דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קופות הגמל בפירוש אינן מכירות מקרוב את הוראות החוק ומערימות קשיים מיותרים על החוסכים

קו הפרדה אדום

למה חשוב לדרוש אישור ניכוי מס במקור, מה עושים עם האישור ואיך ומתי ניתן לקבל החזר מס באמצעותו ?

 
עזבת מקום עבודה ? יצאת לפנסיה ? האם במהלך שנת המס האחרונה משכת כספי פיצויים מקופת גמל, מפוליסת ביטוח מנהלים או מקרן פנסיה ? וגם אם לא משכת בפועל את כספי הפיצויים ואולם נערכה התחשבנות על כספי הפיצויים לצורך מס, אם נוכה מס וגם אם לא, ואפילו אם כל כספי הפיצויים שלך כולם היו פטורים ממס – אתה צריך לדרוש מקופת הגמל, חברת הביטוח או קרן הפנסיה – אישור ניכוי מס במקור !
 
למה ?
 
  • כי אתה חייב. אתה חייב לצרף אישור ניכוי מס במקור מכל אחת מהקופות, לדוח השנתי למס הכנסה, במידה ואתה נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה (לדוגמא במידה וביצעת פריסה של כספי הפיצויים החייבים במס) או במידה ואתה, מיוזמתך, מעוניין להגיש דוח שנתי למס הכנסה על מנת לקבל החזרי מס המגיעים לך באותה השנה.
  • כי בהרבה מקרים זה משתלם. בהמשך נציג דוגמא מספרית איך צירוף אישור ניכוי מס במקור לדוח השנתי עשוי, בחלק מהמקרים, לייצר לך החזר מס נוסף.
 
נסביר, ברגע שעוזבים מקום עבודה או פורשים ויוצאים לפנסיה, בחלק גדול מהמקרים אנו זכאים ל- פיצויי פיטורים. במועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה "מתרחש" אירוע מס, דהיינו נערכת התחשבנות עם מס הכנסה על אותם כספי פיצויים המגיעים לך, בין אם בסופו של דבר המס לתשלום הוא אפס, בין אם בסופו של דבר לאחר ההתחשבנות עם מס הכנסה, בחרת להשאיר בפוליסת ביטוח המנהלים את כספי הפיצויים כשהם נזילים וניתנים למשיכה בכל עת. בכל מצב (למעט במקרים בהם מבוצע רצף זכויות פיצויים או רצף קצבה על כל כספי הפיצויים) "מתרחש" אירוע מס.
 
רבים, מחויבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה מאחר והם בחרו לבצע פריסה של הפיצויים החייבים במס או מעוניינים להגיש דוח שנתי למס הכנסה על מנת לקבל החזר מס המגיע להם. במקרה של הגשת דוח שנתי למס הכנסה חובה לצרף אישור ניכוי מס במקור מכל אחת מהקופות, תחילה, כראיה כי אכן נוכה המס בהתאם להוראות פקיד השומה לקופות ביום הפרישה. שנית, כאסמכתא, המשמשת בסיס לחישוב סופי של המס אותו היה עליך לשלם ביום הפרישה, על כספי הפיצויים החייבים במס. כאשר במקרים רבים, בעת החישוב הסופי במסגרת הדוח המוגש, ניתן לראות כי שילמת מס ביתר, אותו תוכל לקבל בחזרה מיד לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה (ראה דוגמא בהמשך).
 
היכן הבעיה ?
 
הפורשים לא מודעים לכך שהם צריכים לצרף לדוח השנתי אישור ניכוי מס במקור מכל אחת מהקופות. אי צירוף אישור ניכוי מס במקור מהקופות גורם לכך ש-
  • רשות המסים לא תאשר את הדוח השנתי המוגש לה.
  • רשות המסים תחייב את מגיש הדוח, פעם נוספת, במס שהיה צריך לשלם על כספי הפיצויים החייבים במס עד אשר יוכח לה שהמס כבר נוכה במקור והועבר אליה כחוק על ידי הקופות.
  • רשות המסים תעכב ביצוע כל החזר מס, במידה ומגיע למגיש הדוח, ולא תעביר את ההחזר המגיע לחשבון הבנק של מגיש הדוח – עד אשר ימציא לה מגיש הדוח אישורי ניכוי מס במקור מכל הקופות.
 
לגבי הקופות עצמן. אין צדיק בסדום ! הן אינן שולחות ביוזמתן אישור ניכוי מס במקור תקין וערוך על גבי הטופס הרשמי של מס הכנסה (טופס 857) וגם כאשר פונים אליהן בבקשה כל כך פשוטה ! משום מה, הפורשים עוברים שבעת מדורי גיהינום על מנת לקבל מהקופות את האישורים, כשהם ערוכים על גבי הטופס הנכון והטופס מולא על ידי הקופה בצורה הנכונה !
 
