דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הודעה על הסכם פשרה בין שבתאי שביט לבין רשות המסים בתביעה ייצוגית בנושא אופן קבלת שיעור הפטור הנוסף ממס על פנסיה חודשית, שנקבע בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון 190 לפקודה

קו הפרדה אדום

הודעה מיום 22/02/2021 תביעה ייצוגית מס' 37086-03-18

  
הודעה על הסכם הפשרה מתוך אתר רשות המסים - לחץ לצפיה - קובץ PDF

להלן עיקרי ההסכם (מתוך הודעת רשות המסים)

על מי חל הסכם הפשרה ? 

כל גמלאי שהגיע ל"גיל הזכאות" (כהגדרתו בסעיף 9א לפקודה) ואשר שולמה לו ב- 24 חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה לאישור (כלומר בתקופה שמיום 18.3.16 ועד ליום 18.3.18), "קצבה מזכה" יחידה והגמלאי לא ביקש להוון את קצבתו המזכה לאחר ה-1.1.12 ו/או לא ערך "קיבוע זכויות" באמצעות טופס 161ד, ומשלם הקצבה ניכה מהקצבה מס במקור מבלי להתחשב בפטור הנוסף.

בכל הנוגע לעתיד - 

ביום 18.11.19, פרסמה רשות המסים מסמך שכותרתו "סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף"" (להלן: "ההנחיות") הנועד לשיפור הליך של מיצוי זכויות הנישום בקשר עם הנחיות קודמות שניתנו. במסגרת הנחיות אלו, שנכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2020, קבעה רשות המסים הבהרה להנחיות לפעולה שניתנו למשלמי הקיצבה בכל הנוגע למתן הפטור הנוסף לגמלאים אשר הגיעו לגיל הזכאות לפני ה-1.1.12 (סעיף ג.1 להנחיות) ולגמלאים אשר הגיעו לגיל הזכאות לאחר ה-1.1.12 (סעיף ג.2 להנחיות).

בכל הנוגע לעבר - 

רשות המסים, תוך שימוש במאגרי המידע שלה, תפעל לאתר את הגמלאים שהגיעו לגיל הזכאות, שולמה להם קצבה מזכה יחידה, שנוכה ממנה מס במקור ושמשלם הקצבה לא חישב לגביה את הפטור הנוסף. גמלאי אשר יאותר כאמור, יישלח אליו מכתב בדואר מרשות המסים ובו הודעה לפיה יתכן והוא זכאי ל"פטור הנוסף" ביחס לקצבה המזכה ששולמה לו על ידי משלם הקיצבה וכי הוא מוזמן לפנות לפקיד השומה כדי  לבחון את זכאותו לפטור הנוסף באמצעות הגשת בקשה להחזר מס בשל השנים שבהן נוכה לו מס ללא חישוב הפטור הנוסף ובהתאם להוראות סעיף 160 לפקודה. 

מכתבי הרשות ישלחו לגמלאים בתוך 60 ימים מהמועד שבו יאשר בית המשפט הנכבד את הסדר הפשרה. מכתב תזכורת בעניין יישלח לגמלאים בחלוף 90 ימים נוספים לאחר משלוח המכתב הראשון. 

במסגרת המכתב כאמור תציין הרשות גם את האופן שבו יכולים הגמלאים לפנות אליה ביחס לכל שאלה או הבהרה הנוגעת לזכאותם לפטור הנוסף, כולל כתובת אתר אינטרנט שבו יוכלו להוריד את הבקשה להחזר מס לצורך מימוש זכותם וכן מספר טלפון של מוקד טלפוני וכתובת דואר אלקטרוני שבאמצעותם יוכלו לפנות אל הרשות בקשר לכל שאלה או הבהרה בעניין זה, וזאת החל מיום משלוח המכתב. הוסכם והובהר כי איתור הנישומים כאמור נועד אך ורק לסייע בבדיקת ומימוש זכויותיהם והוא אינו מחליף את הצורך בכך שאותם נישומים יפעלו בהתאם לדין ובשקידה ראויה על מנת לקבל ההחזר ככל שתוכח  זכאותם לכך. בתוך כך הוסכם, כי ככל שהרשות לא תפנה לגימלאי מסויים, בין מחמת טעות, בין משום שלא אותר בהתאם לבדיקתה האמורה, או בין שלא נכלל במהלך האיתור, מכל סיבה שהיא, הדבר לא ייזקף לחובת הרשות. עוד הוסכם כי במקרים בהם גמלאי נפטר, תשלח הרשות את המכתב לכתובת המצויה במרשמיה (במידה שזו מופיעה באותם מרשמים). עוד הובהר למען הסר ספק, כי עצם הפניה לגמלאי מסוים, אינה מהווה הודאה בזכאותו לפטור הנוסף והדבר טעון כאמור בדיקה בהתאם לנתוניו הספציפיים לאחר פנייתו. 


ת"צ 37086-03-18 - שבתאי שבתי נגד מדינת ישראל - רשות המסים בישראל - פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז - לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים - מיום 27/04/2022


 
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף" - הנחיות רשות המסים בישראל לציבור המעסיקים, לשכות השירות ומנכים אחרים מיום 18/11/2019.


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.