דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקרת הפקדת תגמולי מעסיק לקצבה

תקרה לשנות המס: 2000-2021

תקרת מיסוי להפקדת מעסיק למרכיב תגמולי מעסיק לקצבה
סעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה


שנה

שכר ממוצע במשק


מכפיל
תקרת השכר החודשי המבוטח שיעור הפקדה (מעסיק)

הערות
2000 6,347 4.0 25,388 7.50% תיקון 120 לפקודת מס הכנסה
2001 6,964 4.0 27,856 7.50%
2002 7,050 4.0 28,200 7.50% לחודשים ינואר ופברואר 2002
2002 6,964 4.0 27,856 7.50% לחודשים מרץ עד דצמבר 2002
2003 6,964 4.0 27,856 7.50%
2004 6,964 4.0 27,856 7.50% תיקון 138 לפקודת מס הכנסה
2005 6,964 4.0 27,856 7.50% תיקון תקנה 19 לתקנות קופות גמל
2006 7,383 4.0 29,532 7.50%
2007 7,537 4.0 30,148 7.50%
2008 7,663 4.0 30,652 7.50% תיקון 173 לפקודת מס הכנסה
2009 7,928 4.0 31,712 7.50%
2010 8,015 4.0 32,060 7.50%
2011 8,307 4.0 33,228 7.50%
2012 8,619 4.0 34,476 7.50% תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
2013 8,828 4.0 35,312 7.50%
2014 9,089 4.0 36,356 7.50%
2015 9,260 4.0 37,040 7.50%
2016 9,464 2.5 23,660 7.50% תיקון 209 לפקודת מס הכנסה
2017 9,673 2.5 24,183 7.50%
2018 9,906 2.5 24,765 7.50%
2019 10,273 2.5 25,683 7.50%
2020 10,551 2.5 26,378 7.50%
2021 10,551 2.5 26,378 7.50%


נא לשים לב:

1. שיעור ההפקדה המירבי בשיעור של 7.5% כולל את השיעור לתשלום ביטוח מפני אובדן כושר עבודה !
  
2. מעסיק אשר הפקיד מעבר לתקרה (לסכומים ולשיעורים המפורטים), יזקוף שווי הטבה לצרכי מס בסכום שבו עלתה ההפקדה על התקרה, ויראו סכום האמור הכנסת עבודה בידי העובד במועד ההפקדה.
  
3. האמור בדף מידע זה מתייחס לכללי המיסוי החלים על הפקדות המעסיק לתוכניות לקצבה באופן כללי ואולם יש לשים לב כי בהתייחס לקרנות פנסיה חדשות, לקרנות פנסיה ותיקות ולפוליסות מבטיחות תשואה יש התייחסות נוספת או שונה בחוק ובתקנות וחלים לגביהן כללים נוספים או כללים אחרים וקיימות מגבלות נוספות !
  
4. לעניין כל ההנחיות ולכל שיעורי ההפקדה השונים לפי סוג התוכנית הפנסיונית לפי תקנה 19 לתקנות קופות גמל לפני שינוי התקנה בשנת 2005, ניתן לעיין גם בטבלה בחוזר מס הכנסה - 07-2000 הטבות מס לחסכון לטווח ארוך, באשר לכל ההנחיות ולכל שיעורי ההפקדה השונים לפי סוג התוכנית הפנסיונית לפי תקנה 19 לתקנות קופות גמל לאחר שינוי התקנה, ניתן למצוא בנקל "בגוגל" את נוסח התקנות העדכני ביותר: תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964.
  
5. במהלך שנות המס מאז שנת 2000 ועד היום חלו שינויים בהגדרות ובוצעו תיקונים להוראות פקודת מס הכנסה והתקנות (בחלק מהשנים (בשנים המוקדמות) הייתה תקרה נוספת/נפרדת לתגמולים (הון), בחלק מהשנים התקרה לקצבה כללה בתוכה גם תקרה לתגמולים (הון)) - לאור האמור מומלץ להכיר את התיקונים והשינויים, ראו קישורים מעמוד זה לכל התיקונים בחקיקה. כמו כן ייתכנו הבדלים בין עמדת רשות המסים ומדיניותה בנושא זה לבין עמדת הנישום ומייצגו והנתונים העובדתיים.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.

אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - עדכון - חוזר גופים מוסדיים 2021-9-2 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 19 בינואר 2021.

מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2019-9-8 - מיום 29/07/2019 - מומלץ לתת את תשומת הלב על הוראות סעיף 8 לחוזר זה המתייחסות לבקשות עמית להסבת כספים המנוהלים בקופות גמל שונות (לעניין "תשלומים פטורים").
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.