דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
הידעת ?
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

כספי פיצויים נזילים שהושארו בפוליסה לאחר התחשבנות מס – האם ניתנים לניוד ?

קו הפרדה אדום

    
מומלץ לבצע בדיקה יסודית ככל הנדרש מול הקופה המעבירה ומול הקופה הקולטת בטרם ביצוע כל ניוד !

פוליסות מסוג הון – התחשבנות המס בוצעה עד ליום 31/12/2007

כספי פיצויים שנותרו בפוליסה לאחר התחשבנות מס עד ליום 31/12/2007 הואיל והם נותרו צבועים בפוליסה ככספי פיצויים ניתן לנייד כספים אלו לקופת גמל.

הערה חשובה, בהחלט ייתכן ובהמשך, בעת בקשת העמית למשוך את הכספים מקופת הגמל, העמית יידרש לפנות לפקיד השומה להמצאת אישור מס חדש למשיכת כספי הפיצויים שכן ייתכן ואין לקופת הגמל דרך לדעת שכספי פיצויים אלו הם כספי פיצויים נזילים לאחר התחשבנות מס (מידע זה נמסר לנו על ידי הקופות).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

פוליסות מסוג הון – התחשבנות המס בוצעה החל מיום 01/01/2008 ועד ליום 13/05/2012

01/01/2008 – יום כניסתו לתוקף של תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008.

הוראות תיקון מס' 3 לחוק יצרו תקלה ומצב בלתי הגיוני בו כספי פיצויים נזילים שהושארו בפוליסה לאחר התחשבנות מס (כך גם בקופת גמל…) "נסגרו לקצבה" באופן פאסיבי ללא בקשת המבוטח (או העמית, בהתאמה).

פירות המאבק הציבורי שניהל עבדכם הנאמן (תזכורת: "משרד האוצר מטיל גזירות על עמיתי קופות הגמל וקופות הגמל שותקות") באו לידי ביטוי בכמה צעדים -

בצעד ראשון, פרסמה רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון "הבהרה לעניין טיפול בכספי פיצויים לאחר ניתוק יחסי עובד-מעביד בעקבות תיקון 3" - במסגרתה נקבע כי כספים אלו בפוליסה יקבלו מעמד של כספי פרט.

בצעד שני, פורסמה הוראת שעה - במסגרתה ניתנה האפשרות גם לעמיתי קופות הגמל להיחלץ מהמצב אליו נקלעו בו הכספים "נסגרו לקצבה" מבלי שהיו מעוניינים בכך.

מיד נראה כי בהמשך נעשו שני צעדים נוספים, הסדרת האפשרות להשארת כספי פיצויים נזילים לאחר התחשבנות מס בפוליסה מסוג הון / בקופת גמל (2012), ולאחר מכן הסדרת האפשרות באופן דומה בפוליסה מסוג קצבה / בקופת גמל לקצבה (2015).

לאור האמור, כספי פיצויים שנותרו בפוליסה לאחר התחשבנות מס החל מיום 01/01/2008 ועד ליום 13/05/2012 נצבעו ככספי פרט ולכן לא ניתן לנייד כספים אלו לקופת גמל, ניוד לקופת גמל משמעותו הפקדה חדשה לקצבה.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

פוליסות מסוג הון – התחשבנות המס בוצעה החל מיום 14/05/2012

14/05/2012 - יום הפרסום בספר החוקים של תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה.

במסגרת תיקון 190 תוקן גם סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (משיכה והעברה של כספים מקופת גמל). לפי התיקון לחוק, מעתה שוב ניתן להשאיר בקופת גמל כספי פיצויים לאחר התחשבנות מס ככספים נזילים. וכן באופן דומה, התיקון לחוק מתייחס גם למוטבים אשר מעתה שוב יכולים להשאיר כספים בקופת הגמל במקרה של פטירתו של העמית (כפי ניתן היה בעבר, עד למועד כניסתו לתוקף של תיקון 3 לחוק קופות הגמל).

לאור האמור, כספי פיצויים שנותרו בפוליסה לאחר התחשבנות מס החל מיום 14/05/2012 "הועברו לחשבון חדש" כך לפי ההגדרה וההנחיה בחוק, ולא נצבעו ככספי פרט ביום ההתחשבנות. הואיל והוראות סעיף 23 לחוק כמצוין מעלה, החל ממועד זה חלות גם על פוליסה מסוג הון - ניתן לנייד כספים אלו לקופת גמל והם יוותרו ככספים נזילים.

הערה – אנו חייבים להוסיף כי למרות כל האמור, עובדתית, מוכרים לנו מקרים רבים בהם לדוגמא, המבוטח נהנה מהטבות מס לגימלאים (פטור או ניכוי בגין הכנסה מריבית ורווחים מתוכנית חיסכון בחברת ביטוח) בכל שנה עם הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, בגין הכנסה שוטפת מריבית ומרווחים שמקורם בכספים שנצבעו ככספי פרט לפי בקשתו שמסרה בכתב לחברת הביטוח במעמד התחשבנות המס על כספי הפיצויים. לו מעמדם לא היה פרט, והם היו נחשבים לכספי פיצויים שהועברו לחשבון חדש הרי שלא ניתן היה לממש את הטבות המס לגמלאים שכן לא היה מדובר בתוכנית חיסכון בחברת ביטוח כהגדרתה אלא בקופת גמל.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

פוליסות מסוג קצבה – התחשבנות המס בוצעה עד ליום 04/11/2015

05/11/2015 - יום הפרסום בספר החוקים של התיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015.

במסגרת התיקון לחוק תוקן פעם נוספת סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (משיכה והעברה של כספים מקופת גמל).

כספי פיצויים שנותרו בפוליסה לאחר התחשבנות מס עד וכולל ליום 04/11/2015 נצבעו ככספי פרט ביום ההתחשבנות מאחר וסעיף 23 לחוק עד למועד זה לא חל על פוליסה לקצבה ולכן לא ניתן לנייד כספים אלו לקופת גמל, ניוד לקופת גמל משמעותו הפקדה חדשה לקצבה.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

פוליסות מסוג קצבה – התחשבנות המס בוצעה החל מיום 05/11/2015

הערה – ההערה הקודמת מעלה רלבנטית גם לפוליסות מסוג קצבה.בהחלט ייתכנו מצבים בהם חלק מהגופים המנהלים את הכספים, חברות הביטוח וקופות הגמל, ינהגו בדרכים אחרות מהמתואר מעלה ולכן מומלץ לנקוט במשנה זהירות בעת ביצוע ניוד של כספי פיצויים.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.