דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

בחסות האוצר: פגיעה בחוסכים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות

קו הפרדה אדום

פסגות מקבלת ממשרד האוצר "תעודת כשרות" לבצע מיזוג של קופות גמל וקרנות השתלמות תוך פגיעה ישירה בזכויות העמיתים וכולם שותקים. – ראו איך "תופרים" הוראת חוק לפי הצרכים של מי שמנהל את קופת הגמל הגדולה בישראל.

  
מאת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

בשנים האחרונות הורה משרד האוצר לכל הגופים הפיננסיים המנהלים את חסכונות הציבור, לצמצם את מספר קופות הגמל ומספר קרנות ההשתלמות שבניהולם כך שבסופו של התהליך, כל גוף פיננסי ינהל קופת גמל אחת וקרן השתלמות אחת (למען הסר ספק, הכוונה היא לצמצום מספר הסוגים, ה"מותגים" של הקופות והקרנות, בכל אחד מהגופים).

זו הסיבה שבמהלך השנים האחרונות מאות אלפי חוסכים בישראל קיבלו מקופת הגמל שלהם או מקרן ההשתלמות שלהם הודעה בכתב לפיה קופת הגמל שלהם או קרן ההשתלמות שלהם מתמזגת עם קופת גמל אחרת או קרן השתלמות אחרת, בהתאמה.

תהליך של מיזוג קופות גמל או מיזוג קרנות השתלמות – אין בו דבר חדש. אם כך מה נשתנה בינואר 2014 ?

בינואר 2014 פסגות ביצעה מיזוג של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות בישראל. לפי הנתונים שפורסמו בגמל – נט לחודש דצמבר 2013, יתרת הנכסים אשר מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ הינה 52,269,000,000 ש"ח !

כאשר ספינה גדולה כזו של כסף מבקשת הקלות מאנשי אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, במשרד האוצר, אשר בזה אחר זה עם פרישתם מהשירות הציבורי ממהרים לקפוץ על סיפונה של אחת מספינות הכסף, מסתבר שהיא מקבלת, גם כאשר אותן הקלות ניתנות לה על חשבון החוסכים.
 

מתוך כתבה של נועם שפורסמה בדה מרקר ביום 18/01/2011:

"בכירי אגף שוק ההון לשעבר תופסים עמדות מפתח בענף בתי ההשקעות. לאחר שהבוקר הודיע בית ההשקעות פסגות כי אריק פרץ, מי שהיה עד לפני שנה סגן הממונה על שוק ההון, ימונה לסמנכ"ל פסגות, כעת בית ההשקעות דש-איפקס מודיע כי ידין ענתבי, מי שהיה באותו זמן הממונה על שוק ההון והביטוח ימונה כמנכ"ל דש ניירות ערך".

מתוך כתבה של רון שטיין שפורסמה בגלובס ביום 24/07/2011:

"יואב בן אור מונה למנהל המיוחד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, וייכנס לתפקידו בתחילת אוגוסט במקום יעל אנדורן....בן אור, עד לפני כשנה המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, והאחראי על תחום החיסכון לטווח ארוך באגף (תחום הכולל בין היתר גם את קרנות הפנסיה הוותיקות), יהפוך עם מינויו למנהל הגוף המוסדי הגדול בישראל. עמיתים מנהל נכסים בהיקף של כ-160 מיליארד שקל, מהם כ-90 מיליארד שקל בכספים המנוהלים בשוק ההון. לעמיתים יותר מ-220 אלף גמלאים, 10,000 מעסיקים, וכ-160 אלף מבוטחים פעילים".

 

עדכון "טרי" למאמר - מתוך כתבה של רון שטיין שפורסמה בגלובס ביום 16/02/2014:

"ממשרד האוצר לחב' הביטוח: לי דגן מצטרפת לכלל ביטוח...", "‎‎לי דגן (38), המשנה הקודמת לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, מצטרפת לקבוצת כלל ביטוח....היא תחל לכהן באפריל כסמנכ"לית ומנהלת המטה המקצועי בחטיבת הבריאות של כלל ביטוח..."

 
 
איזה הקלות קיבלה פסגות מהאוצר ?

על מנת להבין את ההמשך, תחילה הסבר קצר, לפי תקנות קופות גמל:

· כאשר חוסך מבקש למשוך כספים מקופת הגמל שלו או מקרן ההשתלמות שלו, ככלל, הקופה או הקרן חייבת להעביר אליו את הכספים בתוך 4 ימי עסקים. (ראו תקנה: מועדי התשלום לעמית המושך כספים).

