דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

החל מינואר 2020 - מסלול מקוצר לקבלת פטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית - ללא ביצוע הליך קיבוע זכויות וללא הגשת טופס 161ד לפקיד השומה - בשורה לגמלאים ותיקים וחדשים או אליה וקוץ בה ?

קו הפרדה אדום

ההנחיות בתוקף מיום 01/01/2020


הקדמה קצרה

לשם הפשטות, ננסח זאת כך:

בכפוף לכל התנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה, עד לשנת המס 2011 שיעור הפטור ממס המינימלי על הכנסה מפנסיה חודשית לגימלאי החל מגיל הזכאות היה כ- 0% והשיעור המקסימלי היה כ- 35%, כל גימלאי בהתאם לנתונים האישיים שלו. 

במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, נקבע כי החל משנת המס 2012 ועד לשנת המס 2025, שיעור הפטור המינימלי ושיעור הפטור המקסימלי גדלים בהדרגה:

מהו שיעור "הפטור הנוסף" (החודשי, באחוזים) מתוך "תקרת קצבה מזכה" ?

שנים "פטור נוסף" (החלק הגדל בהדרגה) בסיס הפטור סה"כ הפטור ממס המקסימלי (החודשי, באחוזים, מתוך תקרת קצבה מזכה)
2012-2015 8.5 35 43.5
2016-2019 14 35 49
2020-2024 17 35 52
2025 32 35 67

דהיינו, לצורך ההמחשה, נכון לשנת המס 2019, שיעור הפטור המינימלי אם נקרא לו כך (הפטור הנוסף...) הינו כ- 14% מתוך תקרת קצבה מזכה, במונחים של שנת המס 2019 זה אומר:  14% כפול 8,480 ש"ח = 1,187 ש"ח לחודש. לצורך ההמחשה, אם שיעור המס השולי של הגימלאי הינו כ- 35%, המשמעות הכספית של קבלת הפטור הנ"ל היא חיסכון בתשלומי המס בסך של כ- 415 ש"ח בכל חודש וחודש מגיל הזכאות ועד גיל 120, דהיינו כ- 415 ש"ח נוספים לנטו, סכום לא מבוטל. גם אם הפנסיה קטנה יותר ושיעור המס השולי של הגימלאי הינו כ- 14% בלבד, המשמעות הכספית של קבלת הפטור הנ"ל היא חיסכון בתשלומי המס בסך של כ- 166 ש"ח בכל חודש וחודש מגיל הזכאות ועד גיל 120.

להלן דוגמא נוספת, מעודכנת לשנת המס 2022:

דהיינו, לצורך ההמחשה, נכון לשנת המס 2022, שיעור הפטור המינימלי אם נקרא לו כך (הפטור הנוסף) הינו כ- 17% מתוך תקרת קצבה מזכה. במונחים של שנת המס 2022 זה אומר:  17% כפול 8,660 ש"ח = 1,472 ש"ח לחודש. לצורך ההמחשה, אם שיעור המס השולי של הגימלאי הינו כ- 35%, המשמעות הכספית של קבלת הפטור הנ"ל היא חיסכון בתשלומי המס בסך של כ- 515 ש"ח בכל חודש וחודש מגיל הזכאות ועד גיל 120, דהיינו כ- 515 ש"ח נוספים לנטו, סכום לא מבוטל. גם אם הפנסיה קטנה יותר ושיעור המס השולי של הגימלאי הינו כ- 14% בלבד, המשמעות הכספית של קבלת הפטור הנ"ל היא חיסכון בתשלומי המס בסך של כ- 206 ש"ח בכל חודש וחודש מגיל הזכאות ועד גיל 120.


לפני הכל, אנו ממליצים לכל גימלאי לבצע הליך קיבוע זכויות ולהגיש טופס 161ד על כל נספחיו לפקיד השומה למיצוי מלא של זכויותיו, לקבלת הפטור המקסימלי המגיע לו ולתכנון מס אופטימלי על כלל כספי הפרישה ואולם עבור אלו שנבצר מהם לבצע זאת, להלן פירוט ההקלות שפרסמה רשות המסים, החל מינואר 2020, הכירו טפסים חדשים, טופס 161י וטופס 161ח.

