דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

אופן הדיווח על כספי פיצויים וטופס 161 - ינואר 2017

פניה דחופה לרו"ח צור גינת - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל - ביום 15/01/2017.

 
ראו העתק פניה דחופה שהועברה לרו"ח צור גינת - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל - ביום 15.01.2017 - קובץ pdf - אופן הדיווח על כספי פיצויים וטופס 161
 
 
 
 
עדכון - 15/01/2017 -
 
במענה מהיר ומיידי לפנייתנו לרשות המסים, כבר באותו היום, קיבלנו את התשובה מרו"ח כהן רונית - מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל (אשר מונתה לתפקיד זה לאחרונה לאור פרישתו המתוכננת של רו"ח צור גינת) לפיה, בימים אלה רשות המסים שוקדת על העניין בשיתוף רשות שוק ההון (אופן צביעת הכספים בטופס 161).
 
עדכון - 31/01/2017 -
 
ביום 31 בינואר 2017 פנינו פעם נוספת, פניה דחופה לרשות המסים, בבקשה לקבל הבהרות והנחיות, לאור אי הבהירות בנוגע למצב אליו נקלעים עובדים רבים העוזבים מקום עבודתם מאז ה- 1 בינואר 2017.
 
עדכון - 01/02/2017 -
 
במענה מהיר ומיידי לפנייתנו הנוספת לרשות המסים, קיבלנו את התשובה מרו"ח כהן רונית - מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל לפיה:
 
 • מאחר והקופות אינן ערוכות לצבוע את סכומי ההפקדות שחויבו במס, אכן, היתרות לצורך מילוי טופס 161 כוללות כספי פיצויים שהעובד שילם עליהם מס. הפתרון הזמני עבור עובדים הפורשים במהלך שנת 2017 שחוייבו במס על ההפרשה למרכיב הפיצויים:
  • המעסיק יצרף לטופס 161 נספח שכולל את הפרטים הבאים: חודש עבודה, משכורת, משכורת מבוטחת וחלק ההפקדה למרכיב הפיצויים שחוייב במס.
  • סה"כ סכום ההפקדות למרכיב הפיצויים שחוייבו במס יירשם בטופס 161 בחלק ח' (פירוט תשלומים בגין פרישה וסכומים/זכויות שנצברו לעובד בגין תקופת העבודה). בצמוד לשם המשלם יצויין הסכום שחוייב בשווי למס.
 • עובדים הפורשים ומבקשים למשוך את אותם כספי פיצויים (סה"כ סכום ההפקדות למרכיב הפיצויים שחוייבו במס), יינתן להם אישור לפטור ממס על הסכום הנומינלי והרווחים יחוייבו במס בשיעור של כ- 15%, חישוב הרווח ייעשה ע"י הקופה.
 
לנוחיותכם - ערכנו עבורכם, עובדים ומעסיקים, (על בסיס המענה שנתקבל בתודה מרשות המסים) נספח מתאים לצורך דיווח לרשות המסים בעת עזיבת עבודה או פרישה -


 
עדכון - 03/08/2017 -
 
7 חודשים מלאים חלפו להם מאז תחילת שנת המס 2017 וכניסתו לתוקף של השינוי בחוק. מאז ינואר 2017 ועד היום, המחדל המתואר ממשיך להתקיים. יום יום אנו עדים למקרים בהם עובדים העוזבים מקום עבודתם - בפועל - משלמים מס פעמיים על חלק מכספי הפיצויים (כפל מס), פעם אחת בשלב הפקדת כספי הפיצויים בקופה, פעם שניה בעת ההתחשבנות עם מס הכנסה ביום עזיבת מקום העבודה. אזלת יד ? גזל ? גם וגם. באופן מעשי, לאף אחד לא אכפת - לא לרשות המסים, לא לרשות שוק ההון, הביטוח והחסכון, לא לגופים המנהלים את הקופות ואפילו גם לא למעסיקים שכמעט כולם ללא יוצא מן הכלל מסרבים ליישם, באופן חלקי או מלא, את הפתרון הזמני והלא פורמלי שהוצע על ידי רשות המסים, כמוצג מעלה. נכון להיום - לא נראה באופק פתרון לבעיה ומי שמשלם את המחיר הם אך ורק העובדים עצמם, העוזבים מקום עבודתם.
 
עדכון - 25/10/2017 -
 
עוד רגע ושנת המס 2017 מגיעה לסיומה והמחדל ממשיך להתקיים.
 
