דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פורשים לפק"מ

מה כדאי יותר ? קרן כספית או פק"מ ? מימוש הטבות מס לפורשים במסגרת פק"מ או תכנית חסכון - שנת 2012

פורשים לפק"מ

מאת: אמיר גבאי, רו"ח

בתקופה בה שוק ההון גועש כים סוער, אלפי גמלאים ותיקים מחפשים חוף מבטחים למזומנים אשר חסכו כל החיים, בין כל האפשרויות, בין אם זה נכון או לא, רבים מהם חוזרים לאפיק החסכון המסורתי, חברם משכבר הימים - הפק"מ...ואולם בתחילת השנה נולדה לפק"מ אחות חורגת ששמה קרן כספית. מאז שנולדה, הבנק (אבא של פק"מ) מתווכח עם בית ההשקעות הפרטי (אמא של קרן כספית) מי טוב יותר עבור כלל החוסכים בישראל ובזה לא נכריע. אך הבה ננסה לענות לפחות לגמלאים הרבים - מה כדאי להם יותר, פק"מ או קרן כספית ? בסופו של המאמר, תבינו למה הם שונים...

נתחיל בהסבר כללי הנכון לכולנו –

מהו פק"מ ?


פק"מ הינו פיקדון בנקאי קצר מועד, חיסכון בריבית קבועה או משתנה, צמוד או לא צמוד, הסגור לתקופה קצובה החל מיום אחד.

מהי קרן כספית ?


קרן כספית הנה קרן נאמנות המנוהלת על ידי בית השקעות פרטי אשר הכספים בה מושקעים בנכסים שקליים בלבד כאשר המח"מ (משך חיים ממוצע) של ההשקעה הוא עד 90 יום, מה שהופך אותה לאפיק חסכון ברמת סיכון הדומה לפק"מ...

מה ההבדלים העיקריים בין פק"מ לקרן כספית ?


1. תשואה: בפיקדון בנקאי שיעור הריבית עשוי להשתנות בין בנק לבנק ובין לקוח ללקוח, בהתאם לגובה ההפקדה וממידת היכולת להתמקח עם הבנק. לעומת זאת, בקרן כספית כל החוסכים בה, ללא קשר לסכום שהופקד, נהנים משיעור זהה של ריבית הקרויה ריבית ג'מבו, הקרובה לריבית בנק ישראל. אולם, אין זה נכון בהכרח לומר כי הריבית בקרן כספית גבוהה יותר מהריבית בפק"מ. מצריך השוואה אישית.
2. נזילות: קרן כספית הנה קרן נאמנות ולפיכך היא נזילה ברמה יומית. לעומת זאת, בפק"מ, ברב המקרים, על מנת לקבל ריבית נאותה, על החוסך לסגור את הכספים לתקופה קצובה, לכל הפחות לשבוע ימים.
3. דמי ניהול: דמי הניהול בקרן כספית עדיין אפסיים וזאת בשל התחרות בין בתי ההשקעות הפרטיים על כספי הציבור, אולם בכל מקרה את ההשוואה בין פק"מ לקרן כספית בסופו של דבר צריך לעשות לפי התשואה נטו (ריבית בניכוי דמי הניהול ובניכוי מס).
4. חישוב המס על הרווחים: החוסכים בקרן כספית (קרן נאמנות פטורה) ישלמו מס בשיעור של 25% החל משנת המס 2012 על הרווח הריאלי בלבד וזאת לעומת אלו החוסכים בפק"מ אשר ישלמו מס בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי (הרווח כולו, כולל הפרשי ההצמדה) כאשר מדובר בפיקדון לא צמוד או מס בשיעור של 25% על הריבית הריאלית (הפרשי ההצמדה פטורים ממס) כאשר מדובר בפיקדון צמוד.. את הכדאיות בהיבט זה יש לבחון כל הזמן, בהתאם לשיעור החזוי של האינפלציה ולבצע השוואה של התשואה הצפויה נטו, לאחר מס!.
5. אפקט דחיית תשלום המס: קרן כספית שהנה קרן נאמנות פטורה אינה משלמת מס על רווחיה והמס מוטל אך ורק על החוסך וזאת רק כאשר הוא מוכר את היחידות שלו בקרן ולפיכך יכול החוסך לדחות ולדחות את תשלום המס ובכך לייצר לעצמו רווחים שוליים נוספים, ריבית דה ריבית. זאת לעומת פק"מ במסגרתו מנוכה המס על הריבית באופן כזה שלחוסך אין את האפשרות לדחות את מועד תשלום המס.
6. קיזוז הפסדים: חסכון במסגרת קרן כספית אשר הנה קרן נאמנות פטורה, לפי הוראות פקודת מס הכנסה, מאפשר לחוסכים בקרן כספית לקזז הפסדי הון מניירות ערך אחרים מול הרווחים מהקרן הכספית. זאת לעומת חסכון בפק"מ שאינו מאפשר זאת. אין ספק כי לאור המצב בשוק ההון בשנה האחרונה יתרון זה הופך לרלבנטי עבור רבים מהחוסכים שצברו הפסדים בתיק ההשקעות שלהם.