התלבטתי רבות, מזה תקופה ארוכה, האם לכתוב ולפרסם מאמר בעניין זה, שכן נראה לי תמוה ומיותר לכאורה להתייחס לדבר כל כך פשוט וברור מאליו. ואולם באופן מעשי, במציאות, לפי הסטטיסטיקה שלי, כמי שמגיש עבור לקוחותיו דוחות שנתיים למס הכנסה:
 
  • 100% מהפורשים אכן אינם מודעים לכך שהם צריכים לדרוש אישור ניכוי מס במקור מכל קופה בטרם הם מגישים את הדוח השנתי למס הכנסה !
  • כמעט בכל פעם מחדש, כמעט כל הפורשים, אשר אני מפנה את תשומת ליבם לנושא ומבקש מהם לפנות לקופות לקבלת האישור במסגרת איסוף המסמכים הדרושים לדוח השנתי – עוברים מסכת עינויים של ממש בניסיונם להסביר לנציגי הקופה מה הם צריכים וזאת לאור חוסר המקצועיות הלא מוסבר ולא הגיוני של הקופות ונציגיה שאינם מודעים לחובה המוטלת עליהם להמצאת האישורים ולאופן עריכת האישורים, לפי הדרישות של רשות המסים.
 
אמרנו גם חייב וגם כדאי, לצרף את האישורים לדוח השנתי המוגש. למה כדאי ?
 
במועד הפרישה או עזיבת מקום עבודה, פקיד השומה מוסר לפורש אישורים המופנים לכל אחת מהקופות, במסגרתם הנחיה לכל אחת מהקופות, מהו הסכום הפטור ממס, מה הסכום החייב במס וכמה מס על הקופה לנכות במקור. אישורי פקיד השומה מונפקים לאחר הגשת טופס 161 של המעביד ועל בסיס היתרות המפורטות בטופס 161 של כספי הפיצויים בכל אחת מהקופות, ביום הפרישה.
 
במהלך הזמן שחולף בין יום הפרישה ולבין יום ניכוי המס בפועל על ידי כל אחת מהקופות, היתרה בהן משתנה בהתאם לתוצאות ההשקעות של הקופות. מי שיקרא ביסודיות את האישורים של פקיד השומה יראה כי לקופות ניתנה הנחיה נוספת: "מכל סכום נוסף המשולם על ידך יש לנכות מס בשיעור המירבי החל על יחיד".
 
דהיינו, אם לדוגמא היתרה עלתה בתקופה זו, (בין יום המצאת האישור לבין יום ניכוי המס בפועל על ידי הקופה) בסך של 10,000 ₪ , תנכה הקופה 45% (שיעור המס המירבי החל על יחיד נכון לשנת המס 2011) מסכום זה, גם אם בפועל שיעור המס השולי של הפורש בשנת המס הינו 33% או אף נמוך מזה ! ובדוגמא זו, בהנחה ששיעור המס השולי של הפורש הינו 33% , הרי שמדובר במס שנוכה ביתר בסך של 1,200 ₪ , אותו ניתן לקבל בחזרה במסגרת הדוח השנתי המוגש למס הכנסה, באמצעות צירוף אישור ניכוי מס במקור ונספח המבהיר את אופן החישוב הסופי של המס, שיש לעשותו, במסגרת הדוח. נדגיש כי ייתכנו מצבים נוספים כגון ירידה ביתרת כספי הפיצויים בקופה באותה התקופה וגם אז ייתכן ומגיע לך החזר מס !
 
ישנם מקרים נוספים בהם אישורי פקיד השומה, מתחילה לא היו מדויקים (הפרשי עיגול של המס שצריך היה לנכות מכספי הפיצויים, ראה ידיעה בעניין) וגם כאן ייתכן מצב של החזר מס ולו רק באמצעות צירוף אישור ניכוי מס במקור לדוח השנתי המוגש למס הכנסה.
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
  

ראו העתק מכתב שהועבר לרו"ח שרעבי הראל - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 22.05.2016 - קובץ pdf - בקשה להורות לגופים המוסדיים להמציא אישור ניכוי מס במקור מלא ותקין
    

ראו העתק מכתב שהועבר למר רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 26.05.2013 - קובץ pdf - בקשה להורות לגופים המוסדיים להמציא אישור ניכוי מס במקור
 

דוגמאות לאישורי פקיד שומה המחייבים קבלת אישור ניכוי מס במקור מהקופות הרלבנטיות במקרה של הגשת דוח שנתי למס הכנסה - כולל דוגמאות לאישור ניכוי מס במקור המתקבל מקופות הגמל, מחברות הביטוח ומקרנות הפנסיה
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.