במהלך התקופה האחרונה הצטברו בידינו דוגמאות של אישורי מס שלמיטב הבנתנו בלבד: אינם תקינים, כאשר בכל מקרה לא נמסר לרפרנט ברשות המסים המידע המלא והנכון הדרוש לו להמצאת האישור לנישום, אינם משקפים יישום נכון של הוראות החוק, ואינם בהכרח ניתנים לשימוש מול המשלמים השונים (המעסיק והקופות) או אינם ניתנים לשימוש נכון. למען הסר ספק נדגיש שוב כי זו דעתנו בלבד ונציין כי אישורי מס אלו הופקו על ידי הרפרנט ברשות המסים על בסיס טופס 161 ונספח לטופס שנערכו תוך יישום חלקי של הפתרון הזמני שניתן על ידי רשות המסים כמוזכר מעלה (דהיינו רק צורף נספח המפרט את ההפקדות ואולם סעיף ח' בטופס 161 עדיין לא מולא כנדרש). להלן הסבר קצר לטענות אלו:
 
תחילה, בטרם נסביר, נדגיש כי עד למועד זה, סוף 10/2017:
 • טרם נתקלנו במקרה אחד בו הקופות של העובד דיווחו למעסיק לצורך מילוי טופס 161, באמצעות מנהל ההסדר הפנסיוני / סוכן הביטוח או בכל דרך אחרת על יתרות כספי הפיצויים שנצברו בקופות תוך הפרדה בין כספי הפיצויים "הרגילים" לבין כספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה. יוצא מכך כי הקופות עדיין אינן ערוכות לצביעת הכספים ולדיווח נכון למעסיק ולעובד.
 • בהמשך לאמור, טרם נתקלנו במקרה אחד בו טופס 161 מולא על ידי המעסיק בצורה מלאה כנדרש בהתאם לשינוי בחוק. מאחר והקופות אינן מוסרות דיווח מלא ונכון למעסיקים הרי שהמעסיקים אינם יכולים לדווח לרפרנט ברשות המסים (על גבי טופס 161 והנספח לטופס) דיווח מלא ונכון. איך ידווח המעסיק למס הכנסה, במסגרת סעיף ח' לטופס 161, על ערך הפדיון העדכני נכון ליום סיום יחסי עובד מעביד, בנפרד ובמובחן, של יתרת כספי הפיצויים שנצברו באותה הקופה ושראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה באותה הקופה - אם הקופה אינה מדווחת נתון זה למעסיק ?
ההסבר ומספר טענות לדוגמא -
 • ראו אישור מס ראשון לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האישור המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, מלבד העובדה שהוא מבוסס על ההפקדות שדווחו על ידי המעסיק במסגרת נספח לטופס 161 בערכים נומינליים (ללא שיערוך, רווח/הפסד, ללא ניכוי דמי ניהול), מלבד העובדה שסכום זה שדווח בערכים נומינליים במסגרת נספח לטופס 161 לא קוזז מהיתרה הכוללת של כספי הפיצויים באותה הקופה שדווחה בסעיף ח' לטופס 161, ובטרם נעלה טענות נוספות... הרי שהוא ממוען למעסיק ולא לאחת הקופות של העובד ! כספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה בקופה מצויים באחת הקופות של העובד ולא בחשבון הבנק של המעסיק. מה יעשה המעסיק עם אישור זה  ?? מה יעשה העובד עם אישור זה ? אישור זה אינו תקין לחלוטין ולא ניתן לעשות בו שימוש.
 • ראו אישור מס שני לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האישור המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, מלבד העובדה שהוא מבוסס על ההפקדות שדווחו על ידי המעסיק במסגרת נספח לטופס 161 בערכים נומינליים (ללא שיערוך, רווח/הפסד, ללא ניכוי דמי ניהול), מלבד העובדה שסכום זה שדווח בערכים נומינליים במסגרת נספח לטופס 161 לא קוזז מהיתרה הכוללת של כספי הפיצויים באותה הקופה שדווחה בסעיף ח' לטופס 161, (כאשר הוא לא מקוזז הרי שיתר הסעיפים באישור המס בהכרח אינם נכונים שכן אם ניקח לדוגמא את הסכום לגביו ניתן אישור לרצף קצבה - הרי זה לא הסכום אותו בפועל מייעד הנישום לרצף קצבה אלא סכום קטן יותר, בקיזוז הסכום ששולם עליו המס בשלב ההפקדה אותו הוא מושך במזומן והוא מדווח באישור נפרד), הרי שהוא אינו בהכרח (אולי כן, אולי לא) ממוען לקופה הנכונה בה הופקדו אותם כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה אשר נדרשת על פי החוק לצבוע אותם בנפרד ובכך לאפשר לחוסך בה לקבל בעתיד, מאותם הכספים, קצבה מוכרת או לאפשר לחוסך למשוך אותם בסכום חד פעמי במזומן תוך תשלום מס אך ורק על הרווחים שנצברו בגינם בשיעור של 15% בלבד כפי שנקבע בסעיף בפקודה. האם מסירת האישור לקופה אחרת בה לא הופקדו כספים אלו, כולם או חלקם, לא יוצרת מצב של אי סדר ברישום, בצביעת הכספים, ובניהול היתרות, בכלל הקופות ? הרי המעסיק לא דיווח לרפרנט ברשות המסים באיזו מן הקופות בוצעו ההפקדות שחוייבו במס והרפרנט נאלץ בהמצאת האישור לנישום לנחש ולהמר על אחת הקופות. לעניות דעתנו התשובה היא כן - אין זה יישום נכון, זה עלול לשבש את כל הרישומים והדיווחים. מעבר לכל האמור, מאחר וידוע לנו, לרפרנט ברשות המסים ולכל, שהאישור מבוסס על ההפקדות שדווחו על ידי המעסיק במסגרת נספח לטופס 161 בערכים נומינליים (ללא שיערוך, רווח/הפסד, ללא ניכוי דמי ניהול), מדוע נקבע באישור המס כי מכל שקל נוסף, מעבר לסכום בערכים נומינליים ינוכה מס בשיעור של 47% ?? הרי לפי הוראות פקודת מס הכנסה כפי שציינו קודם לכן, הרווחים שנצברו בגין אותן הפקדות חייבים במס בשיעור של 15% בלבד ! או שאין אנו מבינים את האמור באישור המס ואופן הפעולה של הקופות... או שאישור מס זה במתכונתו הנוכחית - אינו תקין לחלוטין ! (שלא נציין את הסתירה שיכולה להיות והבלבול ככל שאותה הקופה מקבלת מהנישום אישורי מס נוספים אחרים כגון אישור לרצף קצבה או כל אישור אחר בהתייחס לכספים נוספים אחרים בקופה..
 • ראו אישור מס שלישי לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האמור בסעיף 2.3 לאישור המס, המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, הרי שהוא אינו בהכרח (אולי כן, אולי לא) ממוען לקופה הנכונה בה הופקדו אותם כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה אשר נדרשת על פי החוק לצבוע אותם בנפרד ובכך לאפשר לחוסך בה לקבל בעתיד, מאותם הכספים, קצבה מוכרת או לאפשר לחוסך למשוך אותם בסכום חד פעמי במזומן תוך תשלום מס אך ורק על הרווחים שנצברו בגינם בשיעור של 15% בלבד כפי שנקבע בסעיף בפקודה. האם מסירת האישור לקופה אחרת בה לא הופקדו כספים אלו, כולם או חלקם, לא יוצרת מצב של אי סדר ברישום, בצביעת הכספים, ובניהול היתרות, בכלל הקופות ? הרי המעסיק לא דיווח לרפרנט ברשות המסים באיזו מן הקופות בוצעו ההפקדות שחוייבו במס והרפרנט נאלץ בהמצאת האישור לנישום לנחש ולהמר על אחת הקופות. לעניות דעתנו התשובה היא כן - אין זה יישום נכון, זה משבש את כל הרישומים והדיווחים.
עדכון - 20/07/2018-
 
