דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161 של עובד הוראה - דגשים לעניין הפקדות שנת שבתון

קו הפרדה אדום

מומלץ לקרוא בטרם פניה למס הכנסה !

הפקדות בקופות גמל ובקרן פנסיה בשנת שבתון על ידי קרנות השתלמות למורים או על ידי עגור קרן השתלמות למורים

לפי הוראות סעיף 5 א' לתקנון שירות עובדי הוראה המפורסם באתר משרד החינוך, הואיל ושנת ההשתלמות הוכרה כשנת ותק בהוראה בניהול ובפיקוח וכן הוכרה כשנת ותק לפנסיה ועל-מנת להבטיח זכות זאת, מתחייבת קרן ההשתלמות לשאת בהוצאות הכרוכות ברכישת זכויות הפנסיה בגין אותה שנה. חישוב ההפרשות לפנסיה, לעניין זה, ייעשה על בסיס המשכורת לפיה מחושב המענק ובהתייחס למשרתו הממוצעת.

עובדי הוראה רבים, ביום פרישתם ויציאתם לפנסיה, בעת פנייתם לקופות הגמל ולקרן הפנסיה על מנת לקבל אישורי יתרה עדכניים של כספי הפיצויים ושל כספי התגמולים שנצברו במהלך תקופת עבודתם לצורך מילוי טופס 161 או בעת פניה למסלקה הפנסיונית לקבלת מידע מפורט, מגלים "לראשונה" שנצברו להם גם כספי פיצויים וכספי תגמולים תחת שם מעסיק "קרנות השתלמות למורים" או "עגור".

בהתייחס לכספי הפיצויים שהופקדו בקופות הגמל ובקרן הפנסיה ומופיעים תחת שם מעסיק "קרנות השתלמות למורים" או "עגור" (לפי ההבהרות וההנחיות שקיבלנו מרשות המסים במהלך שנת 2021):

1. אין לכלול כספי פיצויים אלו בטופס 161 ובטופס 161א של משרד החינוך בעת הפניה לפקיד השומה (מס הכנסה) לצורך קבלת אישורים לקופות ולקרן הפנסיה. לא מדובר בכספי פיצויים של מעסיק משרד החינוך.

2. מאחר ולא היו יחסי עובד מעביד בין עובד ההוראה שהיה בשבתון לבין קרנות ההשתלמות למורים או עגור ולא באמת מדובר במעסיק לשעבר של העובד - כספי פיצויים אלו מהווים הכנסה חייבת במס לפי שיעור המס השולי של העובד !

3. על מנת לבצע התחשבנות מס על כספי פיצויים אלו לפי הנחיות רשות המסים יש לפנות לפקיד השומה (מס הכנסה) כאשר מצויידים באישורי יתרה עדכניים מקופות הגמל ומקרן הפנסיה בצירוף מספר תיק הניכויים של קופות הגמל וקרן הפנסיה בלבד (אין טופס 161 ולא ניתן לדרוש טופס 161 מקרנות ההשתלמות למורים או מעגור לעניין כספי פיצויים אלו).


עדכון נכון לפברואר 2022:

ראו מכתב מפורט כולל דוגמא מפורטת שהועבר ביום 14/02/2022 לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל – ברשות המסים בישראל בבקשה דחופה לסייע לפורשים, עובדי הוראה בתהליך משיכת כספי הפיצויים מקופות הגמל ומקרנות הפנסיה בעת סיום עבודה או פרישה, להלן הקישור- פדיון כספי פיצויים (שהופקדו על ידי קרנות ההשתלמות למורים או על ידי עגור קרן השתלמות בשנת שבתון) על ידי עובד הוראה מקופות הגמל ומקרנות הפנסיה בעת סיום עבודה או פרישה .

באמצעות עיון במכתב זה, ניתן להכיר את הסיטואציה הייחודית הזו והבעיות בהן נתקלים הפורשים, עובדי ההוראה.

עדכון נכון למרץ 2022:

ביום 03/03/2022 נתקבלה תגובה מעודדת לפנייתנו מעלה, מרו"ח רונית כהן - מנהלת מחלקת קופות גמל - ברשות המסים בישראל במסגרתה היא הציעה לקיים פגישה עם כל הגורמים הרלבנטיים במטרה למצוא פתרון לבעיה. לתגובתה היא כיתבה את כל הגורמים (מנהל מחלקת קופות הגמל ברשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, מנהל נציבות שירות עובדי המדינה, נציגי קרנות ההשתלמות למורים ועבדכם הנאמן עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי) והציעה 3 מועדים חלופיים לפגישה. ואולם, למצער, אנשי רשות שוק ההון ונציבות שירות עובדי המדינה לא טרחו להגיב לפנייתה וכמובן שלא התקיימה כל פגישה בנושא. לא נותר לנו אלא להודות לרו"ח רונית כהן שהגיבה לפנייתנו וניסתה לקדם מציאת פתרון לבעיה.

ההנחיות הקובעות הן אך ורק של רשות המסים בישראל, מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד, שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
5 טעויות נפוצות של מורים בעת פרישה מוקדמת או יציאה לפנסיה בגיל פרישהשירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.