דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161 של עובד הוראה - דגשים לעניין הפקדות שנת שבתון

מומלץ לקרוא בטרם פניה למס הכנסה !

הפקדות בקופות גמל ובקרן פנסיה בשנת שבתון על ידי קרנות השתלמות למורים

לפי הוראות סעיף 5 א' לתקנון שירות עובדי הוראה המפורסם באתר משרד החינוך, הואיל ושנת ההשתלמות הוכרה כשנת ותק בהוראה בניהול ובפיקוח וכן הוכרה כשנת ותק לפנסיה ועל-מנת להבטיח זכות זאת, מתחייבת קרן ההשתלמות לשאת בהוצאות הכרוכות ברכישת זכויות הפנסיה בגין אותה שנה. חישוב ההפרשות לפנסיה, לעניין זה, ייעשה על בסיס המשכורת לפיה מחושב המענק ובהתייחס למשרתו הממוצעת.

עובדי הוראה רבים, ביום פרישתם ויציאתם לפנסיה, בעת פנייתם לקופות הגמל ולקרן הפנסיה על מנת לקבל אישורי יתרה עדכניים של כספי הפיצויים ושל כספי התגמולים שנצברו במהלך תקופת עבודתם לצורך מילוי טופס 161 או בעת פניה למסלקה הפנסיונית לקבלת מידע מפורט, מגלים "לראשונה" שנצברו להם גם כספי פיצויים וכספי תגמולים תחת שם מעסיק "קרנות השתלמות למורים".

בהתייחס לכספי הפיצויים שהופקדו בקופות הגמל ובקרן הפנסיה ומופיעים תחת שם מעסיק "קרנות השתלמות למורים" (לפי ההבהרות וההנחיות שקיבלנו מרשות המסים במהלך שנת 2021):

1. אין לכלול כספי פיצויים אלו בטופס 161 ובטופס 161א של משרד החינוך בעת הפניה לפקיד השומה (מס הכנסה) לצורך קבלת אישורים לקופות ולקרן הפנסיה. לא מדובר בכספי פיצויים של מעסיק משרד החינוך.

2. מאחר ולא היו יחסי עובד מעביד בין עובד ההוראה שהיה בשבתון לבין קרנות ההשתלמות למורים ולא באמת מדובר במעסיק לשעבר של העובד - כספי פיצויים אלו מהווים הכנסה חייבת במס לפי שיעור המס השולי של העובד !

3. על מנת לבצע התחשבנות מס על כספי פיצויים אלו לפי הנחיות רשות המסים יש לפנות לפקיד השומה (מס הכנסה) כאשר מצויידים באישורי יתרה עדכניים מקופות הגמל ומקרן הפנסיה בצירוף מספר תיק הניכויים של קופות הגמל וקרן הפנסיה בלבד (אין טופס 161 ולא ניתן לדרוש טופס 161 מקרנות ההשתלמות למורים לעניין כספי פיצויים אלו).


עדכון נכון לינואר 2022:

1. מצד אחד, מונחת לפנינו דוגמא למקרה בו הפורש פעל לפי כל ההנחיות המתוארות ואולם מסיבות שאינן ברורות לנו (אנו רק יכולים להניח כי בשל בורות הרפרנט במשרד פקיד השומה בסוגיה זו ובשל עניינים טכניים תפעוליים פשוטים...) בעת ביקורו במשרד פקיד השומה לא קיבל הפורש אישורים מפקיד השומה עבור הקופות כנדרש. נכון לרגע זה אין בידיו את כל האישורים הדרושים לו והוא טרם ניסה מזלו בשנית.

2. מצד שני, מונחת לפנינו דוגמא למקרה דומה בו הפורש גם לא קיבל את האישורים כנדרש בעת ביקורו הראשון במשרד פקיד השומה ואולם לאחר ביקור נוסף, קיבל אישורים בהם צוין שם המעסיק "משרד החינוך" ונתקבל פטור ממס על כספי פיצויים אלו למרות שלא ביקש זאת הפורש במסמכים שהגיש לפקיד השומה...וכן הצהיר מפורשות שמדובר בהפקדות בתקופת שבתון על ידי קרן ההשתלמות "עגור" ולא על ידי משרד החינוך.. (אישורים אשר לפי הנחיות רשות המסים כמתואר מעלה, שגויים..שכן לשיטתה לא מגיע לו פטור ואין מדובר בכספי מעסיק משרד החינוך...).

3. נכון לעכשיו, יד ימין אינה יודעת שמאל, אין לנו דרך מעשית לצפות איך ינהג פקיד השומה במקרה הבא, פנינו בנושא לרשות המסים בבקשה לבירור חוזר של ההנחיות שניתנו לנו ואולם טרם קיבלנו מענה לפנייתנו בנדון.

4. עוד נוסיף כי מצד הקופות כדוגמת כלנית, הפורשים מקבלים מידע סותר ותשובות סותרות, מצד אחד בעת הפניה לקבלת "טופס עזר למילוי טופס 161" (דיווח הקופה על ערכי הפדיון של כספי הפיצויים שנצברו בקופה תוך חלוקה בין המעסיקים השונים) הם מקבלים אישור נפרד לכל מעסיק/לכל משלם, האחד בגין מעסיק משרד החינוך (לדוגמא), השני בגין משלם בשם קרנות השתלמות למורים או עגור (לדוגמא). מצד שני בבואם לבצע משיכה של כספי הפיצויים, נטען בפניהם כמו בדוגמא הראשונה כאן, כי עד אשר לא יספקו לקופה אישור מפקיד השומה, מעודכן, כולל, אחד המכסה את כל יתרת הפיצויים בקופת הגמל ללא יוצא מן הכלל, גם הכספים שהופקדו על ידי משרד החינוך וגם הכספים שהופקדו על ידי קרנות ההשתלמות למורים בתקופת השבתון, הם לא יכולים לבצע את הפדיון של הכספים לבקשתו של הפורש. דהיינו הפורש נופל בין הכיסאות, בין פקיד השומה, לבין "הנחיות רשות המסים", לבין המעסיקים, לבין הקופות. טרם אנו יודעים לעדכן לגבי הדוגמא השניה, בה הפורש קיבל אישורים מפקיד השומה כאשר בכולם מצויין שם המעסיק "משרד החינוך", האם הצליח לבצע פדיון של כל כספי הפיצויים כולל כספים שהופקדו על ידי עגור בתקופת השבתון. נשוב ונעדכן...
ההנחיות הקובעות הן אך ורק של רשות המסים בישראל, מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד, שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.