דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014

קו הפרדה אדום

 

חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014

החלפת מונח

1.

בחוקים המפורטים בתוספת, בכל מקום –

 
   

(1) במקום "מעביד" יבוא "מעסיק";

 
   

(2) במקום "למעביד" יבוא "למעסיק";

 
   

(3) במקום "ומעביד" יבוא "ומעסיק";

 
   

(4) במקום "המעביד" יבוא "המעסיק";

 
   

(5) במקום "במעביד" יבוא "במעסיק";

 
   

(6) במקום "כמעביד" יבוא "כמעסיק";

 
   

(7) במקום "שמעביד" יבוא "שמעסיק";

 
   

(8) במקום "ממעביד" יבוא "ממעסיק";

 
   

(9) במקום "והמעביד" יבוא "והמעסיק";

 
   

(10) במקום "ושהמעביד" יבוא "ושהמעסיק";

 
   

(11) במקום "שהמעביד" יבוא "שהמעסיק";

 
   

(12) במקום "שלמעביד" יבוא "שלמעסיק";

 
   

(13) במקום "ולמעביד" יבוא "ולמעסיק";

 
   

(14) במקום "מהמעביד" יבוא "מהמעסיק";

 
   

(15) במקום "מעבידו" יבוא "מעסיקו";

 
   

(16) במקום "למעבידו" יבוא "למעסיקו";

 
   

(17) במקום "ממעבידו" יבוא "ממעסיקו";

 
   

(18) במקום "כמעבידו" יבוא "כמעסיקו";

 
   

(19) במקום "שמעבידו" יבוא "שמעסיקו";

 
   

(20) במקום "ושמעבידו" יבוא "ושמעסיקו";

 
   

(21) במקום "ומעבידו" יבוא "ומעסיקו";

 
   

(22) במקום "מעבידה" יבוא "מעסיקה";

 
   

(23) במקום "ומעבידה" יבוא "ומעסיקה";

 
   

(24) במקום "ממעבידה" יבוא "ממעסיקה";

 
   

(25) במקום "למעבידה" יבוא "למעסיקה";

 
   

(26) במקום "כמעבידה" יבוא "כמעסיקה";

 
   

(27) במקום "מעבידם" יבוא "מעסיקם";

 
   

(28) במקום "ומעבידם" יבוא "ומעסיקם";

 
   

(29) במקום "למעבידם" יבוא "למעסיקם";

 
   

(30) במקום "ומעבידיהם" יבוא "ומעסיקיהם";

 
   

(31) במקום "העבדה" יבוא "העסקה";

 
   

(32) במקום "להעבדה" יבוא "להעסקה";

 
   

(33) במקום "העבדת" יבוא "העסקת";

 
   

(34) במקום "להעבדת" יבוא "להעסקת";

 
   

(35) במקום "כהעבדה" יבוא "כהעסקה";

 
   

(36) במקום "להעבדתו" יבוא "להעסקתו";

 
   

(37) במקום "העבדתם" יבוא "העסקתם";

 
   

(38) במקום "העבדתו" יבוא "העסקתו";

 
   

(39) במקום "להעבדתו" יבוא "להעסקתו";

 
   

(40) במקום "להעבידו" יבוא "להעסיקו";

 
   

(41) במקום "להעבידם" יבוא "להעסיקם";

 
   

(42) במקום "להעביד" יבוא "להעסיק";

 
   

(43) במקום "שהעבידו" יבוא "שהעסיקו";

 
   

(44) במקום "העבדתה" יבוא "העסקתה";

 
   

(45) במקום "העבדתן" יבוא "העסקתן";

 
   

(46) במקום "שהעביד" יבוא "שהעסיק";

 
   

(47) במקום "להעבידה" יבוא "להעסיקה";

 
   

(48) במקום "העביד" יבוא "העסיק";

 
   

(49) במקום "שהעבדתו" יבוא "שהעסקתו";

 
   

(50) במקום "מעבידים" יבוא "מעסיקים";

 
   

