דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים קטנים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות - החל משנת 2020

לפי הוראות רשות המסים בישראל לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, פקידי שומה מיום 22/01/2020.


לפי הוראות רשות המסים בישראל לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, פקידי שומה מיום 22/01/2020 - הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות >

קופת גמל, חברת ביטוח, קרן פנסיה, לא תנכה מס במקור בעת תשלום כספים למבקש שמקורם ב –

1. כספי פיצוייםבתנאי ש -

i. סכום כספי הפיצויים שנצבר בגוף המשלם אינו עולה על 10,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2020).

ii. מקור כספי הפיצויים בהפקדות של מעסיק שמועד סיום העבודה אצל אותו המעסיק חל לכל המאוחר בשנת המס הקודמת 2019.

iii. כפוף לחתימת המבקש על טופס הצהרה במסגרתו הוא מצהיר על מקורות ההכנסה שלו בשנת המס 2020 בה הוא מבקש את הבקשה.

iv. הצפי לסך הכנסתו השנתית של המבקש בחישוב מצטבר לשנת המס 2020 כולל כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך, לא יעלה על 59,000 ש"ח לגבר (נכון לשנת המס 2020) ו- 72,000 ש"ח לאישה (נכון לשנת המס 2020).

הסכום המקסימלי של כספי פיצויים שישולם בפועל למבקש תחת פטור מניכוי מס במקור יהיה בגובה ההפרש שבין תקרת ההכנסה השנתית המקסימלית, 59,000 ש"ח לגבר ו- 72,000 ש"ח לאישה, בהתאמה (נכון לשנת המס 2020) לבין הצפי לסך הכנסתו השנתית של המבקש בחישוב מצטבר לשנת המס 2020 לא כולל כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך, אך בכל מקרה לא יותר מסך של 10,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2020).

2. כספי תגמולים לקצבה (במעמד שכיר או במעמד עצמאי), בתנאי ש -

i. סכום כספי התגמולים לקצבה שנצבר בגוף המשלם אינו עולה על 15,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2020).

ii. כפוף לחתימת המבקש על טופס הצהרה במסגרתו הוא מצהיר כי אין לו ולא צפויות לו הכנסות חייבות במס בשנת המס 2020 בה הוא מבקש את הבקשה.

iii. אין ברישומי הגוף המשלם נתונים אודות הפקדות שוטפות לפיצויים ו/או תגמולים לטובת המבקש במהלך שנת המס 2020, השנה בה הוא מבקש את הבקשה.

הסכום המקסימלי של כספי תגמולים לקצבה שישולם בפועל למבקש תחת פטור מניכוי מס במקור הינו - 15,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2020). הגשת בקשה למשלם למשיכת כספי תגמולים תחת פטור מניכוי מס במקור תתאפשר רק החל מהרבעון האחרון של שנת המס, כלומר, החל מיום 1 באוקטובר 2020 !

3. גם כספי פיצויים וגם כספי תגמולים לקצבה (במעמד שכיר או במעמד עצמאי) במסגרת אותה בקשת משיכה – בתנאי ש -

i. סכום כספי הפיצויים שנצבר בגוף המשלם אינו עולה על 5,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2020).

ii. מקור כספי הפיצויים בהפקדות של מעסיק שמועד סיום העבודה אצל אותו המעסיק חל לכל המאוחר בשנת המס הקודמת 2019.

iii. כפוף לחתימת המבקש על טופס הצהרה במסגרתו הוא מצהיר על מקורות ההכנסה שלו בשנת המס 2020 בה הוא מבקש את הבקשה.

iv. הצפי לסך הכנסתו השנתית של המבקש בחישוב מצטבר לשנת המס 2020 כולל כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך, לא יעלה על 45,000 ש"ח לגבר (נכון לשנת המס 2020) ו- 58,000 ש"ח לאישה (נכון לשנת המס 2020).

הסכום המקסימלי של כספי פיצויים שישולם בפועל למבקש תחת פטור מניכוי מס במקור יהיה בגובה ההפרש שבין תקרת ההכנסה השנתית המקסימלית, 45,000 ש"ח לגבר ו- 58,000 ש"ח לאישה, בהתאמה (נכון לשנת המס 2020) לבין הצפי לסך הכנסתו השנתית של המבקש בחישוב מצטבר לשנת המס 2020 לא כולל כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך, אך בכל מקרה לא יותר מסך של 5,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2020). (ניסחנו הנחיה זו באופן דומה למשיכת כספי פיצויים בלבד לפי השכל הישר, למרות שלא כך מתואר באופן מפורט בהוראות מס הכנסה אלא ניתן להסיק זאת בלבד).

i. סכום כספי התגמולים לקצבה שנצבר בגוף המשלם אינו עולה על 4,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2020).

ii. מקור כספי התגמולים לקצבה בהפקדות של מעסיק שמועד סיום העבודה אצל אותו המעסיק חל לכל המאוחר בשנת המס הקודמת 2019 (אנו מניחים כי לגבי הפקדות במעמד עצמאי, באופן דומה, עד וכולל הפקדות בשנת מס קודמת).

הסכום המקסימלי של כספי תגמולים לקצבה שישולם בפועל למבקש תחת פטור מניכוי מס במקור הינו - 4,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2020).

בכל שנת מס תותר רק משיכה אחת מתוקף הוראות אלה ללא ניכוי מס במקור מכל הקופות שעל שם המבקש !

נא לשים לב כי מדובר בפטור מניכוי מס במקור בלבד ולא אישור לפטור ממס על ההכנסה ! בהחלט ייתכן ובחישוב שנתי מצטבר, היא אינה מגיעה לכדי חיוב במס בפועל בהתחשב בנקודות זיכוי המגיעות לנו לדוגמא, ואולם הוראות אלו אינן קובעות בהכרח כי מדובר בהכנסה פטורה אלא אך ורק כי חל פטור מניכוי מס במקור בעת תשלומה למבקש.


מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.