שנת המס 2018 חולפת והמחדל ממשיך להתקיים.
 • ראו אישור מס רביעי לדוגמא (לצפיה באישור, לחצו על הקישור) - האמור בסעיף 2.3 לאישור המס, המתייחס לכספי הפיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה, הרי שהוא אינו בהכרח (אולי כן, אולי לא) ממוען לקופה הנכונה בה הופקדו אותם כספי פיצויים שחוייבו במס בשלב ההפקדה אשר נדרשת על פי החוק לצבוע אותם בנפרד ובכך לאפשר לחוסך בה לקבל בעתיד, מאותם הכספים, קצבה מוכרת או לאפשר לחוסך למשוך אותם בסכום חד פעמי במזומן תוך תשלום מס אך ורק על הרווחים שנצברו בגינם בשיעור של 15% בלבד כפי שנקבע בסעיף בפקודה. האם מסירת האישור לקופה אחרת בה לא הופקדו כספים אלו, כולם או חלקם, לא יוצרת מצב של אי סדר ברישום, בצביעת הכספים, ובניהול היתרות, בכלל הקופות ? הרי המעסיק לא דיווח לרפרנט ברשות המסים באיזו מן הקופות בוצעו ההפקדות שחוייבו במס והרפרנט נאלץ בהמצאת האישור לנישום לנחש ולהמר על אחת הקופות. לעניות דעתנו התשובה היא כן - אין זה יישום נכון, זה משבש את כל הרישומים והדיווחים.


 

תקרת הפקדה לפיצויים - לשנים 2017 ואילך
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.