דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161 וטופס 161א - תזכורת למעסיקים

קו הפרדה אדום

במידה והמעסיק מתנה מסירתו של טופס 161 - בחתימתך על טופס 161א, העבר למעסיק שלך קישור לדף זה ואולי זה יסייע לך לקבל את הטופס החיוני לך כל כך. בכל מקרה - אנו ממליצים שלא לחתום על טופס 161א בטרם מקבלים טופס 161 חתום על ידי המעביד (מידע זה אינו רלבנטי לטופס 161 החדש אשר פורסם ביום 19/04/2023 אלא רק לטפסים הישנים במקרים בהם עדיין נעשה שימוש בהם).

הבהרה למעסיקים והפניית תשומת הלב לאמור בחוזרים של רשות המסים:
  
באופן מעשי לא חלה החובה למילוי טופס 161א על ידי העובד במעמד עזיבת מקום עבודה או פרישה, כתנאי מוקדם לקבלת טופס 161 מהמעביד החתום על ידו (לא טיוטה!).
 
זכות אלמנטרית של העובד העוזב מקום עבודתו - לקבל סיוע במילוי טופס 161א מפקיד השומה או לפנות לייעוץ מס על ידי איש מקצוע מתאים והכל בהתאם להוראות ביצוע של מס הכנסה, כאשר מונח לפניו טופס 161 חתום על ידי המעסיק, בצירוף העתק 3 תלושי שכר אחרונים.

מתוך דברי ההסבר למילוי טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד - סעיף (27) :

"המעביד רשאי לחשב את סכום המענק הפטור ולשלמו או להורות למשלם נוסף אחד לשלמו, רק אם העובד מילא טופס 161א' במלואו כולל חתימה על ההצהרה, (במענק מוות ימלאו השאירים טופס 161ב'). אם העובד לא מילא את הנדרש או לא חתם על ההצהרה - אין המעביד רשאי לתת פטור, או להורות על מתן פטור, וחובה עליו לנכות מהמענק מס בהתאם לתקנות בדבר ניכוי במקור ממשכורת אלא אם כן פקיד השומה הורה אחרת."

במילים פשוטות:

 • אין להתנות מסירת טופס 161 על ידי המעסיק לעובד במילוי וקבלת טופס 161א על ידי העובד .
 • במידה והעובד מעוניין להיוועץ בפקיד השומה ו/או באיש מקצוע בטרם הוא חותם על טופס 161א על המעסיק לאפשר לעובד לממש זכות זו.
 • אי מילוי ואי מסירת טופס 161א על ידי העובד למעסיק רק דוחים את חישוב הפטור ממס על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה על ידי המעסיק וזאת עד להמצאת אישור פקיד השומה בדבר שיעור ניכוי המס (פקיד השומה יקבע את הפטור).

מתוך חוזר מס הכנסה מס' 04/2006 - משפטית / שומה :

סעיף ב' (2) - "להבדיל מהמעביד הבקיא בנושא, עשוי העובד הפורש להיתקל בקושי למלא את הטופס והוא יוכל להיעזר במעביד או בנותני האישורים במשרדי השומה." 

במילים פשוטות:

 • אף בחוזר מס הכנסה הדן בטופס 161 מצוין במפורש כי העובד רשאי לגשת לפקיד השומה לקבלת סיוע במילוי טופס 161א.
 • על מנת שיוכל העובד לקבל סיוע במילוי טופס 161א ולהיוועץ עם איש מקצוע בטרם הוא חותם על הטופס ומעביר את ההנחיות לפקיד השומה הוא זקוק לקבל את טופס 161 מהמעסיק הכולל בתוכו את כל הנתונים הרלבנטיים לסיום עבודתו ואת כל המידע הדרוש לו על מנת לקבל את ההחלטות האופטימליות עבורו.

מתוך חוזר מס הכנסה  - חטיבת שומה ובקורת- למעסיקים:

 • "למען הסר ספק הטופס (טופס 161א) ימולא על ידי העובד ויוגש למעביד או לפקיד השומה".
 • "קופת הגמל תקבל את אישור המעביד או אישור פקיד השומה, באשר לסכום הפטור לו זכאי העובד ושיעור המס שיש לנכות במקור מהמענקים המשולמים על ידי הקופה".
 • "קופת הגמל אינה נזקקת לטופס 161א' על מנת לבצע את הנחיות המעביד או פקיד השומה".