(51) במקום "המעבידים" יבוא "המעסיקים";

 
   

(52) במקום "שמעבידים" יבוא "שמעסיקים";

 
   

(53) במקום "והמעבידים" יבוא "והמעסיקים";

 
   

(54) במקום "ומעבידים" יבוא "ומעסיקים";

 
   

(55) במקום "למעבידים" יבוא "למעסיקים";

 
   

(56) במקום "שהמעבידים" יבוא "שהמעסיקים";

 
   

(57) במקום "במעבידים" יבוא "במעסיקים";

 
   

(58) במקום "הועבד" יבוא "הועסק";

 
   

(59) במקום "שהועבד" יבוא "שהועסק";

 
   

(60) במקום "הועבדה" יבוא "הועסקה";

 
   

(61) במקום "מועבד" יבוא "מועסק";

 
   

(62) במקום "המועבד" יבוא "המועסק";

 
   

(63) במקום "ומועבד" יבוא "ומועסק";

 
   

(64) במקום "כמועבד" יבוא "כמועסק";

 
   

(65) במקום "שמועבד" יבוא "שמועסק";

 
   

(66) במקום "מועבדים" יבוא "מועסקים";

 
   

(67) במקום "שמועבדים" יבוא "שמועסקים";

 
   

(68) במקום "המועבדים" יבוא "המועסקים";

 
   

(69) במקום "המועבדות" יבוא "המועסקות";

 
   

(70) במקום "מועבדת" יבוא "מועסקת";

 
   

(71) במקום "יועבד" יבוא "יועסק";

 
   

(72) במקום "שיועבד" יבוא "שיועסק";

 
   

(73) במקום "יועבדו" יבוא "יועסקו";

 
   

(74) במקום "תועבד" יבוא "תועסק";

 
   

(75) במקום "העביד" יבוא "העסיק";

 
   

(76) במקום "שהעביד" יבוא "שהעסיק";

 
   

(77) במקום "יעביד" יבוא "יעסיק";

 
   

(78) במקום "יעבידנה" יבוא "יעסיקנה";

 
   

(79) במקום "כמועבדת" יבוא "כמועסקת".

 
   

(80) במקום "יחסי עובד מעביד" או "יחסי עובד-מעביד" יבוא "יחסי עבודה";

 
   

(81) במקום "יחסי עובד ומעביד" יבוא "יחסי עבודה";

 
   

(82) במקום "ביחסי עובד ומעביד" יבוא "ביחסי עבודה";

 
   

(83) במקום "כיחסי עובד ומעביד" יבוא "כיחסי עבודה";

 
   

(84) במקום "מיחסי עובד ומעביד" יבוא "מיחסי עבודה".

 

תיקון פקודת מס הכנסה

[מס' 201]

2.

בפקודת מס הכנסה, בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מנהל" יבוא:

 
   

""מעביד", "מעסיק" – מי שמעסיק אדם במסגרת יחסי עבודה;".

 

תיקון חוק הביטוח הלאומי

[מס' 158]

3.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, בסעיף 1 –

 
   

(1) אחרי ההגדרה "מדד" יבוא:

 
     

""מעביד", "מעסיק" – מי שמעסיק אדם במסגרת יחסי עבודה;";

 
   

(2) בהגדרה "עובד", במקום "יחס של עובד ומעביד" יבוא "יחסי עבודה".

 
   

תוספת

 
   

(סעיף 1)

 

[מס' 2]

1.

פקודת מחלקת העבודה, 1943, למעט המילה "מעבידים" בסעיף 6(ז);

 
 

2.

פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945

 

[מס' 14]

3.

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 25(א1)(2) ו-33;

 

[מס' 14]

4.

חוק חופשה שנתית, התשי"א–1951‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיף 37;

 

[מס' 16]

5.

חוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 26(ב) ו-30(ב);

 

[מס' 4]

6.

חוק החניכות, התשי"ג–1953‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 15(ב), 20(ב)(2), 26(ב) ו-27(ג), המילה "המעבידים" בסעיף 20(א) והמילה "והמעבידים" בסעיף 15(ד);

 

[מס' 8]

7.

