דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קופה ציבורית - חייל צבא קבע (פורש צה"ל)

סעיף 33 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], תשמ"ה-1985

 
 
קופה ציבורית - פורש צה"ל (איש צבא קבע) אשר לאחר פרישתו, חזר לשירות קבע או החל לעבוד כאזרח עובד צה"ל בלבד (יתר המצבים אינם רלבנטיים לאחר התיקון האחרון לחוק) - סעיף 33 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], תשמ"ה-1985
 
סעיף 33 - קיצבה ומשכורת מקופת הציבור
 
(א) בסעיף זה –

"הכנסה מקופת הציבור" – משכורת מאוצר המדינה;

"קיצבה רגילה" – קיצבה שהיתה מגיעה אלמלא הוראות סעיף זה;

"הכנסה כוללת" – הכנסה מקופת הציבור בצירוף הקיצבה הרגילה.

(ב) זכאי לקצבה, להוציא בן זוג הזכאי לקצבת שאיר, שחזר לשירות קבע או שהוא עובד בשירות צבא הגנה לישראל, והכנסתו הכוללת ממשכורת ומקצבה עולה על המשכורת הקובעת המשוקללת, תשולם לו קצבה בשיעור שני שלישים מהקצבה הרגילה או בשיעור הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת ההכנסה הכוללת על המשכורת הקובעת המשוקללת, לפי הסכום הגבוה יותר; לא עלתה ההכנסה הכוללת כאמור על המשכורת הקובעת המשוקללת, לא תפחת קצבתו מכוח סעיף זה.

(ג) זכאי לקיצבת פרישה שהיוון חלק מקיצבתו, ייעשה החישוב לענין סעיף קטן (ב) כאילו הוא מקבל קיצבה מלאה, ורק לאחר שתופחת הקיצבה עקב קבלת הכנסה מקופת הציבור ינוכה ממנה חלק הקיצבה שהיוון.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על זכאי לקיצבת פרישה שהגיע לגיל הקבוע לגביו בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השלישית.

(ה) (בוטל).
 

חלק ב'

חודש הלידה גיל הזכאות (בשנים)
עד מרס 1949 55
אפריל עד אוגוסט 1949 55 ו-4 חודשים
ספטמבר 1949 עד אפריל 1950 55 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1950 56
ינואר עד אוגוסט 1951 56 ו-4 חודשים
ספטמבר 1951 עד אפריל 1952 56 ו-8 חודשים
מאי 1952 ואילך 57 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.