 

אז מה לגבי גמלאים ותיקים ?


מבלי להמעיט ביתרונה של הקרן הכספית בכל הקשור לקיזוז הפסדים משוק ההון הנכון לגבי כלל החוסכים בקרן כספית (כאמור בסעיף 6), לפק"מ יתרון משמעותי ביותר בכל הקשור להטבות מס לגמלאים ותיקים. גמלאים רבים במסגרת חסכון בפק"מ (או תכנית חסכון, לגבי תכנית חסכון לא בהכרח בנקאית) יכולים לממש את הטבות המס המגיעות להם כגמלאים ו/או כבעלי הכנסות נמוכות, הטבות מס שאולי כבר הספיקו לשכוח במהלך תקופת הגאות בשוק ההון...

להלן 2 דוגמאות (מעודכנות לשנת המס 2012):

שני גמלאים יצאו לדרך... גימלאי א' גימלאי ב'
גיל הפורש 75 75
גיל בן / בת הזוג 75 75
הכנסות נוספות אין אין
תקופת חסכון שנה שנה
הפסדים צבורים משוק ההון 0 ₪ 0 ₪
סוג החיסכון להשוואה קרן כספית מול פק"מ צמוד למדד קרן כספית מול פק"מ צמוד למדד
ריבית שנתית לפני מס (זהה לצורך ההשוואה בלבד), מדד (אינפלציה) - 0%, דמי ניהול בקרן – 0%. 3.50% 3.50%
סכום ההפקדה

₪ 2,500,000

₪ 700,000

סך ההכנסות השנתיות מריבית ₪ 87,500 ₪ 24,500
שיעור המס נכון לשנת המס 2012 25% 25%
מס לתשלום - בקרן כספית ₪ 21,875 ₪ 6,125
מס לתשלום – בפק"מ (לאחר מימוש הטבות המס) ₪ 10,218 ₪ -
סך החיסכון השנתי במס, פער לטובת הפק"מ ₪ 11,657 ₪ 6,125
שיעור תשואה שנתית ריאלית נטו לאחר מס בקרן כספית 2.63% 2.63%
שיעור תשואה שנתית ריאלית נטו לאחר מס בפק"מ 3.09% 3.50%

 

ט.ל.ח דוגמא להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי פקיד השומה - בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה

 


ניתן למצוא מחשבון יעודי והיחיד מסוגו לשימוש חופשי לחישוב הטבות מס לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות בגין הכנסות מריבית באתר האינטרנט www.prisha.co.il (מחשבוני מיסוי ופרישה). חשב את הטבות המס על הכנסות מריבית - מחשבון הטבות מס

להלן תזכורת ופירוט הטבות המס והסעיפים הרלבנטיים מפקודת מס הכנסה, מעודכן לשנת המס 2012:

סע' 125ד לפקודת מס הכנסה

ניכוי ליחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו (סך ההכנסות מכל המקורות, ראה הוראות פקודת מס הכנסה במסגרת סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה) בשנת המס 2012 לא עלתה על תקרה של 60,720 ₪, על הכנסות מריבית מפיקדון בתאגיד בנקאי או על תכנית חיסכון. (אם ההכנסה השנתית עלתה על התקרה,ניתן לקבל ניכוי מתואם (מופחת). (הניכוי ניתן רק לאחד מבני הזוג). בשנת 2012 – 9,480 ₪.

התנאים לקבלת הניכוי:


• מדובר בפיקדון / תוכנית חיסכון המופקדים בבנק בישראל (לרבות פוליסת חסכון בחברת ביטוח!)
• הניכוי ניתן רק לאחד מבני-הזוג. זאת, בין אם הכנסותיהם של בני-הזוג מחויבות במס לפי חישוב מאוחד ובין אם מדובר בחישוב נפרד.
• הניכוי הינו מהכנסתו החייבת מריבית בנקאית (או מריבית ורווחים מפוליסת חסכון בחברת ביטוח) של מקבל הניכוי בלבד ולא מהכנסה ממקורות אחרים.
• הניכוי לא יעלה על כלל הכנסתו של מקבל הניכוי מריבית בנקאית (או מריבית ורווחים מפוליסת חסכון בחברת ביטוח). דהיינו, לא ייתכן שייווצר הפסד.
• ניתן לקבל ניכוי מתואם במידה וההכנסה מעל לתקרה.

