דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מעבירים אותך לעבוד בסניף אחר - האם זו הרעת תנאים ?

קו הפרדה אדום

 

"נפסק, כי העתקת מקום עבודה המחייבת היזקקות לשלושה אוטובוסים מהווה הרעת תנאים מוחשית (דב"ע נו/228-3 רשת מעונות מרגלית נ' עליזה כהן) גם שינוי באשר למשמרות יכול ויחשב כהרעת תנאים מוחשית.

תנאי לזכאות לפיצויי פיטורים מכח סעיף 11 (א) הנ"ל הינו, כי העובד המתפטר יעמיד את המעביד על כוונתו כך שתהא לו ההזדמנות לעשות לסילוק הסיבה בגינה מבקש העובד להתפטר. יחד עם זאת, מקום שברור שאין בידי המעביד לשנות את הנסיבות שגרמו להרעה כגון שליחתו של העובד לעבוד במקום מרוחק יותר, אין מקום לדרוש מהעובד להתרות במעביד לסלק את הסיבה להתפטרות שהרי ברור שאין כל אפשרות לסלק סיבה זו (דב"ע נו/228-3 הנ"ל).

בנסיבות שבפנינו, יש לראות במכתבה של התובעת מיום 18.2.05 משום התראה כאמור ומכל מקום גם אם לא היתה התראה כזאת, זכאית היתה התובעת לפיצויי פיטורים וזאת נוכח העובדה, כי הנתבעת לא יכולה היתה להמשיך ולהעסיק את התובעת בסניף ברמת גן." (עב (ת"א) 3264/06, הדס ליאני נ' גיא פרוביזור).
 
 
לאור האמור בפסק דין זה ובפסקי דין אחרים, ניתן לסכם ולומר בנקודות את הדברים הבאים:
 
1. שינוי במקום העבודה עשוי להיחשב להרעת תנאים, תלוי במרחק ובזמן הנסיעה למקום העבודה.
2. כמו כן, שינוי במשמרות עשוי גם הוא להיחשב להרעת תנאים.
3. הכלל: תנאי לזכאות לפיצויי פיטורים לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים הינו כי העובד המתפטר העמיד את המעביד על כוונתו להתפטר (תוך ציון הסיבה והפניית תשומת הלב של המעביד להרעה בתנאי העבודה) כך שתהא למעביד הזדמנות לבטל את הגורם/השינוי בגינו מבקש העובד להתפטר.
4. חריג לכלל: במקרה בו ברור שאין בידי המעביד לשנות את הנסיבות שגרמו להרעה בתנאי העבודה כגון שליחתו של העובד לעבוד במקום מרוחק יותר, אין מקום לדרוש מהעובד להתרות במעביד לבטל את הגורם/השינוי שהביא להתפטרות שהרי ברור שאין למעביד כל אפשרות לעשות זאת.
5. נדגיש ונוסיף, כי לדעתנו, מוטב שלא להסתמך על חריג זה לכלל, יציר הפסיקה ומוטב להתריא בפני המעביד על הכוונה להתפטר בשל ההרעה שחלה בתנאי העבודה, על מנת להבטיח ככל האפשר, שבהמשך הדרך, במקרה של תביעה, בית הדין לעבודה לא יגיע למסקנה שונה, לדוגמא, שהמעביד יכול היה לחזור בו מהחלטה להעביר את העובד למקום מרוחק יותר ולבטל את ההרעה, לו רק היה דורש זאת העובד....
 
 
 
 
 
 

אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.