· כאשר חוסך מבקש להעביר כספים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר, באותו החשבון בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות, ככלל, הקופה או הקרן חייבת לבצע את העברת הכספים בין מסלולי ההשקעה באותו החשבון בתוך 3 ימי עסקים. (ראו תקנה: העברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל).

· מה קורה כאשר הקופה או הקרן לא עומדת בלוח הזמנים הקבוע בתקנות ? היא חייבת לפצות את החוסך ולשלם לו (במקרה של משיכת כספים) או לזכות את החשבון (במקרה של העברה בין מסלולים) ריבית פיגורים בשל האיחור בביצוע הבקשה. (ראו תקנה: ריבית פיגורים).

ביום 11 בנובמבר 2013, בישיבת ועדת הכספים של הכנסת, מר רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, הפעם בתפקיד שושבין של פסגות, ביקש מחברי ועדת הכספים לאשר לפסגות במסגרת הוראת שעה: "לעשות דממה לתקופה של 12 ימי עסקים" לצורך ביצוע פעולות המיזוג. מה שמיד יתברר לכם כצעד חריג שבא על חשבון החוסכים. נדגיש כי עד למועד זה, למיטב הבנתי, כל הגופים הפיננסיים שביצעו מיזוגים לא זכו ל"חסד" זה מצד משרד האוצר.

ואכן, בקשתו של מר רג'ואן גרייב אושרה פה אחד באותה ישיבה של ועדת הכספים וביום 25 בדצמבר 2013 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(הוראת שעה), התשע"ג- 2013.

איך ההקלות שניתנו לפסגות, לעשות הדממה לתקופה של 12 ימי עסקים באות על חשבון החוסכים ?

פשוט מאוד.

1. האם מישהו טרח לבחון, בטרם אישור התקנות, האם הפגיעה בזכות הקניין המוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מידתית ? ובמילים פשוטות מאוד: האם מישהו בחן האם זה לא מוגזם מדיי למנוע מאדם לעשות שימוש בכספו במשך למעלה ממחציתו של חודש ינואר 2014 ? להזכירם 12 ימי עסקים של הדממה בתוספת 4 ימי עסקים בתקנות אלו הם 16 ימי עסקים במהלכם לא יכול היה כל אחד מעשרות אלפי או ממאות אלפי החוסכים בפסגות (קופת הגמל הגדולה בישראל...) לקבל את כספו אם ביקש למשוך אותו מקופת הגמל שלו או מקרן ההשתלמות שלו.

2. האם מישהו הביא בחשבון שמניעת משיכה של כספים לתקופה ממושכת כזו, מגדילה את תשלומי המס של החוסכים לקופת המדינה ? איך ? זה פשוט. קחו לדוגמא אדם שפוטר מעבודתו ומבקש למשוך את כספי הפיצויים מקופת הגמל שלו. כל עוד המשיכה אינה מבוצעת, הרווחים הנצברים על כספי הפיצויים (שמעבר לתקרת הפטור) חייבים בניכוי מס בשיעור המס השולי של החוסך (עד 50%).

3. האם מישהו הביא בחשבון כי מניעת משיכה של כספים, משמעותה המשך ניכוי דמי ניהול מאותם הכספים על ידי פסגות כאשר בפועל פסגות אינה מספקת לכל החוסכים את מלוא השירות לו הם זכאים וחלקם בכלל אינו מעוניין עוד בשירות של פסגות ?

4. האם מישהו הביא בחשבון שמניעת משיכה של כספים מקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, או שמניעת העברת כספים בין מסלול השקעות אחד למסלול השקעות אחר באותו החשבון, לתקופה ממושכת כזו, עלולה להסב הפסדים כספיים לחוסכים במקרה של ירידות בבורסה ? להזכירם במהלך חודש ינואר 2014 היו ירידות בבורסה!.

5. האם מישהו נתן את הדעת להשלכות אפשריות של הדממה ממושכת זו, של ספינה גדולה של כסף, בביצה הקטנה של שוק ההון הישראלי ?

כנראה שאף לא אחד מחברי ועדת הכספים טרח לבדוק מה עומק והיקף הפגיעה בחוסכים ומה המחיר האמיתי של ההקלות שאישרו לפסגות.

מקריאת פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים במהלכה הצביעו פה אחד חברי ועדת הכספים לאשר את ההקלות לפסגות אי אפשר שלא להעלות תהיות, האם מר רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, הטעה את חברי הועדה באופן בו הוא השיב לשאלות החברים ?