סע' 125ד (ג) (1) לפקודת מס הכנסה

ניכוי ליחיד שהוא או בן זוגו הגיעו בשנת המס לגיל פרישת חובה וביום 01.01.03 מלאו לאחד מהם 55 שנים, על הכנסות מריבית מפיקדון בתאגיד בנקאי או על תכנית חיסכון (לרבות פוליסת חסכון בחברת ביטוח). (הניכוי ניתן רק לאחד מבני הזוג). בשנת 2012 – 13,000 ₪.

התנאים לקבלת הניכוי:


• מדובר בפיקדון / תוכנית חיסכון המופקדים בבנק בישראל (לרבות פוליסת חסכון בחברת ביטוח).
• הניכוי ניתן רק לאחד מבני-הזוג. זאת, בין אם הכנסותיהם של בני-הזוג מחויבות במס לפי חישוב מאוחד ובין אם מדובר בחישוב נפרד.
• הניכוי הינו מהכנסתו החייבת מריבית בנקאית (או מריבית ורווחים מפוליסת חסכון בחברת ביטוח) של מקבל הניכוי בלבד ולא מהכנסה ממקורות אחרים.
• הניכוי לא יעלה על כלל הכנסתו של מקבל הניכוי מריבית בנקאית (או מריבית ורווחים מפוליסת חסכון בחברת ביטוח). דהיינו, לא ייתכן שייווצר הפסד.

סע' 125ד (ג) (2) לפקודת מס הכנסה

ניכוי ליחיד שהוא + בן זוגו הגיעו בשנת המס לגיל פרישת חובה וביום 01.01.03 מלאו לשניהם 55 שנים, על הכנסות מריבית מפיקדון בתאגיד בנקאי או על תכנית חיסכון (לרבות פוליסת חסכון בחברת ביטוח).(הניכוי יבוא במקום הניכוי על פי סעיף 125ד (ג) (1)) (הניכוי ניתן רק לאחד מבני הזוג). בשנת 2012 – 16,000 ₪.

התנאים לקבלת הניכוי:


מדובר בפיקדון / תוכנית חיסכון המופקדים בבנק בישראל, (לרבות פוליסת חסכון בחברת ביטוח).
• הניכוי ניתן רק לאחד מבני-הזוג. זאת, בין אם הכנסותיהם של בני-הזוג מחויבות במס לפי חישוב מאוחד ובין אם מדובר בחישוב נפרד.
• הניכוי הינו מהכנסתו החייבת מריבית בנקאית (או מריבית ורווחים מפוליסת חסכון בחברת ביטוח) של מקבל הניכוי בלבד ולא מהכנסה ממקורות אחרים.
• הניכוי לא יעלה על כלל הכנסתו של מקבל הניכוי מריבית בנקאית (או מריבית ורווחים מפוליסת חסכון בחברת ביטוח). דהיינו, לא ייתכן שייווצר הפסד.

סע' 125ה (ב) לפקודת מס הכנסה

פטור ליחיד שהוא או בן זוגו הגיעו בשנת המס לגיל הפרישה וביום 01.01.03 מלאו להם 55 שנים, על הכנסות מריבית מפיקדון בתאגיד בנקאי או על תכנית חיסכון, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 125ה לפקודת מס הכנסה (פטור מקסימלי = 35% * 8,190 ש"ח) (הפטור ניתן רק לאחד מבני הזוג). בשנת 2012 – 34,398 ₪ לשנה !.

נציין כי ישנם פטורים נוספים כגון פטור לנכה או עיוור או פטור לנרדפי הנאצים - ראה הוראת הפקודה
 
לפיכך, ניתן לראות כי אין כלל ברזל ועל כל גימלאי ותיק לבחון ביסודיות ובאופן פרטני, בהתאם להיסטוריות ההפסדים שלו, נתוניו והפרמטרים האישיים והאמור לעיל, מהי האופציה הכלכלית ביותר עבורו: פק"מ, קרן כספית או בכלל... מוצר פיננסי אחר.


שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

הכותב: רואה חשבון, מומחה למיסוי ופרישה.


מפני פק"מ תקום - כתבה שפורסמה בעיתון גלובס - דצמבר 2008

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.