דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פק"מ או קפ"מ ?

קו הפרדה אדום

מהו קפ"מ ? ומה הם הבדלי המיסוי בין אפיקי החיסכון השונים ?

מאת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

בשנת 2013 לערך, הושק אפיק חיסכון/השקעה חדש. שם המוצר: קפ"מ (קרן פיקדונות ומלוות).

למרות שהשם דומה עד כדי מבלבל (קפ"מ מול פק"מ) המוצר החדש דומה יותר לקרן כספית מאשר לפיקדון בנקאי.

להזכירכם קרן כספית הינה קרן נאמנות המנוהלת על ידי בית השקעות פרטי אשר הכספים בה מושקעים בנכסים שקליים בלבד כאשר המח"מ (משך חיים ממוצע) של ההשקעה הוא עד 90 יום, דהיינו קרן נאמנות ברמת סיכון נמוכה.

להלן מידע נוסף אודות קפ"מ - מתוך מסמך שפרסמה רשות ניירות ערך בנוגע למוצר זה:

קפ"מ (קרן פיקדונות ומלוות)

1. מוצר המהווה תת סוג של קרן כספית שקלית.

2. מוצר סולידי במיוחד, אשר תשואותיו משקפות את התשואות הגלומות בפיקדונות עתק (ג'מבו) ובמלוות קצרי מועד (עד שנה לפדיון) של ממשלת ישראל ובכך מהווה, באופן אפקטיבי, תחליף לפיקדון הבנקאי המציע כיום לרוב הציבור שיעורי ריבית נמוכים משמעותית מתשואות אלה.

3. בהשוואה לקרן כספית שקלית, הקפ"מ מוצר יותר סולידי. כאמור מעלה, בקרן כספית הכספים מושקעים בנכסים שקליים בלבד כאשר המח"מ של ההשקעה הוא עד 90 יום. בקפ"מ הכספים מושקעים בנכסים שקליים בלבד כאשר המח"מ של ההשקעה הוא עד 60 יום בלבד. הנכסים המוחזקים בקפ"מ הם אך ורק פיקדונות בנקאיים ומלוות קצרי מועד שפרק הזמן עד לפדיונם אינו עולה על שנה. הקפ"מ יונפק כקרן מועדים קבועים שניתן לרכוש ולמכור את יחידותיה ביום קבוע, אחת לשבוע.

4. המידע אודות הקפ"מ יכלול אינדיקציה גם לגבי "אומדן התשואה השנתית" הגלומה בנכסי הקרן, שיתפרסם אחת לשבוע, סמוך לפני מועד ההצעה, ובכך יאפשר למי שמבקש להשקיע בה להעריך את כדאיות ההשקעה בו יחסית לחלופה הבנקאית (הפק"מ).

הבדלי מיסוי בין המוצרים השונים

פק"מ

פק"מ לא צמוד בישראל – ככלל, שיעור המס על ריבית שנצמחה החל מ- 01.01.2006 הינו 15%.

פק"מ צמוד בישראל – ככלל, שיעור המס על ריבית שנצמחה החל מ- 01.01.2012 הינו 25% (כאשר המס חל רק על ההכנסה הריאלית, שמעבר לעליית המדד).

קרן כספית

קרן כספית (קרן נאמנות) – שיעור המס על הכנסות מקרן כספית החל מ- 01.01.2012 הינו 25% (כאשר המס חל רק על ההכנסה הריאלית, שמעבר לעליית המדד).

קפ"מ (המוצר החדש)

קפ"מ – קרן פקדונות ומלוות - (קרן נאמנות) – שיעור המס על הכנסות מקרן פקדונות ומלוות החל מ- 01.01.2012 הינו 25% (כאשר המס חל רק על ההכנסה הריאלית, שמעבר לעליית המדד).

נזילות

אם נזילות הכספים חשובה לכם, יש לשים לב להבדל הבא. אם מעוניינים לשמור על נזילות הכספים כך שניתן יהיה לדוגמא לבצע משיכות אחת לשבוע (ללא קנס), למטרה זו תוכלו למצוא פקדונות לא צמודים בלבד. אם מבחינתכם אין הכרח לשמור על נזילות הכספים, למטרה זו תוכלו למצוא פקדונות צמודים. לעניין פקדונות צמודים ניתן יהיה לדוגמא לבצע משיכה ראשונה רק בתום תקופה של שנתיים ראשונות ולאחר מכן אחת לשנה. במילים פשוטות, נכון להיום, אין פקדונות שהם גם צמודים וגם נזילים ולכן אפשר לומר כי שיעור המס הרלבנטי לצורך ההשוואה במאמר זה ובדוגמא שבהמשך, הינו 15%. לעניין קרן כספית וקרן פקדונות ומלוות (קפ"מ) הרי שהנזילות על הכספים הינה ברמה יומית.

