דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מענק שנים עודפות

קו הפרדה אדום

(מתוך התקנון האחיד של עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות - מהדורה תשיעית, ינואר 2012)

 

מענק שנים עודפות – סעיף 12 לתקנון האחיד

א. מבוטח שצבר בקרן חודשי ביטוח עודף יהיה זכאי לקבל מהקרן סכום חד פעמי השווה למכפלת כל אלה (להלן: מענק שנים עודפות):

(1) סך כל חודשי ביטוח עודף שצבר המבוטח. לעניין זה לא יובא בחשבון חודש ביטוח עבורו זכאי המבוטח להחזר דמי גמולים כאמור בסעיף 14(ג) לתקנון;

(2) השכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל או השכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח לא פעיל, בהתאם לנסיבות העניין, ובכפוף לאמור בפרק ט' לתקנון;

(3) 6.25%.

ב. לגבי מבוטח בקרן שהינו מבוטח גם בקרן ותיקה שבהסדר אחת או יותר – יחושב מענק שנים עודפות בהתאם להוראות פרק יא' לתקנון.

חודש ביטוח עודף – חודש ביטוח בקרן בתכנית מקיפה בשל מבוטח שצבר לפני חודש זה 420 חודשי ביטוח או יותר בקרן.

לעניין הגדרה זו –

(1) לגבי מבוטח בקרן בתכנית מקיפה שצבר בה חודשי ביטוח בתכנית יסוד – יובא בחשבון כל חודש ביטוח בקרן בתוכנית יסוד כשהוא מוכפל ביחס שבין שיעור דמי גמולים המרבי לתכנית יסוד לפי הוראות הדין שהיו בתוקף באותו החודש לבין שיעור דמי גמולים המרבי לתכנית מקיפה לפי הוראות הדין שהיו בתוקף באותו החודש;

(2) לגבי מבוטח בקרן שהיה נכה מלא וקיבל קצבת נכות – לא יובא בחשבון חודש בו הוא קיבל קצבת נכות מהקרן בשל נכותו המלאה;

(3) לגבי מבוטח שהיה נכה חלקי וקיבל קצבת נכות – יובא בחשבון כל חודש ביטוח בתקופת הנכות כשהוא מוכפל ביחס שבין הסכום של משכורת מבוטחת בגין דמי גמולים לבין המשכורת המבוטחת באותו החודש.
 
 
הערה חשובה: אגב, גם במסגרת פנסיה תקציבית ייתכן תשלום מענק שנים עודפות (ואולם לעניין ההגדרה, לפי הקבוע בפנסיה התקציבית).


 

מענק שנים עודפות עצמאי - לעניין כללי המיסוי - האם מדובר במענק שנים עודפות או בהחזר דמי גמולים חלק התגמולים ? כללי מיסוי החלים על מענק פרישה או כללי מיסוי החלים על היוון קצבה ?

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.