דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תשואה מובטחת

פוליסות ביטוח מבטיחות תשואה, קופות גמל מבטיחות תשואה, תשואה מובטחת לעמיתים בקרן פנסיה חדשה

   

פוליסות ביטוח מבטיחות תשואה

   

סוג הפוליסה פוליסות שנמכרו החל מ- עד תשואה מובטחת על הפקדה שוטפת תשואה מובטחת על הפקדה חד פעמית
פוליסות מסורתיות - פרט 11/1976 4.80% 4.80%
פוליסות מסורתיות - פרט 12/1976 12/1982 3.25% 3.75%
פוליסות מסורתיות - פרט 01/1983 03/1988 3.50% 4.00%
פוליסות מסורתיות - פרט 04/1988 12/1990 3.00% 3.00%
פוליסות מסורתיות - מנהלים 03/1979 4.80% 4.80%
פוליסות מסורתיות - מנהלים 04/1979 03/1988 4.25% 4.25%
פוליסות מסורתיות - מנהלים 04/1988 12/1990 3.50% 3.50%
פוליסות עדיף - פרט 06/1983 03/1988 4.25% 4.00%
פוליסות עדיף - פרט 04/1988 12/1990 3% 3%
פוליסות עדיף - מנהלים 06/1983 12/1989 4.25% 4.00%
פוליסות עדיף - מנהלים 01/1990 12/1990 3% 3%
כל הפוליסות 01/1991 12/1991 באופן חלקי על חלק מההשקעות 3%
כל הפוליסות 01/1992 היום אין תשואה מובטחת
בטבלה ייתכנו אי דיוקים בשל הקושי ללקט את כל המידע ההיסטורי המלא. תנאי הפוליסה, מדיניות חברת הביטוח והוראות החוק הרלבנטיות - הם המחייבים בלבד !
כל פעולה במוצר פנסיוני או קבלת ייעוץ בנוגע לכדאיות החיסכון באמצעות מוצר פנסיוני יש לעשותה באמצעות בעל רישיון מתאים.
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
למען הסר ספק, המידע בטבלה אינו מתייחס לקרנות פנסיה וקופות גמל אחרות אלא אך ורק לפוליסות ביטוח בחברות ביטוח


פוליסות ביטוח חיים מבטיחות תשואה - חוזר אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון - חוזר ביטוח 2012-42 - טיוטה מיום 12.08.2012

בקשה לפרסם לציבור את האופן שבו על חברת ביטוח לפעול לאחר תום תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה במקרה שבו המועד האמור קדם למועד שבו צפוי המבוטח להגיע לגיל פרישת חובה - מכתב שהועבר לרו"ח שרעבי הראל - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 21.08.2016.


קופות גמל מבטיחות תשואהקופות גמל מבטיחות תשואה
מספר שם הקופה גוף מנהל
120 מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5% מיטב דש גמל ופנסיה
529 מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5% מיטב דש גמל ופנסיה
528 הפניקס גמולה מבטיחת תשואה (לשעבר אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה) הפניקס פנסיה וגמל
530 מנורה מבטחים יותר מסלול א מנורה מבטחים פנסיה וגמל
531 מנורה מבטחים יותר מסלול ב מנורה מבטחים פנסיה וגמל
532 מנורה מבטחים יותר מסלול ג מנורה מבטחים פנסיה וגמל
533 מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע מנורה מבטחים פנסיה וגמל
536 מנורה מבטחים אמיר מדד בגין מנורה מבטחים פנסיה וגמל
539 בר א כלל פנסיה וגמלקרנות פנסיה חדשות - מידע על הבטחת תשואה לעמיתים בקרן פנסיה חדשה


הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה - פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־ 2022), התשפ"ב - 2021 - תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - מס' 26 - 15/11/2021

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.