היו"ר ניסן סלומינסקי:

המשמעות מבחינת האדם היא, שאם הוא רוצה להוציא את כספו, אז הקופה חייבת לשחרר תוך 4 ימי עסקים. עכשיו זה ייקח 12 יום?

רג'ואן גרייב:

12 ימי עסקים פלוס הארבעה. הוא מקבל את התשואה בפועל. במהלך 12 הימים ההשקעות נמשכות, זה משהו חשבונאי. החשבון שלו ממשיך לקבל את התשואה עד היום האחרון.

הערה שלי: מר רג'ואן גרייב, האם אתה לא יודע שכמו שיתכנו עליות בבורסה כך גם יתכנו ירידות בבורסה ? נכון היה מצידך לו היית מדגיש שהתשואה עלולה להיות גם שלילית ולא רק חיובית.

אראל מרגלית:

דיברנו על הרבה דברים. אני מבין את הדבר הבא: בסך הכול מדובר פה על תהליך פרוצדוראלי ושהלקוח לא ייפגע. כלומר, אני נמצא בקרן כזאת או אחרת, שמנוהלת דרך בנק או דרך גוף ניהולי כזה או אחר. היה ויש שיקול מלמעלה לאחד בין קרנות, או לעשות משהו מעבר למה שאני רואה, זכויותיי לא תיפגענה. אתם אומרים שבמצבים כאלה, כשיש איחוד מערכות כי זה מנוהל בצורה שונה, אנחנו נעשה הפסקה של 10-12 יום כדי לאפשר לדברים לעבור חלק. זה מה שאתה מציע?

רג'ואן גרייב:

אמת.

הערה שלי: מר רג'ואן גרייב, באמת האמנת שהלקוח לא ייפגע ?

איל קציר:

יש לי שאלה לרג'ואן. כל ההסדר הזה, ההוראה שעמית נתן לקופה היא תידחה, תלויה בהודעה של הקופה לעמית. מה קורה אם מי שבעצם נתן הוראה ביום איקס וכעבור יומיים, רק אז הודיעה הקופה על המיזוג ועל זה שבעצם תהיה דחייה בביצוע הוראות של עמיתים לקופה, בין אם זה משיכה ובין אם זה העברה בין חשבונות?

רג'ואן גרייב:

כמובן שההליך הזה מלווה גם במה שנקרא גילוי לחוסכים שמעוניינים למשוך את הכסף. זה מחייב את הגופים לפרסם באתר האינטרנט שלהם, הכול לפני. אם מועד הבקשה נופל בתאריך הזה, דעו לכם שזה מתעכב בעוד 12 ימי עסקים מאחר ומדובר במיזוג. הכול ידוע מראש. הלקוח גם יכול, אם הוא מעוניין, למשוך את הכסף לפני. אם הוא יודע שהולך להתבצע מיזוג, הוא יכול להחליט להקדים את המשיכה לשבועיים לפני ואז הוא יכול לקבל את הכסף.

הערה שלי: מר רג'ואן גרייב, האם באמת כל אחד מהלקוחות יכול היה להחליט להקדים את המשיכה לשבועיים לפני וכך לקבל את הכסף ? מה עם אותם הלקוחות שמועד זכאותם למשיכת הכספים טרם הגיע ? מה עם אותם הלקוחות שטרם הספיקו לקבל מפקיד השומה את אישורי המס הדרושים להם לצורך משיכת כספי הפיצויים ?

לאחר שהבאתי בפניכם את הדברים האלה, מי שלא מגיע למסקנה שמדובר בהטעיה או בהעדר גילוי מלא של כל העובדות, האפשרות היחידה שנותרה היא, שהאיש אינו מבין כלל בתחום החיסכון הפנסיוני ובתחום שוק ההון.

ומה לגבי פסגות ? האם גם היא הטעתה את ציבור החוסכים או לכל הפחות לא אמרה את כל האמת ?

תשפטו בעצמכם. להלן שאלות ותשובות שפורסמו באתר האינטרנט של פסגות בעניין המיזוגים:

שאלה: האם אני נפגע איכשהו מהתהליך הזה?

תשובה: זכויות העמיתים בקופות, לרבות ותק, נזילות ומוטבים, יישמרו ולא תיפגענה כתוצאה

מהמיזוג.

שאלה: האם המיזוג עלה לי כסף?

תשובה: אין כל עלות כספית לעמית בשל ביצוע המיזוג.
 
 
 
 
במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.