קיזוז הפסדים משוק ההון

אם צברתם הפסדים מפעילות בשוק ההון בשנים קודמות, ובכלל, במידה והאפשרות לבצע קיזוז של הפסדים משוק ההון כנגד הכנסות מריבית חיונית לכם לצורך הקטנת תשלומי המס – שימו לב כי ניתן לעשות זאת רק כנגד הכנסות מקרן כספית או קפ"מ (קרן פקדונות ומלוות) ולא כנגד הכנסות מפק"מ (או תכנית חיסכון).

אפקט דחיית תשלום המס

קרן כספית או קרן פקדונות ומלוות הינה קרן נאמנות "פטורה" שאינה משלמת מס על רווחיה והמס מוטל אך ורק על החוסך וזאת רק כאשר הוא מוכר את היחידות שלו בקרן ולפיכך יכול החוסך לדחות ולדחות את תשלום המס ובכך לייצר לעצמו רווחים שוליים נוספים, ריבית דה ריבית. זאת לעומת פק"מ אשר במסגרתו מנוכה המס על הריבית המשולמת לחוסך באופן כזה שלחוסך אין את האפשרות לדחות את מועד תשלום המס.

אשליה אופטית

לעניין המס, יש לשים לב כי שיעור המס הרלבנטי לפיקדון לא צמוד שהינו 15% חל על כל ההכנסה מריבית ואילו שיעור המס הרלבנטי לפיקדון צמוד או לקרן נאמנות (קרן כספית או קרן פקדונות ומלוות) שהינו 25% חל רק על ההכנסה הריאלית, שמעבר לעליית המדד. כך שלא ניתן לקבוע כי בכל מקרה בהכרח 15% זה פחות מ- 25% . זה תלוי בגובה ההכנסה (הריבית שמציעים לכם בבנק או ההכנסה המשוערת מקרן הנאמנות) ובשיעור החזוי של עליית המדד (האינפלציה) לאותה התקופה ולכן כמו בכל השקעה, מומלץ לאסוף נתונים, לעשות שיעורי בית לפני קבלת החלטות ולבחון את אלטרנטיבות החיסכון וההשקעה בערכים נטו, לאחר כל ההשפעות ולאחר המס.

הטבות מס לגמלאים ותיקים ולבעלי הכנסות נמוכות

מבלי להמעיט בערכם של יתרונות המיסוי של קרן כספית או קרן פקדונות ומלוות שפורטו מעלה, לפק"מ (וגם לתכנית חיסכון) יש יתרון מיסוי משמעותי שחובה להביאו בחשבון, כאשר החוסך נמנה על אוכלוסיית הגמלאים הותיקים או בעלי ההכנסות הנמוכות. רק במסגרת פק"מ או תכנית חיסכון (לעניין תכנית חיסכון לא חובה תכנית חיסכון בנקאית, אפשרי גם בחברת ביטוח במוצר כגון פוליסת חיסכון) ניתן ליהנות מהטבות המס לגמלאים ותיקים ולבעלי הכנסות נמוכות. בדוגמא שנביא בהמשך נציג גם את הטבות המס.

שיעור מס על הכנסה מריבית של יחיד שמלאו לו 60 שנים בשנת המס

לעניין הכנסה מקרן כספית או מקרן פקדונות ומלוות (קרן נאמנות) לפי סעיף 125ב1(ב) לפקודת מס הכנסה (שיעור המס ופטור ממס על רווחים של יחיד מקרן נאמנות) נקבע כי "רווחים שחילק מנהל קרן נאמנות פטורה לבעל יחידה שהוא יחיד, (וההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מעסק או ממשלח יד), חייבים במס בשיעור של 25%" (נכון לשנת המס 2024), כלומר כאן מדובר בשיעור מס קבוע ומוחלט.

ואולם לעניין הכנסה מפק"מ (או תכנית חיסכון) בסעיף 125ג(ב) לפקודת מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה מריבית ודמי ניכיון) נקבע כי "יחיד חייב במס על הכנסה מריבית בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת".

