דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

5 דברים שהאוצר יכול היה לעשות במקום רשת ביטחון...


מאת: אמיר גבאי, רו"ח


מאז תחילת השנה ועד היום, חולל משרד האוצר שינויים חקיקתיים מרחיקי לכת בתחומי הפנסיה, קופות הגמל והמס. שינויים אלו פוגעים בכלל החוסכים בקופות הגמל ומערימים קשיים בפרט על אלו הנאלצים בתקופה זו לעזוב את מקום עבודתם או פורשים לגמלאות. במאמר זה נתייחס לחמישה דברים שהאוצר יכול היה לעשות במקום לפרוש רשת ביטחון...


1. לקבוע מבחן גיל


בינואר 2008 התקבל בכנסת,
תיקון 3 ל"חוק קופות גמל" אשר קבע בין היתר כי משיכת כספים, למעט כספי פיצויי פיטורים, בידי עמית מ"קופת גמל לא משלמת לקצבה" (שמה החדש של קופת גמל...), תיעשה רק באמצעות העברתם ל"קופת גמל משלמת קצבה" (שמה של קרן פנסיה או פוליסה לקצבה...). במילים פשוטות אומר לנו המחוקק כי להבדיל מכספי פיצויי פיטורים אותם נוכל למשוך בסכום חד פעמי, את יתרת הכספים דהיינו חלק התגמולים, חלקם או כולם, בכפוף להוראות החוק ולתקנות, נוכל לקבל רק בדרך של קצבהחודשית.

איך זה משפיע על אנשים אשר כבר פרשו מעבודתם ?


מבלי להביא בחשבון עשרות אלפי אנשים שפרשו במסגרת פנסיה מוקדמת, קרוב ל- 10% מהאוכלוסייה בישראל הינה מעל גיל 65 ועשרות אלפי גמלאים ממשיכים כהרגלם להפקיד כספים בקופות גמל אם באופן עצמאי ואם דרך תלוש הפנסיה, גם לאחר ינואר 2008, כספים אשר את חלקם או כולם לא יוכלו הם בהכרח למשוך כסכום חד פעמי פטור ממס כבעבר אלא רק כקצבה חודשית חייבת במס. מתי ? הרי הם כבר גמלאים...

בדאגתו של האוצר לגמלאים של המחר, שכח הוא בדרך את הגמלאים של היום. כל מה שצריך היה המחוקק לעשות, הוא לקבוע במסגרת התיקון לחוק - "מבחן גיל" ובכך לאפשר לעשרות אלפי גמלאים להמשיך להפקיד כספים בקופות הגמל ולמשוך בעתיד את אותם הכספים כסכום חד פעמי פטור ממס.


מה האוצר עושה במקום זאת ?


לאור אי הבהירות ששררה בקרב ציבור החוסכים בקופות הגמל במהלך השנה האחרונה, ביום 20/08/2008 הורה משרד האוצר לקופות הגמל לאפשר לעמיתים (המעוניינים בכך...) למשוך בחזרה את הכספים אשר הפקידו בקופות הגמל מאז ינואר 2008 ועד ליום 30/06/08 בלבד. את הבקשה למשוך את הכספים על העמיתים להגיש עד ליום 31/12/08. השאלה הנשאלת: מי יפצה את אותם העמיתים על ההפסדים שנגרמו להם בשנה האחרונה ולו בשל השקעה לטווח קצר בדיעבד, האם זה הזמן לאלץ את אותם עמיתים למשוך את הכספים בחזרה ?


