דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תגמול בכירים I תכנון מס I תגמול נדחה כתוספת לחיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני כחלק מתגמול בכירים
 
מבנה ההפרשות לחסכון פנסיוני (החל מינואר 2008)
חסרונות
 • קיימת תקרה להפקדות לקצבה.
 • ברמות שכר גבוהות - חיוב שוטף במס בגין ההפקדות מעבר לתקרה. (זקיפת שווי למס)
 • העדר נזילות והעדר האפשרות לפדיון הכספים בטווח הקצר והבינוני. (בעייתיות בעת פרישה מוקדמת).
 • העדר האפשרות המעשית לייעד חלק ניכר מהכספים לקבלתו בסכום חד פעמי (אלא כקצבה). 
תכניות הסכם תגמול בכירים - תגמול נדחה - תכנון מס לעובד ולמעביד
 
אלטרנטיבת מיסוי ונדבך נוסף לחיסכון הפנסיוני
 • שימוש בתכניות פרט שאינן בעלות אישור כקופת גמל.
 • הון או קצבה.
 • צבירת חיסכון במסגרת תכנית בבעלות המעסיק "עבור העובד" באמצעות כלים אחרים ובאמצעות נאמן.
 • התחייבות לדיווח לרשויות המס בעת המשיכה.
 • אין תקרה להפקדות.
 • מחייב דיווח, הצגה וגילוי נאות בדוחות הכספיים של החברה (המעסיק)
 • העובד - דיווח על בסיס מזומן, דהיינו הכרה בהכנסה וחיוב במס רק בעת "קבלת הבעלות" על הכספים בפועל במועד שנקבע מראש בהסכם.
 • המעביד - לא ניתן להכיר בהוצאה לצורך מס באופן שוטף - הכרה בהוצאה אצל המעביד - רק במועד  "העברת הבעלות" על הכספים בפועל לעובד, במועד שנקבע מראש בהסכם.
 • מיסוי הרווחים השוטפים - מיסוי הרווחים יחול על המעביד על כל המשתמע מכך.
 • תכנון מס הדורש טיפול מקצועי, ליווי ומעקב.
 
יתרון בולט ועיקרי לעובד
 
העובד מדווח למס הכנסה רק בעת קבלת הבעלות על הכספים בפועל  (דהיינו: על בסיס מזומן) ובדרך זו, תחת תכנון מס נכון (לאחר בדיקה) הוא עשוי להפחית משמעותית את נטל המס החל על הכנסותיו.
 
המשמעות: דחיית ההתחשבנות במס ותכנונה.
 
יתרונות למעביד
 • תמריץ לעובדים בכירים להישאר בחברה.
 • אפשרות לחברה להעניק לעובדיה בונוסים תוך דחיית מועד הזכאות לקבלתם.
 • הפקדות המעביד לא מוכרות כהוצאה בידיו בעת ההפקדה אלא רק במועד "העברת הבעלות" על הכספים בפועל לעובד, במועד שנקבע מראש בהסכם.. - למעסיקים מסויימים ייתכנו יתרונות גלומים בדחיית מועד ההכרה בהוצאה, לדוגמא חברה שיש לה הטבות מס למשך תקופה קצובה בשל היותה "מפעל מאושר".
 
על מה מתבסס התגמול הנדחה ?
 • סעיף (18א) לפקודת מס הכנסה
 • סעיף (18ב) לפקודת מס הכנסה
 • פסיקה
 
למעשה, מדובר בתכנון מס ובדחיית מס לגיטימיים והכל בהתקיים כל התנאים על פי חוקי המס והפסיקה
 • גידול בחיסכון נטו.
 • חסכון דחוי לתקופה שלאחר הפרישה
 • פתרון לירידה בהכנסות בעת פרישה מוקדמת.
 • העובד חוסך יותר "בעל כורחו" על חשבון הצריכה השוטפת במהלך תקופת העבודה.
 
חיסכון בתכניות פרט (שאינן מאושרות כקופות גמל)
 
 
הסכמי עבודה וגילוי נאות
 
יש לתת את הדעת בכל הקשור לתגמול נדחה - במסגרת הסכמי העבודה.
 
יש לשים לב לעניין גילוי נאות בדיווחי החברה.
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מבוסס על פרשנותנו לחוקי המס והפסיקה נכון להיום, הנושא לכשעצמו, במתכונתו הנוכחית ובכפוף לכל התנאים שהוצגו, למיטב ידיעתנו, טרם זכה להתייחסות רשויות המס ו/או טרם נבחן בבית המשפט באופן ישיר.
                                               
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
 זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.