בסעיף 125ג(ג)(1) לפקודת מס הכנסה נקבע כי "על אף האמור בסעיף קטן (ב), שולמה הריבית על נכס שאינו צמוד למדד, או שהוא צמוד בחלקו לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינו צמוד למדד עד לפדיון או עד להחזר, תחויב הכנסתו של היחיד מריבית במס בשיעור של 15%".

כלומר, על הכנסה מריבית מנכס צמוד יחול שיעור מס מירבי (מקסימלי) של 25% ולא בהכרח שיעור מס קבוע ומוחלט. לגבי הכנסה מריבית מנכס לא צמוד, מלשון הסעיף, עולה כי הדבר נתון לפרשנות, האם כוונת המחוקק היא כי שיעור המס של 15% הוא מירבי (מקסימלי) או קבוע ומוחלט.

לפיכך, כאשר מדובר ביחיד שמלאו לו 60 שנים בשנת המס ולצורך הדוגמא, אם אין לו כלל הכנסות חייבות במס אחרות או ההכנסות החייבות במס האחרות אינן מגיעות לסך של 193,800 שקלים בשנת המס 2024, יכול הוא במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לדרוש לשלם מס בשיעורים נמוכים עוד יותר מאלו המצויינים מעלה, דהיינו "לנצל" את מדרגות המס הנמוכות הרלבנטיות להן הוא זכאי בשיעורים של10%, 14% ו- 20% (נכון לשנת המס 2024) על ההכנסה מריבית מפק"מ (או תכנית חיסכון) (או מה שנותר מהן לאחר שהביא בחשבון את ההכנסות החייבות במס הנוספות במידה ויש לו). כפי שציינו, זה נכון בהכרח לגבי פיקדון צמוד, זה עניין של פרשנות לגבי פיקדון לא צמוד (נוסיף כי בפועל פרשנות זו אינה מקובלת על רשות המסים).


דוגמא לשנת המס 2024
פק"מ לא צמוד(פיקדון בנקאי) קפ"מ (קרן פקדונות ומלוות)
גיל החוסך בשנת המס 77 (שנת לידה 1946)
גיל בן / בת הזוג בשנת המס 77 (שנת לידה 1946)
הכנסות נוספות אין
תקופת חסכון שנה
מטרת החיסכון נזילות על הכספים (לפחות אחת לשבוע) (זו הסיבה להשוואה לפק"מ לא צמוד)
הפסדים צבורים משוק ההון 0 ₪
שיעור עליית המדד (אינפלציה) * 3.00%
סכום ההפקדה ₪ 1,000,000 ₪ 1,000,000
ריבית שנתית / שיעור רווח שנתי לפני מס ** 1.25% 1.50%
דמי ניהול ועמלות (לצורך הדוגמא) 0.00% 0.00%
שיעור מס (שנת 2024) *** 15% 25%
סך ההכנסה השנתית ברוטו (לפני מס) ₪ 12,500 ₪ 15,000
מס לתשלום ₪ 1,875 ₪ 0
הטבות מס לגמלאים **** ₪ 1,875 ₪ 0
מס סופי לתשלום ₪ 0 ₪ 0
סך ההכנסה השנתית נטו (לאחר מס) ₪ 12,500 ₪ 15,000
שיעור התשואה השנתית נטו (לאחר מס) 1.25% 1.50%
* לפי פרסומי בנק ישראל - תחזית האינפלציה לשנה הקרובה - 3% (לא מדובר בנתון עדכני לשנת המס 2024 אלא לצורך הדוגמא בלבד)
** ריבית על פק"מ לא צמוד - על בסיס הצעה של בנק מסחרי בישראל (לא מדובר בנתון עדכני לשנת המס 2024 אלא לצורך הדוגמא בלבד)
** שיעור הרווח השנתי המשוער לקפ"מ (לא מדובר בנתון עדכני לשנת המס 2024 אלא לצורך הדוגמא בלבד)
*** שיעור המס לעניין פק"מ - על כל הריבית, שיעור המס לעניין קפ"מ - על הרווח הריאלי בלבד
**** ראו הטבות מס לגמלאים


מאמר זה מובא לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. אין מדובר בייעוץ השקעות. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.פק"מ או קפ"מ ? -  לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור - מאמר שפורסם בגיליון עדיף - בתאריך 17/07/2013

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.