דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

גיל פרישה

גיל הפרישה לפי החוק - מה משמעותו ?

   
גיל פרישה
 
גיל הפרישה -
 
הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 67 לגבר, ובכפוף להוראות פרק ד' – גיל 62 לאישה. (סעיף 3 לחוק גיל פרישה).
 
עדכונים 2017 -
 
חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז–2017  - תיקון לחוק מיום 24 ביולי 2017
 
ועדת הכספים: העלאת גיל הפרישה לנשים תידחה לפחות עד פברואר 2018  - הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 17 ביולי 2017
 
גיל פרישת חובה -
 
הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה(סעיף 4 לחוק גיל פרישה).
 
גיל הפרישה המוקדמת -
 
הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גמלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, הוא גיל 60 לגבר ולאישה ויחולו לענין זה ההוראות שנקבעו בדין או בהסכם לגבי הפחתת הגמלה בשל הפרישה המוקדמת כאמור, ככל שנקבעו. (סעיף 5 לחוק גיל פרישה).
 
  
להלן הסבר קצר בנקודות לגבי משמעויות נוספות של גיל הפרישה - מומלץ לקרוא !
  • גיל הפרישה לנשים לפי החוק (נכון להיום): כיום הגיל עומד על 62 לאישה. מומלץ לעקוב אחר השינויים בהוראות החוק.
  • גיל הפרישה לגברים לפי החוק (נכון להיום): כיום הגיל עומד על 67 לגבר.
  • גיל פרישת חובה - (ראה הגדרה מעלה) - כיום הגיל עומד על 67 לגברים ונשים כאחד. זהו הגיל בו ניתן לחייב כיום עובד או עובדת לפרוש מעבודתם ולא בדרך של פיטורים.
  • גיל הפרישה - זהו גם גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי (יש לשים לב כי מגיל הפרישה ועד גיל 70, הן לגבי גברים והן לגבי נשים, יש מבחן הכנסות, דהיינו יש תנאים מסויימים שיש לעמוד בהם על מנת לקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי (הן מבחן של הכנסות מעבודה אם ממשיכים לעבוד והן מבחן של הכנסות פאסיביות כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי)).
  • גיל פרישת חובה - זהו גם הגיל שלאחריו, לא ניתן עוד לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. להלן ציטוט מתוך הכללים לזכאות לדמי אבטלה: "מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל 67".
  • גיל הפרישה - זהו גם הגיל בו ניתן להתחיל ליהנות מחלק מהטבות מס לגמלאים (בכפוף לכל התנאים) כאשר בהתייחס לחלק נוסף של הטבות מס לגמלאים ניתן להתחיל ליהנות מהן החל מגיל פרישת חובה (בכפוף לכל התנאים).
  • גיל הפרישה - זהו גם גיל הזכאות לקבלת הפנסיה החודשית (קצבה) מקרנות הפנסיה הותיקות הגירעוניות (מבטחים הותיקה, מקפת הותיקה וכדומה...מה שנקרא כיום "עמיתים", קרנות הפנסיה שבניהול מיוחד של המדינה).
  • גיל הפרישה - זהו גם גיל הזכאות לקבלת הפטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית (מה שנקרא קצבה מזכה) (בכפוף לעמידה בכל התנאים לקבלת הפטור). (לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה).
  • גיל הפרישה - זהו גם הגיל בו כבר לא משלמים דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על הכנסה מפנסיה חודשית  (בפרישה מוקדמת, בטרם ההגעה לגיל הפרישה, ככלל משלמים דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על תשלומי הפנסיה (הקצבה) המשולמים על ידי מעסיק, חברת ביטוח או קרן פנסיה).
  • שימו לב! גיל הפרישה כקבוע בחוק - אינו נוגע לעניין הגיל בו ניתן להתחיל לקבל קצבה, פנסיה, מפוליסת ביטוח מסוג קצבה בחברת ביטוח או מקרן פנסיה (כמובן למעט הקרנות הותיקות הגירעוניות  כמצויין מעלה...)....אם ניקח לדוגמא פוליסת ביטוח מנהלים מסוג קצבה - המבוטח יכול להתחיל לקבל קצבה חודשית עוד בטרם הגעתו לגיל הפרישה לפי החוק !
 
 
 
 
 
 
(אין מדובר ברשימה סגורה של נושאים)
 
מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לגיל פרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד, שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.