המאפשרת לנו להטיל ספק באשר לפרשנות, אופן החישוב והיישום של הוראות החוק, המוצגים גם בחוזר מס ההכנסה הנדון, באותם הנושאים בהם הם אינם מוגדרים באופן מפורש וחד משמעי בסעיפים הרלבנטיים בפקודת מס הכנסה ובתקנות.

32 שנים או 32 שנות עבודה ? ניואנס קטן, יותר מס.

במסגרת חישוב הפטור ממס על הקצבה לו זכאי הפורש לפי הוראות פקודת מס הכנסה, באמצעות "נוסחת הקיזוז", מובאים בחשבון המענקים הפטורים שקיבל הפורש במהלך 32 שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות.

"מענקים פטורים" – "סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה, ולמעט אלה....".

במסגרת החוזר הנדון, (סעיף 4.3.1 , עמ' 8), רשות המסים הבהירה כי: "לצורך חישוב הפגיעה בפטור, יבואו בחשבון מענקי הפרישה הפטורים ממס שקיבל היחיד בגין 32 שנות עבודה כשכיר, שקדמו ל"גיל הזכאות" , ובכלל זה שנות עבודה שלא שולמו בגינן מענקים פטורים. יובהר, כי לא יובאו בחשבון תקופות בהן היחיד לא עבד כשכיר"

כלומר לשיטת מס הכנסה במסגרת 32 שנות העבודה לא יובאו בחשבון תקופות של –

· אבטלה, חופשה ללא תשלום

· עבודה כעצמאי (עוסק מורשה / עוסק פטור)

· עבודה בחו"ל / עבודה אצל מעסיק זר

· פנסיה מוקדמת

אמנם בסעיף 2(2)(א) לפקודת מס הכנסה ישנה הגדרה למונח "עבודה" ואולם בכל פקודת מס הכנסה, לרבות בסעיף 1 (סעיף ההגדרות) ולרבות בסעיף 9א לפקודה (הפטור על הקצבה) אין כל התייחסות למונח "שנת עבודה". חיפשתי את ההגדרה ולא מצאתי...

קחו לדוגמא 2 פורשים, שניהם עמלו לפרנסתם במשך 40 שנים עד למועד יציאתם לפנסיה, מגיל 27 עד לגיל 67.

האחד היה ונשאר שכיר. עבד ברציפות בשני מקומות עבודה, במקום העבודה הראשון 8 שנים, במקום העבודה השני 32 שנים נוספות. הרי שלפי הוראות החוזר, אותם פיצויי הפיטורים הפטורים ממס ששולמו לו ביום עזיבתו את מקום העבודה הראשון לא יובאו בחשבון ולפיכך לא תהא לו פגיעה בפטור על הקצבה (עקב קבלת אותם פיצויים פטורים).

השני היה שכיר ובשלב מסויים בחיים החליט לצאת לדרך עצמאית. במקום העבודה הראשון עבד 8 שנים, בעסק העצמאי אשר פתח מיד עם עזיבתו את מקום העבודה הראשון עבד 32 שנים נוספות (כאשר במהלך כל אותה התקופה המשיך לבצע הפקדות לטובת חיסכון פנסיוני באופן עצמאי). הרי שלפי הוראות החוזר, אותם פיצויי הפיטורים הפטורים ממס ששולמו לו ביום עזיבתו את מקום העבודה הראשון בו עבד כשכיר, יובאו בחשבון במלואם ! ולפיכך תהא לו פגיעה בפטור על הקצבה (עקב קבלת אותם פיצויים פטורים).

לאור האמור, לעניות דעתי, ייתכן ויש מקום לטענה לאפליה בין נישומים או לכל הפחות, הרי שמדובר בגישה מחמירה "המענישה" פורש בגיל 67 על החלטה שקיבל בגיל 27.

חשוב לציין בהקשר זה כי בחוק יש הוראת מעבר אשר נועדה למנוע פגיעה רטרואקטיבית של התיקון לחוק, בזכאות לפטור על קצבה של אדם אשר קיבל מענק פטור, בטווח שלמעלה מ- 15 שנים מיום התחלת קבלת הקצבה (נכון ליום התחילה של התיקון לחוק, יום התחילה - 1 בינואר 2012). כפי שמענק פטור זה לא נכלל בנוסחת השילוב "הישנה", כך גם מענק פטור זה לא יכלל בנוסחת השילוב "החדשה".

הוראת מעבר זו מצמצמת את הפגיעה בפורשים של היום, אל מול הפורשים של המחר ואולם מעוררת שוב תהיות באשר לטענה לאפליה נוספת (שאינה חדשה...) אם ניקח לדוגמא אדם שעבד ברציפות באותו מקום עבודה עד לגיל 67 ורק ביום העבודה האחרון קיבל לידיו מענקים פטורים ממס אל מול אדם שעבד במספר מקומות עבודה עד לגיל 67 ובמהלך השנים, מעת לעת, קיבל לידיו מענקים פטורים ממס, לפני למעלה מ- 15 שנים (שקדמו ליום 1 בינואר 2012) מיום התחלת קבלת הקצבה. השיטה, שאמורה להיות מודל מס שוויוני, לעניות דעתי, עדיין אינה נכונה.

לעיון במאמר השני בסדרה לחץ על הקישור הבא: מענק הפרישה החייב לשנה – מונח חדש שחובה להכיר .

 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.