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד–1954‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 8ד(ז), 10(ב) ו-28(ב), והמילה "ומעבידים" בסעיף 34;

 

[מס' 52]

8.

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954‏, למעט המילה "המעבידים" בסעיף 21;

 
 

[מס' 9]

9.

חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 1, 2, 8(1), 15(2), 17, 24, 26, 32, 33ה ו-34, והמילה "המעבידים" בסעיפים 16(2), 33א ו-33ז;

 

[מס' 7]

10.

חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז–1957, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 2, 4, 7(3), 19, 37ב(ד) ו-39, והמילה "המעבידים" בסעיף 39;

[מס' 28]

11.

חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיף 24(ה) רישה ובסעיף 32;

 
 

[מס' 21]

12.

חוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 10, 50(ב) ו-90, והמילה "המעבידים" בסעיפים 50(א)(3) ו-53;

 

[מס' 37]

13.

חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961, למעט המילה "מעבידים" בסעיף 21(6);

[מס' 29]

14.

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיף 32;

 

[מס' 15]

15.

חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963

 

[מס' 9]

16.

חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז–1967‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 3(ד) ו-39א(ב)(5), והמילה "המעבידים" בסעיף 28(ב);

 

[מס' 63]

17.

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969

 

[מס' 46]

18.

חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 11א, 16א(ב)(5), 18(ה), 25(2), 27(ב1), 30(ב), 31(א) ו-34;

 

[מס' 7]

19.

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל–1970

 

[מס' 55]

20.

חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970

 

[מס' 5]

21.

חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976‏

 

[מס' 5]

22.

חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 6ב(ב) ו-18(ג);

 

[מס' 20]

23.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988‏

 

[מס' 17]

24.

חוק עובדים זרים, התשנ"א–1991‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 1ח(ג)(1) ו-6ב;

 

[מס' 12]

25.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993‏[, למעט המילה "מעבידים" בסעיף 2;

 

[מס' 4]

26.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד–1993‏,

 

[מס' 5]

27.

חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה–1994

 

[מס' 10]

28.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996‏, למעט המילים "מעבידים" ו"המעבידים" בסעיף 10א(ב) ו-(ג);

 

[מס' 4]

29.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו–1996‏

 

[מס' 3]

30.

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז–1997‏, למעט המילה "מעבידים" בפרט (8) לתוספת;

 

[מס' 2]

31.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח–1998‏

 

[מס' 11]

32.

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998‏

 

[מס' 12]

33.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 9(ג) ו-17(ד)(2);

 
 

34.

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס–2000‏

 

[מס' 5]

35.

חוק מידע גנטי, התשס"א–2000

 
 

36.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א–2001‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 10(1) ו-13(ב);

 

[מס' 5]

37.

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב–2002‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 2(א)(9) ו-2(ג);

 

[מס' 17]

38.

פרק ט"ז לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג–2003, למעט המילה "מעביד" בסעיף 95א;

 

[מס' 4]

39.

חוק גיל פרישה, התשס"ד–2004‏

 

[מס' 4]

40.

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו–2006‏

 

[מס' 8]

41.

חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–2006, למעט המילה "מעבידים" בהגדרה "תביעה" בפרט 10(3) לתוספת השנייה;

 

[מס' 2]

42.

חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז–2007, למעט המילה "מעבידים" בסעיף 9;

 

[מס' 4]

43.

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011‏, למעט המילה "מעבידים" בסעיפים 2 ו-19(א)(2);

 
 

44.

חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב–2012

 

[מס' 2]

45.

חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג–2013

 
           
 

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

 

נפתלי בנט

שר הכלכלה

       

שמעון פרס

נשיא המדינה

 

יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

 
 

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד (7 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 535, מיום י"ד בשבט התשע"ד (15 בינואר 2014), עמ' 44.  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.