דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

בחירת מסלול השקעה בקופת גמל או בקרן השתלמות

קו הפרדה אדום

רקע כללי לקראת השינויים הצפויים החל מחודש ינואר 2016 בכל הקשור לאופן ניהול החסכונות שלנו

 

לדברי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר: "כיום מרבית הכספים במוצרי החיסכון הפנסיוני מנוהלים על ידי הגופים המוסדיים במסלולים "כלליים" ללא התחשבות במאפייניו של כל חוסך וחוסך, לרבות בגילו. מצב דברים זה מביא לכך שחלק ניכר מהעמיתים חשופים לסיכוני השקעה במוצר החיסכון הפנסיוני שבו הם חוסכים, אשר אינם עולים בקנה אחד עם רמת הסיכון המתאימה להם על פי מאפייניהם".

למעלה מעשור שאנו קוראים לכל חוסך ולבטח לכל פורש, לעשות שימוש אקטיבי במסלולי ההשקעה השונים הניתנים לבחירה ולשילוב ביניהם, בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו ולחדול מהשימוש "בטייס האוטומטי" של מסלול ההשקעות הכללי שבאופן מובן מאליו אין ביכולתו להבחין בין החוסכים ולהתאים את עצמו לכל אחד מהם, באופן פרטני.

לעניות דעתנו ולא מהיום... "חובה" על כל חוסך ולבטח על כל פורש להתאים את מדיניות ההשקעה והתמהיל של חשבונותיו בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות, לרמת הסיכון המתאימה לו ביותר בהתחשב בכלל נכסיו והמאפיינים שלהם, להעדפותיו ולצרכיו האישיים ולמצב הכלכלי המשתנה חדשות לבקרים בשוק ההון.

 
להלן קישור למספר מאמרים רלבנטיים שפרסמנו במהלך השנים שחלפו –
 
 

"הכן כספך לפנסיה" - קטע וידאו מתוך תכנית הבוקר בערוץ 10 - 11/02/08

 
 

אז, בהנחה שסוף סוף כולם מסכימים כי "הטייס האוטומטי" של מסלול ההשקעות הכללי אינו יכול להתאים לכלל החוסכים ו"חובה" על כל חוסך לנהל את כספיו במסלול השקעה או בשילוב מסלולי ההשקעה, המתאים לו ביותר, השאלה הנשאלת היא, האם הפתרון המוצע על ידי משרד האוצר הוא הפתרון הנכון ביותר ?

האם ההנחיות החדשות של משרד האוצר לגופים המנהלים את חסכונותינו, הנכנסות לתוקף החל מחודש ינואר 2016, לפיהן, חובה עליהם להתאים את מסלול ההשקעה, כברירת מחדל, לגיל החוסך (כל עוד החוסך לא בחר ביוזמתו במסלול השקעה אחר ובכפוף לכל ההנחיות והכללים המפורטים בחוזר - מסלולי השקעה בקופות גמל - חוזר גופים מוסדיים - 2015-9-29, (ראה מטה קישור לחוזר מעודכן חדשנדגיש כי לעניין קרן השתלמות לא צפויים שינויים מהותיים!) זוהי הדרך הנכונה ביותר למנוע מהחוסך הפסדים מיותרים העלולים להעמיד בסיכון את מידת יכולתו להתקיים בכבוד החל ממועד פרישתו ויציאתו לפנסיה, כאשר תוחלת החיים גדלה משנה לשנה ?

יש מי שיטען שזהו הרע במיעוטו, והוא צודק בהתייחס למצב הקיים... ואולם כל מי שעוסק בתחום חיסכון והשקעה לטווח ארוך לבטח יסכים לאמירה הבאה:

לתקופת החיסכון - כאשר ההנחה הסבירה לגבי מרבית הפורשים היוצאים לפנסיה בגיל 60 פלוס, בהתחשב בתוחלת החיים בישראל, היא שהם ידרשו לנהל את חסכונותיהם, מרגע יציאתם לפנסיה, למשך 20 שנים ויותר...

לצרכים ולהעדפות האישיות של החוסך – החל מהמענה על השאלה האם המציאות היום יומית בתקופת הפנסיה מחייבת אותו לבצע משיכות חודשיות מחסכונותיו או שמא הוא יכול להרשות לעצמו או מעוניין, להוריש את הכספים, בחלקם או במלואם, לילדיו ? מהי אסטרטגיית הפרישה שלו ? live well die broke או צבירת נכסים לדור הבא ? ועד המענה על השאלות המתייחסות למצבו הבריאותי ולמצבו המשפחתי ועוד...

להרכב הנכסים הכולל של החוסך – האם התמזל מזלו ויש לו נכסי נדל"ן שקיבל בירושה ? איך מנוהלים חסכונותיו האחרים ככל שישנם ?

למצב שוק ההון, לסביבת הריבית, לאינפלציה... – מהו המצב הנוכחי ? מהן התחזיות ?
 

יש משקל גדול בהרבה מגיל החוסך !

בהתייחס לחוסכים רבים, הגיל הוא לא הפרמטר הרלבנטי או לכל הפחות הוא לא הפרמטר היחיד הרלבנטי, לצורך קבלת החלטות השקעה !

 
 
מה עושים ?

שוב, כפי שלא היה מומלץ עד כה, להסתמך על "הטייס האוטומטי" במסלול ההשקעה הכללי של הגוף המנהל, כך לא מומלץ להסתמך על "הטייס האוטומטי" במסלול ההשקעה שייקבע לך על ידי הגוף המנהל, כברירת מחדל, לפי הגיל שלך. מומלץ לכל חוסך ולבטח לכל פורש, לעשות שימוש אקטיבי במסלולי ההשקעה השונים הניתנים לבחירה ולשילוב ביניהם, בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו, זאת כל עוד הוא מקבל סיוע בקבלת ההחלטות מאיש מקצוע מתאים.

 
מסלול השקעה בקופת גמל - שאלות ותשובות - הסבר השינויים הצפויים החל מחודש ינואר 2016 בכל הקשור לאופן ניהול החסכונות שלנו
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ. במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2020-9-18 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 16 בנובמבר 2020
 
העברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל - תקנה 33ב לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964.
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.