2. משלמים מס פעמיים או מוותרים על תשואה מובטחת


ביום 15/04/08 קבע משרד האוצר בין היתר כי העברת כספי
פיצויי פיטורים שמבקש עובד, במועד עזיבת מקום העבודה, להעביר לחשבון עמית עצמאי בקופת הגמל (דהיינו להשאיר בקופה לאחר ניכוי המס) מהווה למעשה "הפקדה חדשה" ולפיכך מאחר ולכאורה בוצעה ההפקדה החדשה לאחר ינואר 2008, את אותם כספי פיצויי הפיטורים ה"נזילים" עליהם שולם כבר המס, את חלקם או כולם יוכל העובד למשוך בעתיד רק כקצבה. מה הבעיה ? באופן מעשי נוצר מצב בו העובד עשוי לשלם מס פעמיים, פעם אחת שילם מס על כספי הפיצויים בעת שעזב את מקום עבודתו ופעם שנייה הוא עשוי לשלם מס על אותם הכספים כאשר יקבל אותם כקצבה חודשית אם בחר להשאיר את הכספים בקופה.הבעיה חמורה עוד יותר כאשר הפיצויים נמצאים בפוליסת ביטוח מנהלים מבטיחת תשואה והעובד אינו מעוניין למשוך את הכספים ולוותר על התשואה המובטחת לו לטובת שמירה על נזילות הכספים כשהם בכיסו. מה העובד יכול לעשות ? חלק מהעובדים יכולים לבצע "רצף זכויות פיצויים" ובכך להימנע מהפיכת הכספים לקצבה, אולם רק במידה וממשיכים הם לעבוד. ומה לגבי אותם עובדים הפורשים לפנסיה ואינם ממשיכים לעבוד ? לצערי עד לרגע זה, בחר משרד האוצר שלא להשיב לכל פניותינו הרבות בנושא זה ולפיכך אם האוצר יבחר שלא לפעול למציאת פתרון עבור הפורשים עוד בחודש הקרוב,פורשים רבים ייאלצו למשוך את הכספים, ואת זה כאמור ניתן לעשות עד ליום 31/12/08 בלבד ורק לגבי כספי פיצויים של פורשים שהועברו למעמד עצמאי לאחר ניכוי המס (הושארו בקופה לאחר הפרישה), בין החודשים ינואר - יוני 2008 בלבד. שוב נשאלת השאלה האם זה הזמן לאלץ את העמיתים בקופות הגמל למשוך את הכספים ולאלץ את המבוטחים בפוליסות מבטיחות תשואה – לוותר על התשואה המובטחת להם עד לתום תקופת הביטוח ?

3. חקיקת מס רטרואקטיבית – איך זה ייתכן


ביום 29/06/08, על בסיס תזכיר חוק בלבד עם תחולה רטרואקטיבית החל מינואר 2008, לראשונה קבעה רשות המסים תקרה לכספי פיצויי פיטורים אותם עובד יכול לייעד ל-
רצף זכויות פיצויים (דהיינו דחיית ההתחשבנות ותשלום המס למועד מאוחר יותר) וזאת לגבי עובדים אשר לאחר ינואר 2008 עזבו מקום עבודתם האחד והחלו לעבוד במקום עבודה חדש. משמעות הדבר שפורשים רבים נאלצו לשלם מס ביתר על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה במועד החלפת מקום עבודתם. ביום 27/08/08 הגישה חברת בי. פור יועצי פרישה בע"מ 4 ערעורי מס בעניין זה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשמם של 4 פורשים. אנו ממליצים להמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא זה ובמידת הצורך לשקול הגשת ערעור על החלטת רשות המסים בנוגע לפרישתכם. שוב, זה לא הזמן ובוודאי לא הדרך, להגביל את ההפקדות לקופות הגמל ולמנוע מהציבור מימוש זכותו לתכנן את המס באופן לגיטימי על פי החוק הקיים...


