דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנסיה לבעלי שליטה

קו הפרדה אדום

הסדר לתשלום קצבה חודשית מאת חברה לשכיר בעל שליטה או לשכיר שהוא קרוב של בעל השליטה לאחר הפרישה מהעבודה בחברה


הקדמה אישית

בניגוד לכל כותרות המאמרים השיווקיים בהם ניתן להיתקל באינטרנט, כמו לדוגמא: "מדובר בבשורה של ממש עבור בעלי השליטה...", "תיקון 190 לפקודת מס הכנסה לראשונה מאפשר לחברה לשלם פנסיה לבעלי השליטה...", "תשלום פנסיה לבעל שליטה לפי סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה...", "פנסיה תקציבית לבעלי שליטה..." אנא הרשו לי לומר את הדברים הבאים לפני כל התייחסות אחרת לעניין:

הערה חשובה: נא לשים לב, האמור במאמר זה אינו מתייחס לזכויות פנסיה ולכספים שנצברו בתוכניות ביטוח פנסיוני (קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח מנהלים, קופות גמל) לטובת שכיר בעל שליטה או קרובו ואינו מתייחס לתשלומים נוספים אחרים !

1. אין מדובר "בבשורה", אין מדובר ב"לראשונה". מאז ומעולם ניתן היה לשלם קצבה חודשית, הן לטובת כל עובד שכיר בחברה והן לטובת שכיר בעל שליטה בחברה, שפרש מעבודתו בחברה כאשר עד לתיקון 190 לפקודה, מצד אחד ההוצאה המותרת בניכוי בחברה לצרכי מס לטובת תשלום קצבה לבעל השליטה שפרש ממנה לא היתה מוגדרת בצורה מפורשת בפקודת מס הכנסה ומצד שני לא היתה מוגבלת בתקרה !

כל חברה ששילמה קצבה חודשית לשכיר בעל שליטה או לשכיר שהוא קרוב של בעל השליטה (כהגדרתו בפקודת מס הכנסה) לאחר פרישתו מעבודתו בחברה צריכה הייתה להגיע עם פקיד השומה להסכמות כי אכן מדובר בקצבה חודשית ולא במשכורת ו"להדיין" עם פקיד השומה לעניין ההוצאה המותרת בניכוי בחברה לצרכי מס. 

אני באופן אישי מכיר גמלאים ותיקים, בעלי שליטה, שאינם צעירים היום (נאחל להם עד 120), אשר מקבלים פנסיה חודשית מהחברה שבבעלותם מזה שנים רבות. בעת פרישתם ויציאתם לפנסיה, יחד עם רואה החשבון המייצג של החברה הם פנו לפקיד השומה כאשר הם מצויידים בהסכם לתשלום פנסיה חתום בינם לבין החברה שבבעלותם או היתה בבעלותם עד למועד פרישתם מהעבודה והגיעו להסכמות עם רשות המסים בעניין.

2. בהמשך לאמור, נהפוך הוא, במסגרת תיקון 190 לפקודה, לראשונה הגבילו את ההוצאה המותרת בניכוי בחברה לצרכי מס לטובת תשלום קצבה לשכיר בעל שליטה או לשכיר שהוא קרוב של בעל השליטה לאחר פרישתו מהעבודה בחברה. אמנם יצרו סדר ואחידות כלפי כל הנישומים ואולם לראשונה קבעו מגבלה שעד לאותו היום לא היתה קיימת.

3. הוראות סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה קובעות אילו הוצאות לא יותרו בניכוי ! ולכן לא נכון לומר כי הפנסיה המשולמת לבעל השליטה היא "לפי סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה".

4. למען מניעת בלבול, מוטב לשמור את המונח "פנסיה תקציבית" למקבלי הפנסיה מתקציב המדינה ולא לכנות את הקצבה המשולמת על ידי חברה לבעל שליטה שפרש ממנה, "פנסיה תקציבית לבעלי שליטה". יותר נכון לכנות את הפנסיה, בדומה להסדרי פנסיה דומים הנהוגים בקרב מעסיקים גדולים במשק, "פנסיה מפעלית" או "פנסיה במימון המעסיק".


המגבלה לפי הוראות סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה:

קצבה ששילמה חברה כאמור בפסקת משנה (1) למי שהיה עובד בחברה ובעל שליטה בה או לקרובו, העולה על משכורתו הממוצעת בתקופת עבודתו ומוכפלת ב-1.5% בשל כל שנת עבודה (לא תותר בניכוי בחברה לצרכי מס)

בפסקה זו, "משכורת ממוצעת" – סך כל הכנסתו של העובד מעבודה כאמור בסעיף 2(2) במהלך כל שנות עבודתו בחברה, כשהוא מחולק בשנות עבודה בחברה;נקודות חשובות:

1. יש לערוך הסכם בכתב לתשלום הפנסיה (הסכם מפורט ויסודי, המתייחס בין היתר לדוגמא גם לזכויות שאירים והנוסח שלו מקובל על רשויות המס).

2. יש לאשר את ההסכם בדירקטוריון החברה (לתעד את אישור ההסכם בפרטיכל).

3. יש לקבל חוות דעת "עסק חי" לחברה.

4. יש לבצע חישוב ורישום חוב אקטוארי.

5. מדובר בפרישה אמיתית ומוחלטת מהעבודה בחברה ולא מדובר באירוע מלאכותי.


הערה

תיתכן כדאיות כלכלית לתשלום קצבה גם מעבר למגבלה שנקבעה לעניין הניכוי לצרכי מס, תלוי במכלול הנתונים של החברה ושל בעל השליטה או קרובו.

האם פנסיה המשולמת לפי הסדר לתשלום קצבה חודשית מאת חברה לשכיר בעל שליטה או לשכיר שהוא קרוב של בעל השליטה לאחר הפרישה מהעבודה בחברה עונה להגדרה של "סכום קצבה מזערי" ?

פנסיה המשולמת לפי הסדר לתשלום קצבה חודשית מאת חברה לשכיר בעל שליטה או לשכיר שהוא קרוב של בעל השליטה לאחר הפרישה מהעבודה בחברה למרות שלעניות דעתנו בלבד, ייתכן והיא עונה להגדרה בחוק ("פנסיה תקציבית" – תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו !), לפי מיטב ידיעתנו, נכון להיום -  לפי עמדת רשות המסים - היא אינה עונה להגדרה של "סכום קצבה מזערי" על כל המשמעויות הנובעות מכך.אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.


סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה - ניכויים שאין להתירם

אופן הטיפול בפרישה של שכיר בעל שליטה במשרדי פקידי השומה - מכתב שהועבר לרו"ח פזית קלימן – סמנכ"לית בכירה – שומה וביקורת – רשות המסים בישראל - ביום 30/01/2023.קרן השתלמות - שכיר בעל שליטה - הטבות מס - מבנה הפרשות

תגמולים ופיצויים - שכיר בעל שליטה - מודל חיסכון פנסיוני - הטבות מס - מבנה הפרשות.

ביטוח מפני אבדן כושר עבודה - הטבות מס - מבנה הפרשות

תשלומים לבעל שליטה - סייגים לניכוי הוצאות מסויימות - סעיף 18(ב) לפקודת מס הכנסה (לעניין מועד ההכרה בהוצאה / התרת הניכוי)
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.