  לפיכך נחזור שוב על הדגשים כי:

 • במידה והעובד מעוניין להיוועץ בפקיד השומה ו/או באיש מקצוע בטרם הוא חותם על טופס 161א על המעסיק לאפשר לעובד לממש זכות זו.
 • אי מילוי ואי מסירת טופס 161א על ידי העובד למעסיק מונעת בלבד (זמנית) חישוב הפטור על כספי הפיצויים על ידי המעסיק וזאת עד להמצאת אישורי פקיד השומה (אישורי מס הכנסה).
 • משניתן אישור המעסיק או אישור פקיד השומה, בהתאם, אין צורך עוד בהגשת טופס 161א לקופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח.
להלן קישורים לחוזרים של רשות המסים (מס הכנסה):

טופס 161 - הנחיות לחישוב מס על ידי המעסיק - חוזר רשות המסים מיום 09/07/08 

טופס 161 - הנחיות מס הכנסה למילוי טופס 161 לאור שינויים ביתרות הפיצויים בקופות (עדכון 12/2008)

ראו חוזר מס הכנסה - חוזר מס הכנסה מס' 04/2006 - משפטית / שומה מיום 8/11/2006 העוסק בטופס 161.
 
התייחסות נוספת לעניין חובת המעסיק למסור לעובד טופס 161 ללא תנאי וללא דיחוי - ניתנה גם במסגרת פסקי דין, ראו לדוגמא את הקישורים הבאים:

מרדכי ברקן נגד טלדיין אינטרקונטיננטל בע"מ דב"ע 234-3

מיימון יוסף נגד עיריית באר שבע ואחרים ע"ב 2746-02 

קריאה לתקן את חוק הגנת השכר:

 
כידוע לפי הנחיות מס הכנסה, בעת פיטורים או פרישה, מחד חלה חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 (הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד) ומאידך חלה חובה על העובד למסור למעסיק או לפקיד השומה טופס 161א' (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה). העובד, על מנת שיוכל להיוועץ עם פקיד השומה באיזור מגוריו בטרם הוא חותם על טופס 161א', רשאי לקבל מהמעסיק טופס 161 הכולל בתוכו את כל הנתונים בדבר פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה המגיעים לו ואת כל המידע הדרוש לו על מנת לקבל את ההחלטות האופטימליות עבורו: "להבדיל מהמעביד הבקיא בנושא, עשוי העובד הפורש להיתקל בקושי למלא את הטופס והוא יוכל להיעזר במעביד או בנותני האישורים במשרדי השומה." (חוזר מס הכנסה מס' 04/2006).

ואולם, במטרה לחסוך את "כאב הראש" הכרוך בטיפול בפיטורים או פרישה של עובד מעסיקים רבים מעדיפים להפנות את העובד לסוכן הביטוח תוך כדי שהם מונעים מהעובד קבלת טופס 161 עד אשר "יסגור" העובד עם סוכן הביטוח, מה הוא רוצה לעשות עם כספי הפיצויים המגיעים לו ויחתום בפניו על טופס 161א', זאת בניגוד להנחיות מס הכנסה: "למען הסר ספק הטופס (טופס 161א) ימולא על ידי העובד ויוגש למעביד או לפקיד השומה... קופת הגמל אינה נזקקת לטופס 161א' על מנת לבצע את הנחיות המעביד או פקיד השומה." (חוזר מס הכנסה למעסיקים מיום 09/07/08).

לאור האמור, הצעתנו לתקן את חוק הגנת השכר כך שלחובת המעסיק לשלם פיצויי פיטורים ביום הפסקת יחסי עובד ומעביד ולחובת המעסיק להודיע לקופת הגמל בכתב תוך 15 יום מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים כי הוא מסכים לתשלומם, תתווסף החובה למסור לעובד טופס 161 תוך התקופה האמורה.

