דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א–2011

התקבל בכנסת ביום 22 במרס 2011 - הגדלת שיעור תשלום דמי מחלה

תיקון סעיף 4
 
1. בחוק דמי מחלה, התשל"ו–1976‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4(ב), אחרי "כחודש עבודה מלא" יבוא "ואם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים – ⅔21 ימי עבודה".
 
 
תיקון סעיף 5
 
2. בסעיף 5 לחוק העיקרי –
(1) בכותרת השוליים, במקום "שיעור" יבוא "גובה";
(2) בסעיף קטן (א), במקום "שיעור דמי המחלה יהיה שבעים וחמישה אחוזים משכר העבודה" יבוא "דמי המחלה יהיו בגובה שכר העבודה";
(3) בסעיף קטן (ב), במקום "יהיה שיעור דמי המחלה שבעים וחמישה אחוזים משכר העבודה" יבוא "דמי המחלה יהיו בגובה שכר העבודה".

תחילה ותחולה
 
3. תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על דמי מחלה המגיעים בעד תקופת מחלה שמיום התחילה, אף אם החלה לפני יום התחילה.


בנימין נתניהו ראש הממשלה שלום שמחון שר התעשייה המסחר והתעסוקה

שמעון פרס נשיא המדינה ראובן ריבלין יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר ב' התשע"א (22 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 555, מיום כ"ב בטבת התשע"א (29 בדצמבר 2010), עמ' 346. [1] ס"ח התשל"ו, עמ' 206; התשס"ט, עמ' 243.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.