דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נגד PIV BV

קו הפרדה אדום

ע"א 5883/18 מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נגד PIV BV - מיום 02/12/2019 - פסק דין של בית המשפט העליון בנושא: הפחתת הפחת משווי הרכישה בעת חישוב מס שבח בעת מכירה.

  
ע"א 5883/18 מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נגד PIV BV - פסק דין של בית המשפט העליון מיום 02/12/2019 - לחץ לצפיה - קובץ PDF.

להלן ציטוטים מסכמים מתוך פסק הדין:

"הכלל: ברירת המחדל לבחינת החבות במס שבח היא כי הנישום ניכה את מלוא הסכומים הניתנים לניכוי כפחת מהכנסתו החייבת בגין המקרקעין במס הכנסה. כנגזר מכך נקודת המוצא היא כי יש להפחית את מלוא סכומי הפחת משווי הרכישה בעת חישוב מס השבח.

החריג לכלל: נישום שדיווח כדין על הכנסותיו ושילם את המס המתחייב, ואשר יעמוד בנטל להוכיח כי נמנע במסגרתם מניכוי מלוא הסכומים הניתנים לניכוי כפחת מהכנסתו החייבת במס הכנסה, זכאי לכך שסכומי הפחת שלא נוכו כאמור לא יתווספו לחישוב השבח (דהיינו, לא יופחתו משווי הרכישה)".

"ויובהר, קיימים מגוון מצבים בהם המחלוקת אינה מתעוררת, מטעמים שונים: ........ שנית, כאשר הנישום הוא יחיד, והוא בוחר לשלם מס על הכנסתו מדמי שכירות של דירת מגורים בשיעור של %10 בהתאם לסעיף 122(א) לפקודת מס הכנסה, הרי שסעיף 122 (ג) לפקודה קובע כי, מחד גיסא, הוא אינו זכאי לנכות פחת מהכנסתו מדמי השכירות, ואולם, מאידך גיסא, "לענין חישוב מס השבח החל במכירת הדירה, יווסף לשווי המכירה הסכום המרבי של הפחת או ההפחתה שניתן היה לנכותו לפי כל דין, אילולא סעיף קטן זה". 

משמעות הדברים היא שרואים נישום הבוחר במסלול זה כמי שניצל את אפשרות השימוש בפחת כאשר באים לחשב את השבח בעת מכירת הנכס (ראו גם גורמן ואהרונוביץ', בעמ׳ 468–469. (אין זאת אלה שההטבה הקבועה בסעיף 122 (א) לפקודת מס הכנסה מגלמת בחובה גם התחשבות בפחת אותו ניתן היה לנכות מההכנסה החייבת, ולפיכך רואים את הבחירה במסלול זה גם כמיצוי של אפשרות השימוש בפחת – התייחסות שמשמעה כי יש להוסיף את הפחת האמור למחיר המכירה, באופן המגדיל את השבח, על מנת למנוע כפל הטבה בגין אותו רכיב הוצאה".


הערות:

1. המסקנות והקביעות בפסק דין זה כמוזכר כאן, רלבנטיות למצב בו משכיר הדירה דיווח על ההכנסה מהשכרת הדירה במסלול מיסוי מס שולי, כלומר שהייתה הכנסה חייבת במס...

2. מסקנות וקביעות אלו אינן משנות את מצבו של משכיר דירה אשר נהנה מפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה למגורים או את מצבו של משכיר דירה אשר בחר לשלם את המס על ההכנסה מהשכרת דירה למגורים במסלול מיסוי של 10% - מצבים לגביהם אין כל שינוי באשר לתקפות הוראות פקודת מס הכנסה + הוראות החוזרים הרלבנטיים...הנוגעות לאופן חישוב השבח ביום המכירה של הדירה, לרבות התייחסות לנושא הפחת.ו"ע 10216-07-14 וימן נגד מנהל מס שבח מקרקעין - פסק דין של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג – 1963 שליד בית משפט המחוזי חיפה מיום 14/02/2016

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.