תוך כמה זמן חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 ? מהו המועד החוקי בפועל למסירת טופס 161 לעובד ? התייחסות עדכנית של בית הדין הארצי לעבודה מיום 31/03/2020
  
לסיום, מתוך העיתונות:
 
לשחרר את העובד מהשבי - (לחץ לצפיה - קובץ PDF ) מאמר שפורסם בכלכליסט - בתאריך - 22/07/10.
 
מקווים, שכעת, לאחר כל ההבהרות, כל המעסיקים יפעלו על פי הוראות מס הכנסה וימסרו לעובד העוזב מקום עבודתו טופס 161 חתום על ידי המעביד, אשר יסייע לעובד לכלכל צעדיו בתבונה, בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה.

עדכון אפריל 2023 + עדכון ינואר 2024 - עם פרסום טופס 161 החדש והתחלת השימוש בו

"חלק ב' - הודעת העובד - מילוי חלק זה על ידי העובד הפורש מחליף את הצורך במילוי טופס 161א "הודעת עובד על פרישה". העובד ימלא חלק זה לאחר שהוצגו בפניו כל הפרטים שמולאו על ידי המעסיק בחלק א'" - מתוך מכתב הנחיות של רשות המסים למעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל - מיום - 19/04/2023.

טופס 161א בטל ומבוטל. חלק העובד בטופס 161 החדש מחליף אותו. בכל מקרה, מילוי חלק העובד בטופס 161 החדש וחתימת העובד על טופס 161 החדש אינם מהווים תנאי מוקדם לקבלת טופס 161 חתום על ידי המעסיק.

ראה טופס 161 החדש וראה גם טבלה: טופס 161 - סדר הפעולות - תרשים זרימה.

נוסיף כי גם מילוי חלק העובד בטופס 161 החדש על ידי שאיריו של עובד שנפטר וחתימת שאיריו של עובד שנפטר על טופס 161 החדש ומילוי והגשת טופס 161ב למעסיק של עובד שנפטר, אינם מהווים תנאי מוקדם לקבלת טופס 161 חתום על ידי המעסיק.

המעסיק מבצע את הצעד הראשון בתהליך ללא תנאי: המעסיק ימלא את כל הפרטים בחלק א' ("הודעת המעסיק") וימסור את הטופס לעובד (יש למלא את הטופס בעת פרישתו המוחלטת והסופית של העובד, כאשר לעובד הפורש נצברו סכומים וזכויות בגין תקופת עבודתו אצל המעסיק ממנו פרש וזאת, בין אם הכספים משולמים על ידי המעסיק במישרין ובין אם באמצעות קופות גמל).

"יש למלא את הטופס בעת פרישתו המוחלטת והסופית של העובד, כאשר לעובד הפורש נצברו סכומים וזכויות בגין תקופת עבודתו אצל המעסיק ממנו פרש וזאת, בין אם הכספים משולמים על ידי המעסיק במישרין ובין אם באמצעות קופות גמל" (מקור: כותרת ראשית בראש העמוד הראשון של טופס 161 החדש).

"חלק א' - הודעת המעסיק: בחלק זה המעסיק ימלא את כל הפרטים ביחס לפרישת העובד. לאחר מילוי חלק זה על המעסיק למסור את הטופס לעובד לצורך מילוי חלק ב'.

חלק ב' - הודעת העובד: בחלק זה העובד ימלא את בקשותיו ביחס למענקים שהועמדו לרשותו ובנוסף, נדרשות הצהרותיו המשליכות על אירוע הפרישה. לאחר מילוי חלק זה על העובד למסור את הטופס בחזרה למעסיק לצורך מילוי חלק ג’. לתשומת לב העובד – בחלק ג' ישנם עבורך דגשים, קרא אותם בעיון.

חלק ג' - חישוב המעסיק, הנחיות לקופות הגמל ודגשים לעובד: לאחר שהמעסיק ימלא את חלק ג', עליו למסור את הטופס לפקיד השומה וכן לעובד / לשאיריו או למי מטעמם".

(מקור: הקדמה בראש העמוד הראשון של טופס 161 החדש).עזיבת מקום עבודה או פרישה לגמלאות - רשימת מסמכים שחובה לרכז !

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.