4. תקנות הניוד החדשות אוכלות לנו את החיסכון הפנסיוני שלנו


בתחילת חודש אוקטובר, נכנסו לתוקף
תקנות הניוד החדשות. בין היתר קובעות התקנות כי משך הזמן בו מחויבות על פי חוק, קופות הגמל לפעול, לביצוע העברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת – הוארך לכדי עד 20 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה של העמית להעברת הכספים. כאמור עד לכניסת השינוי לתוקף, משך הזמן היה עד 7 ימי עסקים בלבד. בתקופה בה יש תנודות קיצוניות בשוק ההון וקופות הגמל סופגות הפסדים משמעותיים, עד כדי 25% ויותר מסך הכספים שצבר העמית בקופה במהלך תקופה כל כך קצרה, יכולת התגובה של העמיתים לשינויים חשובה מעיין כמוה וציבור שלם מעוניין להעביר את הכספים מקופה אחת לקופה אחרת מתוך רצון לנקוט בפעולת מנע מהמשך צבירת הפסדים, לדוגמא במקרה של פורש מהעבודה המעוניין להעביר את הכספים שצבר בקופת גמל הכוללת מרכיב מנייתי לקופת גמל אחרת בה אין מרכיב מנייתי ו/או רמת החשיפה לסיכון נמוכה הרבה יותר. במקום לאפשר לאותו הפורש למזער את הנזקים ולפעול מהר ככל האפשר להשלמת הפעולה וביצוע ההעברה תוך עד 7 ימי עסקים, חצי נחמה..(גם כך בפועל, עד היום, לא הקפידו כל מנהלי קופות הגמל על ביצוע התקנות כלשונן...) האוצר בחר לתת "פרס" למנהלי קופות הגמל והאריך את משך ביצוע ההעברה לכדי 20 ימי עסקים ! לעניות דעתי, ללא כל הצדקה ובוודאי שלא במקרה של העברת קופות גמל רגילות ללא מרכיב ביטוח....בתקופת החגים, בחודש אוקטובר , אשר במהלכו ספגו קופות הגמל הפסדים כבדים , אם נוסיף את ימי החג לימי העסקים..בחישוב מהיר ניתן להסיק שגם אם עמית בקופת גמל בתחילת חודש אוקטובר רצה וביקש להימלט מהפסדים נוספים, לא יכול היה לעשות זאת עד תחילת חודש נובמבר בשל העדר קבלת מענה ממנהלי קופות הגמל לבקשתו להעביר את הכספים במשך תקופה ארוכה מדיי ומיותרת. דוגמא נוספת לזחיחות הדעת ואזלת היד של מנהלי קופות הגמל היא שגם כאשר העמית מעוניין לעבור בין קופת גמל אחת לבין קופת גמל אחרת, באותו גוף פיננסי, תחת אותה קורת גג ! מנהלי קופות הגמל המצוידים בתקנות החדשות, טוענים בפני העמית כי מדובר בכל מקרה בקופות גמל שונות ולפיכך אינם מתחייבים לבצע את הפעולה, בפחות מ..20 ימי עסקים..כמה חבל שזה השירות שזוכה לו לקוח המעוניין להמשיך להפקיד את עתידו הכלכלי בידיים של אותו גוף פיננסי... לסיכום, נוצר הרושם כי תקנות הניוד החדשות המתייחסות למשך הזמן לביצוע הפעולות הללו, משרתות את הגופים הפיננסיים במאמציהם לשמר את הלקוחות גם בתקופות כאלו וגם במצבים בהם המוצר ואפיק ההשקעה אינם בהכרח תואמים לצרכי הלקוח, יותר מאשר הן משרתות את הלקוחות עצמם ואף נהפוכו...


5. לסיום, לאן נעלם לנו הפטור ממס הן על הקרן והן על הרווחים בקופות הגמל


מבלי להרחיב מחדש ולדייק בדברים עד כדי בלבול ובכפוף לכל ההסתייגויות, נסיים בנושא בו התחלנו את המאמר, כאמור בינואר 2008 התקבל בכנסת, תיקון 3 ל"חוק קופות גמל" אשר קבע בין היתר כי משיכת כספים מקופת גמל... תיעשה רק בדרך של קצבה חייבת במס (למעט כספי פיצויים ובכפוף לכל האמור בתקנות קופות הגמל...) ניתן לומר כי משמעות הדבר באופן מעשי לגבי רבים מאיתנו (ראו את התנאים לפטור ממס על היוון קצבה שזו הדרך החדשה למשוך כספים בסכום חד פעמי מקופת גמל ותבינו...), כי תם עידן החיסכון בקופות הגמל בו הן הקרן והן הרווחים, פטורים ממס בעת המשיכה. ושוב נשאל בפעם האחרונה, האם זה הזמן ובכלל, להטיל מיסוי כבד על מה שנשאר מהחיסכון הפנסיוני שלנו ?

אם כך, עולה מסקנה אחת ויחידה – לתקן את תיקון 3 ומייד...

לעדכונים ולמעקב אחר התפתחויות בנושאים אלו, כנסו לאתר פרישה ותכנון מס – www.prisha.co.il .

במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
 
הכותב הוא רו"ח, מומחה למיסוי ופרישה


רשת ביטחון - שאלות ותשובות - משרד האוצר
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.