דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקרה לרצף קצבה - האמנם ?

קו הפרדה אדום

עדכונים מהשטח מאז 04/2021 ועד 02/2022

 

תחילה נזכיר בקצרה מה זה רצף קצבה

בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, כחלק מתכנון המס ומתכנון הפרישה יכול העובד להשאיר את כספי הפיצויים מסוג קצבה שהופקדו בקופה לקצבה לטובת קבלת פנסיה חודשית בעתיד, החל מגיל 60 ואילך.

מה זה רצף קצבה או ייעוד לקצבה ? - הסבר מורחב יותר לכל המעוניין להעמיק

סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה - הסעיף בפקודת מס הכנסה

האם יש תקרה לרצף קצבה ?

נכון למועד כתיבת מאמר זה, חודש 04/2021 אמנם יש תקרה טכנית לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה (מקרים בהם יראו כאילו העובד הפורש הודיע לפקיד השומה על בחירתו ברצף קצבה אלא אם כן הודיע אחרת, ראה הסבר מורחב בקישור), אמנם יש תקרה להשלמת התחייבות בהתאם לחוק פיצויי פיטורים (תשלומי השלמת פיצויים, ראה הסבר מורחב בקישור), אמנם יש מגבלות לקבלת אישור לרצף קצבה באיחור (אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכירואולם נכון להיום אין תקרה סכומית לרצף קצבה - לא בפקודת מס הכנסה ולא בכל הוראת חוק אחרת !

אם כך מה נשתנה ?

לאחרונה אנו עדים למקרים בהם בפועל הרפרנטים במשרדי פקידי השומה מגבילים את האישור לרצף קצבה באופן שבו ככלל הסכום לרצף קצבה לא יעלה על מכפלת השכר המבוטח בשנות העבודה של העובד. כלומר, למרות שאין תקרה סכומית לרצף קצבה בפקודת מס הכנסה או בכל הוראת חוק אחרת, הרפרנטים במשרדי פקידי השומה, בפרקטיקה, מפעילים שיקול דעת ומבחן של סבירות ושכל ישר כאשר הם נתקלים בסכומים "גדולים מדיי" בקופות וזאת במטרה "לנטרל" מקרים בהם בוצעו הפקדות שוטפות מעבר לקבוע בתקנות או הפקדות חד פעמיות של כספי פיצויים לקצבה במהלך תקופת העבודה או ערב הפרישה, שמעבר לסכומים המותרים בחוק, בתקנות ובחוזרים של מס הכנסה.

מה ניתן לעשות במידה ומעוניינים לערער על החלטת פקיד השומה, כאשר הוא מחליט שלא לתת אישור לרצף קצבה על מלוא כספי הפיצויים מסוג קצבה שנצברו בקופה לקצבה ?

כאשר הכל נעשה כדת וכדין, בהנחה שאכן לא בוצעו הפקדות מעבר למותר בחוק, בתקנות ובחוזרים של מס הכנסה וככלל כל "הפער" מקורו ברווחים שנצברו על כספי הפיצויים במהלך שנים רבות של עבודה - 

  • יש לפנות למעסיק שימציא עבור פקיד השומה אישור המעיד על כך. מסירת אישור זה מהמעסיק לפקיד השומה צריך להניח את דעת פקיד השומה ולאפשר קבלת אישור לרצף קצבה על מלוא כספי הפיצויים שנצברו בקופה לקצבה. 
  • כמו כן אנו ממליצים לצרף למכתב המעסיק אישורי יתרה עדכניים של רכיב הפיצויים בקופות (הם יכולים לסייע בעיקר במקרים בהם מדובר בפוליסות ביטוח מנהלים ותיקות אשר באישורי היתרה שלהן ניתן לראות בנפרד ובמובחן הן את ערך הפדיון "הרגיל" והן את ערך הפדיון "שווי למס" הכולל את הרווחים שנצברו במהלך השנים).

לסיום, נדגיש שוב כי הסכום אותו ניתן ליעד לרצף קצבה לא יעלה על הגבוה מבין –

1. מכפלת "השכר המבוטח" בשנות העבודה של העובד.

2. סך כספי הפיצויים שנצברו בקופות הגמל לקצבה שמקורם בהפקדות שוטפות שבוצעו על ידי המעסיק בהתאם לתקנה מס' 19 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 + תשלומי השלמת פיצויים שבוצעו על ידי המעסיק בהתאם לסעיף 3(ה3)(1ב) לפקודה.


השכר המבוטח - המשכורת, כמשמעותה לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, שבשלה שילם המעביד לקופת גמל.
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.