ההקלות רלבנטיות עבור גימלאי שלא נהנה עד כה מפטור ממס על ההכנסה מפנסיה חודשית במסגרת תלוש הקצבה שלו, שלא ביצע הליך קיבוע זכויות מול פקיד השומה (לא הגיש טופס 161ד), לא ביצע תיאום מס מול פקיד השומה (אינו מחזיק באישור על תיאום מס) וכן אין לו הכנסות נוספות מקצבה נוספת ... וכן יש תנאים נוספים, ראה הוראות רשות המסים במלואן (כמו לדוגמא לא ביצע היוון פטור ממס...) :זכאות ל"פטור נוסף" ללא ביצוע הליך קיבוע זכויות - החל מיום 01/01/2020
(מסלול חלופי להגשת טופס 161ד לעניין "הפטור הנוסף" בלבד)
מי שהגיע לגיל פרישה לפני - 01/01/2012 מי שהגיע לגיל פרישה החל מ - 01/01/2012
טופס 161י (מוגש למשלם הקצבה פעם אחת בלבד) טופס 161ח (מוגש למשלם הקצבה פעם אחת בלבד)
גימלאי שמנוכה מס מקצבתו ללא פטור ושלא קיבל אישור מפקיד השומה לעניין ניכוי המס מהקצבה המזכה !
הגימלאי לא הגיש טופס 161ד לפקיד השומה (לא ביצע קיבוע זכויות)
הגימלאי הצהיר בטופס 101 בכל שנה שאין לו הכנסות אחרות או לחלופין, הצהיר שיש לו הכנסות אחרות אך הן אינן מקצבה.
הגימלאי לא היוון קצבה מזכה בפטור ממס לאחר יום התחילה 01/01/2012. הגימלאי לא היוון קצבה מזכה בפטור ממס לאחר יום התחילה 01/01/2012 + הגימלאי, בחלוף 90 יום מיום קבלת הפטור הנוסף, לא יכול להוון קצבה בפטור ממס בעתיד חלף הפטור הנוסף   וכן כל הגדלה עתידית בשיעור הפטור הנוסף תחול על הקצבה המזכה.
הגימלאי הגיש למשלם הקצבה בקשה באמצעות טופס 161י (פעם אחת מגישים טופס זה למשלם הקצבה). הגימלאי הגיש למשלם הקצבה בקשה באמצעות טופס 161ח (פעם אחת מגישים טופס זה למשלם הקצבה).בשורה לגמלאים ותיקים וחדשים או אליה וקוץ בה ?


מה אפשר להפסיד מבחירה במסלול המקוצר ? מה הסיכון ?

1. ייתכן ומפסידים את האפשרות לבחור בביצוע היוון פטור ממס של כספים חייבים במס מסוג קצבה שנצברו בתכניות השונות לצורך מימוש הכספים בסכום חד פעמי לפי ההעדפות והצרכים של הגימלאי ונתוניו האישיים. בהחלט ייתכנו מצבים רבים בהם באופן מעשי אין צורך במימוש מלוא שיעור הפטור ממס על ההכנסה מפנסיה חודשית על מנת להגיע למצב של חבות מס אפס על ההכנסה מפנסיה וניתן לנצל חלק משיעור הפטור לטובת ההכנסה מפנסיה חודשית וחלק משיעור הפטור לטובת היוון פטור ממס !

2. ייתכן ומגיע לגימלאי פטור בשיעור המקסימלי ולא בשיעור המינימלי ! או בכל אופן, פטור גדול יותר ! למה להסתפק בפטור מינימלי ?? לא מומלץ לוותר על ביצוע קיבוע זכויות והגשת טופס 161ד ! ההליך הוא חד פעמי והטבות המס הן לכל החיים, עד לגיל 120 !

3. ככל שמבצעים הליך קיבוע זכויות, בחלק מהמקרים ייתכנו החזרי מס לא מבוטלים, שנים אחורה וזאת לאחר הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה מיד לאחר ביצוע קיבוע זכויות ככל שהוא מבוצע רטרואקטיבית באיחור. גימלאי ותיק ? שווה בדיקה של איש מקצוע !אנו רואים בהליך מקוצר זה, הרבה חסרונות, מומלץ לעשות שימוש בהליך מקוצר זה, רק כמוצא אחרון !ראו הנחיות נוספות של רשות המסים למשלמי הקצבה המתייחסות לתוספת לשיעור הפטור של כ- 3% מתוך תקרת הקצבה המזכה המגיעה למקבלי הקצבה הזכאים לפטור על קצבה מזכה החל מינואר 2020


שימו לב הן להנחיות באשר להגדלה אוטומטית של הפטור בינואר 2020 לזכאים להגדלה אוטומטית והן להנחיות החדשות באשר לאפשרות ליהנות מהפטור הנוסף בתנאים מסוימים מבלי לפנות לפקיד השומה.
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים בישראל. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.מדוע לא תמיד כדאי למהר לחתום על טפסים בכלל ועל טופס 161ח בפרט - דוגמא מפורטת
   
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף" - הנחיות רשות המסים בישראל לציבור המעסיקים, לשכות השירות ומנכים אחרים מיום 18/11/2019.

טופס 161ד I בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - (טופס בקשה לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה).שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.