דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תהילת אורי ניהול משאבי אנוש בע"מ נ' פקיד שומה אשקלון

קו הפרדה אדום

ע"מ 28796-05-16 - תהילת אורי ניהול משאבי אנוש בע"מ נ' פקיד שומה אשקלון - פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע - מיום 16/02/2020 בנושא: מועד זכאות לפטור ממס על כספי פיצויים (רק בעת ניתוק יחסי עבודה ולא במהלך תקופת העבודה).


ע"מ 28796-05-16 - תהילת אורי ניהול משאבי אנוש בע"מ נ' פקיד שומה אשקלון - פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע - מיום 16/02/2020 -  לחץ לצפיה - קובץ PDF

פטור ממס על כספי פיצויי פיטורים - רק בעת ניתוק יחסי עבודה ולא במהלך תקופת העבודה !

להלן ציטוטים נבחרים מתוך פסק הדין:

"השלימה המערערת את חבותה באמצעות תשלום שכר שוטף לעובדים הזרים בגובה ההפרש שבין סכום הפיקדון לבין 8.33% משכרם. תשלום זה סווג בתלוש המשכורת של העובדים הזרים תחת רכיב "השלמה לפיצויים", באופן שתאם את פסיקת בית הדין לעבודה בעניין זה. המערערת הוסיפה וטענה כי בפיטוריהם של העובדים הזרים ערכה עמם 'גמר חשבון', וקיזזה את 'רכיב הפיצויים' מפיצויי הפיטורים ששילמה לעובדים הזרים.

בשל כך טענה המערערת שלא מדובר בהכנסה לפי סעיף 2(2) בפקודה, אלא בתשלום על חשבון פיצויי פיטורים, הפטורים ממס על פי סעיף 9(7א)(א) בפקודה, ונמנעה מלנכות מס במקור בגין תשלום זה.

הפטור שניתן בסעיף 9(7א)(א) בפקודה מותנה בכך שהתשלומים שולמו לאחר סיום יחסי עובד ומעביד, ולא לתשלומים ששולמו במהלך יחסי עבודה, גם אם מדובר בתשלומים שאין לגביהם מחלוקת כי הם משולמים על חשבון פיצויי פיטורים.

סעיף 9(7א)(א)(1) בפקודה קובע פטור ממס ל-

"מענק הון שנתקבל עקב פרישה - עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה".

מטרתו של הפטור האמור סוציאלית בעיקרה, והיא להותיר בידי עובד שפרש מעבודתו אמצעי קיום. וכפי שבואר ברפאל, כרך א, עמ' 352 -"ביסודו של פטור זה עומדת מדיניות חברתית, שהתגבשה במשך שנים רבות, אשר מטרת לאפשר לנישום השכיר, הפורש מעבודתו לאחר שנים רבות, לעמוד ברשות עצמו בעזרת מענקי הפרישה שקיבל, או, במקרה של מות הנישום, לאפשר לשאריו אמצעי קיום".

עיון בסעיף 9(7א)(א)(1) בפקודה מעלה בראש ובראשונה כי הפטור מותנה בכך שהתשלום שולם לעובד "עקב פרישה", וכפי שהוגדר ברפאל, כרך א', עמ' 352, "... הפטור חל רק על הכנסה המשתלמת עם פרישתו של הנישום מעבודתו, בין בחיים ובין כתוצאה ממות. עוד צוין כי "לביטוי "פרישה" שבסעיף 9(7א) יש לתת פירוש נרחב ביותר, המכניס תחת כנפיו כל אירוע הגורם לניתוק בפועל של יחסי מעביד ועובד ובכלל זה, פרישה מרצון וגם פרישה מאונס" (שם, עמ' 357), וראו גם עמ"ה (ת"א) 377/69 מרוה אשר נ' פקיד השומה תל אביב, פסקים (מחוזיים) עמ' 171. בהעדר פרישה בפועל לא פטור התשלום ממס, (ראו למשל עמ"ה (חי') 28/72 שאול נ' פקיד שומה חיפה, פד"ה ה' 177).

ניסיונות שנעשו לזכות בפטור על פי הסעיף האמור, תוך ניסיון להציג נסיבות של "פרישה" כביכול, נדחו על ידי בתי המשפט כעסקה מלאכותית. כך למשל נקבע בעמ"ה (ת"א) 157/77 יהלומי דסקל בע"מ נ' פקיד השומה גוש דן, פד"א י"א 129, כי תשלומים ששולמו בגין פיצויי פיטורין בהעברת עובדים לחברה חדשה, לפרק זמן של מספר חודשים, והחזרתם לחברה המקורית לאחר מכן, אינם פטורים ממס, כיון שלא הייתה זו פרישה, והעברת העובדים מחברה לחברה הייתה בגדר עסקה מלאכותית.

עוד מלמד סעיף הפטור על כך שהפטור לא ניתן על תשלום ששולם על חשבון "פיצויי פיטורים" דווקא, אלא על כל תשלום המשולם במסגרת הפרישה ועקב הפרישה. כפי שנפסק, גם תשלומים שאינם בגדר פיצויי פיטורים נכנסים לתחולת הפטור (ראו למשל פרשת נסים והפסיקה המוזכרת שם).

סעיף הפטור מותנה כאמור ב"פרישה", הן לאור לשונו, הן לאור תכליתו לעודד קבלת אותם כספים בנסיבות של פרישה מעבודה, לבל ייפול הפורש ממעגל העבודה (או יורשיו במקרה של פטירה חלילה) על קופת הציבור, בהעדר אמצעי מחיה כלשהם. לפיכך לא ניתן ליהנות מהפטור כל עוד לא פרש העובד מעבודתו. גם בנסיבות שבהן מדובר בתשלום ששולם לעובד עקב מצוקה כספית שבה הוא שרוי, או בשל אירוע חד פעמי שבו הוא זקוק לכסף, על חשבון פיצויי פיטורים עתידיים, לא ייהנה הסכום מהפטור הקבוע בסעיף 9(7א)(א) בפקודה.

כפי שציינתי קודם לכן, החיוב בתשלום מסוים לעובדים מכוח דיני העבודה אינו מקנה לסכום המשולם פטור ממס, כפי שגם שכר העבודה שבו מחויב המעביד אינו פטור ממס. מערכת הפטורים ממס, לרבות הפטור הקבוע בסעיף 9(7א)(א) בפקודה נועדה לתכליות ספציפיות, ובהעדר כל הוראה חוקית אין מקום להענקת פטורים שלא נקבעו בחקיקה במפורש.

לא למותר לחזור ולהזכיר כי המדיניות הכוללת של המחוקק הינה להפחית את הכדאיות הכלכלית שבהעסקת עובדים זרים. לא בכדי נמנע המחוקק מלהעניק פטור ספציפי ממס לתשלומים המשולמים לעובד זר כחלק ממשכורתו על חשבון פיצויי פיטורים, ואין מקום לפרש את הפטור הקיים כמיטיב דווקא עם העובדים הזרים בהטבה שאינה ניתנת לעובדים מקומיים".
מענק עקב פרישה או מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה

תשלום בגין מרכיבי הביטוח הפנסיוני בסיום העסקה - עובד זר - הבהרה - מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2018 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 95

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.