דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מסלול ירוק - העברת ניירות ערך בין קרובים ללא אירוע מס

קו הפרדה אדום

הנחיות מחלקת שוק ההון - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2019 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 68העברות של ניירות ערך נסחרים בין קרובי משפחה המתבצעות במתנה (העברה ללא תמורה), מחייבות במקרים רבים פניה לרשות המסים על מנת לקבל אישור ניכוי מס במקור לאדם שביצע את ההעברה וכן על מנת לקבוע את מחיר קניה לקרוב המשפחה שקיבל את ניירות הערך.

העברת ניירות ערך כמתואר לעיל, ללא פניה לרשות המסים וקבלת אישור פרטני לכל העברה, הייתה גוררת ניכוי מס במקור בגינה וכן רישום עלות אפס אצל הקרוב מקבל ניירות הערך. 

במטרה להקל על תושבי ישראל המבקשים להעביר ניירות ערך לקרוביהם מבלי שהעברה זו תחשב אירוע מס לצרכי ניכוי מס במקור ובמטרה למנוע ניכוי מס ביתר אצל קרוביהם כך שאלו יקבלו את עלות הרכישה של הקרוב שהעביר להם את אותם ניירות, רשות המיסים תאפשר את העברת ניירות הערך בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק, וזאת החל מה- 1.1.2019 .

המסלול הירוק מיועד להעברת ניירות ערך נסחרים, במתנה ללא תמורה ובתום לב, בין יחיד לקרובו תושבי ישראל. (קרוב לעניין זה אח/אחות, אב/אם, סב/סבתא, צאצא וצאצא של בן הזוג, ובן זוגו של כל - אחד מאלה. וכן צאצא של אח/אחות ודוד/דודה). 

המסלול נגיש באופן ישיר למבקשים באמצעות חברי הבורסה.הצהרה בדבר העברת ניירות ערך ללא תמורה בין קרובים תושבי ישראל בעסקה מחוץ לבורסה - טופס 2514

עמדה מספר 09/2016 - הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר - מתוך רשימת עמדות חייבות בדיווח בנושא מס הכנסה


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.