דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הסוף להטבות המס לגמלאים על הפקדות לקופת גמל

קו הפרדה אדום

אחד מהשינויים לרעה החל מינואר 2014: ביטול הטבות המס לגמלאים על הפקדות לקופת גמל.

דברי ההסבר להצעת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) שפורסמה ביום 11 ביוני 2013, שופכים אור על מודל הטבות המס החדש, הצפוי לנו החל משנת 2014. אחד מהשינויים לרעה: ביטול הטבות המס לגמלאים על הפקדות לקופת גמל.

מאת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

תחילה, להלן סקירה תמציתית של מודל הטבות המס החדש:

השיטה: זיכוי בלבד

ככלל, החוסך יהנה מהטבת מס בדרך של קבלת זיכוי בלבד בשיעור של 35% מהסכומים שהפקיד לטובת חיסכון פנסיוני ומהתשלומים ששילם בעבור רכישת כיסוי ביטוחי למקרה פטירה או אובדן כושר עבודה.

זיכוי משמעותו: בשלב א' - מחושב סך המס שעלינו לשלם על ההכנסה החייבת במס. בשלב ב' - המס לתשלום בפועל מופחת בגובה הזיכוי שניתן לנו.

מהי תקרת ההכנסה המזכה בהטבות מס ?

תקרת ההכנסה השנתית המזכה בהטבות מס הינה 20 פעמים השכר הממוצע במשק. לפי שכר ממוצע במשק בסך של 8,828 ש"ח נכון לשנת 2013, מדובר בסך של 176,560 ש"ח במונחים שנתיים ובסך של 14,713 ש"ח במונחים חודשיים.

מהו שיעור ההפקדה המקסימלי ?

שיעור ההפקדה המקסימלי הינו 15% מההכנסה החייבת במס או התקרה, כנמוך מביניהן.

שיעור ההפקדה המקסימלי כולל בתוכו גם את התשלומים בעבור רכישת כיסוי ביטוחי למקרה פטירה או אובדן כושר עבודה כאשר סך תשלומים אלו מוגבל בשיעור מקסימלי של 5% מההכנסה החייבת במס או התקרה, כנמוך מביניהן (מתוך סך ה- 15%).

אופן חישוב הטבת במס

מכפלת ההכנסה החייבת במס או התקרה, כנמוך מביניהן, בשיעור ההפקדה המקסימלי (15%) מביאה אותנו לסכום ההפקדה המקסימלי לחיסכון פנסיוני. מכפלת סכום זה בשיעור של 35% הינה הזיכוי המקסימלי.

כאשר מדובר בשכיר, הסכומים ששילם המעביד עבור העובד לטובת חיסכון פנסיוני או רכישת כיסוי ביטוחי (בכפוף לתקרות ולשיעורי ההפקדה המקסימליים), מצד אחד לא ייחשבו להכנסה בידי העובד בשלב ההפקדה אך מצד שני יופחתו מסכום ההפקדה המקנה את הזיכוי ממס. כך גם לגבי שווי ההפקדה שהיה מפקיד מעביד בעבור עובד בהסדר פנסיה תקציבית אילו היה חל עליו הסדר פנסיה צוברת.

שימו לב, הגדרה חדשה להכנסה חייבת לעניין הטבות המס !

הגדרת ההכנסה החייבת במס אשר כנגדה ניתן יהיה ליהנות מהטבות המס תצומצם להכנסה מעבודה או הכנסה מעסק או משלח יד בלבד ! לא יתאפשר עוד ליהנות מהטבות מס כנגד כל הכנסה חייבת במס אחרת.

פגיעה של ממש באוכלוסיית הגמלאים

אם ניקח לדוגמא את אוכלוסיית הגמלאים בכלל או את אוכלוסיית הפורשים אשר יוצאים לפנסיה מוקדמת במימון המעביד בפרט, הרי לגביהם מדובר בשינוי לרעה של ממש.

ככלל, גמלאים אשר נוהגים לבצע הפקדות שוטפות לטובת חיסכון פנסיוני (לדוגמא קופת גמל) באופן עצמאי במטרה ליהנות מהטבות מס כנגד ההכנסה החייבת מפנסיה (לפני ולאחר גיל פרישה) – לא יהנו עוד מהטבת מס !

פורשים אשר יוצאים לפנסיה מוקדמת במימון המעביד ובתקופת הפנסיה המוקדמת כחלק מהסדר הפרישה המעביד ממשיך לבצע עבורם הפקדות לטובת חיסכון פנסיוני, עד היום, הפקדות המעסיק (לשעבר) נחשבו להכנסה נוספת חייבת במס בידי הפורשים מצד אחד, ומצד שני, נחשבו להפקדה במעמד עצמאי אשר העניקה לפורשים הטבת מס. לאחר השינוי הצפוי, הפקדות המעסיק עדיין ייחשבו להכנסה נוספת חייבת במס בידי הפורשים אך הפורשים לא יהנו עוד מהטבת המס, שינוי אשר יביא לכדי הגדלת תשלומי המס בתקופת הפנסיה המוקדמת והקטנת ההכנסה השוטפת לאותם הפורשים.

אגב, גם אם לא היו מבטלים לחלוטין את הטבת המס לגמלאים הממשיכים לבצע הפקדות לטובת חיסכון פנסיוני, המעבר משיטה של ניכוי וזיכוי לשיטה של זיכוי בלבד גם כך מביא להגדלת תשלומי דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות על ההכנסה מפנסיה מוקדמת עד גיל הפרישה.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.מיסוי מענקי פרישה – הוראות חדשות החל משנת 2014 - הוראות חדשות הנוגעות למיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה - החל משנת 2014 - לרבות רצף פיצויים אוטומטי, הפקדה חד פעמית לרצף קצבה ועוד...
 
 
עדכון (31/07/2013) - בשלב זה, השינויים בתחום המיסוי הפנסיוני הוצאו מהחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013.  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.