דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם על פי תקנון קרן הפנסיה והוראות החוק, קרן פנסיה רשאית לשלם פנסיית שאירים באמצעות חשבון בנק אחר שאינו בבעלות השאיר הזכאי לקבל את הקצבה ?

קו הפרדה אדום

עמדה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 02/05/2021

להלן קישור לעמדה - עמדה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במסגרת עק"ג 53551-01-21מיום 02/05/2021 - לחץ לצפיה - קובץ PDF.
  
מדובר בעמדה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 02/05/2021 שניתנה במסגרת הליך משפטי - ראה פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה תל אביב - עק"ג 53551-01-21 - מיום 11/05/2021 - מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נגד אליהו בריזמן

להלן ציטוטים נבחרים מתוך העמדה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון - 

"לעמדת הרשות, נקודת המוצא היא כי על הקרן מוטלת החובה לדאוג שתשלום קצבה יועבר לידי העמית או לשאריו בכל אמצעי תשלום סביר הנמצא ברשותה, לפי בחירת העמית או השאיר, ובהתאם לחובת הנאמנות המוטלת על הקרן כלפי העמיתים בקרן, וכך גם כלפי מוטביהם או שאיריהם".

"... אין להסתפק בפרשנות הלשונית של הסעיף, ויש להחיל את איסור העברת זכויות עמית לידי אחר גם על תשלומי הקרן לשאיר".

"תקנון הקרן אינו כולל הוראות נוספות של מקרים שבהם תשולם קצבה לזכאי באמצעות אחר, ומכאן יש ללמוד כי תשלום הקצבה על ידי הקרן בכל מקרה אחר נדרש להיעשות באמצעות תשלום לידי הזכאי בעצמו".

"הלכה למעשה יש להחיל את איסור העברת הזכויות לפי סעיף 25 לחוק הפיקוח קופות גמל גם על קצבת שאירים, אף אם קיימת לאקונה מסוימת בחוק בהקשר זה".

"בהתאם, מכיוון שלטענת המשיב הוא איננו מנהל חשבון בנק, על הקרן לבחון אפשרות לתשלום הקצבה למשיב עצמו בדרכים אחרות".


איסור העברה, שעבוד או עיקול של זכויות עמית בקופת גמל
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.